USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Dziennik Ustaw nr 249 z 2005 poz. 2104
zm. Dz.U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1420; Dz.U. z 2006 r., Nr 45, poz. 319; Dz.U. z 2006 r., Nr 104, poz. 708; Dz.U. z 2006 r., Nr 170, poz. 1217; Dz.U. z 2006 r., Nr 170, poz. 1218; Dz.U. z 2006 r., Nr 187, poz. 1381; Dz.U. z 2006 r., Nr 249, poz. 1832; Dz.U. z 2007 r., Nr 82, poz. 560; Dz.U. z 2007 r., Nr 88, poz. 587; Dz.U. z 2007 r., Nr 115, poz. 791; Dz.U. z 2007 r., Nr 140, poz. 984; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1112; Dz.U. z 2008 r., Nr 209, poz. 1317; Dz.U. z 2008 r., Nr 216, poz. 1370; Dz.U. z 2008 r., Nr 227, poz. 1505; Dz.U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100; Dz.U. z 2009 r., Nr 62, poz. 504; Dz.U. z 2009 r., Nr 72, poz. 619; Dz.U. z 2009 r., Nr 79, poz. 666; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241

Obowiązuje od: 2010-12-31

Obowiązuje do: 2013-12-31

DZIAŁ I

Zasady ogólne finansów publicznych

Rozdział 1

(utracił moc)

Art. 1. (utracił moc).

Art. 2. (utracił moc).

Art. 3. (utracił moc).

Art. 4. (utracił moc).

Art. 5. (utracił moc).

Art. 6. (utracił moc).

Art. 7. (utracił moc).

Art. 8. (utracił moc).

Art. 9. (utracił moc).

Art. 10. (utracił moc).

Art. 11. (utracił moc).

Rozdział 2

(utracił moc)

Art. 12. (utracił moc).

Art. 13. (utracił moc).

Art. 14. (utracił moc).

Art. 15. (utracił moc).

Art. 16. (utracił moc).

Art. 17. (utracił moc).

Art. 18. (utracił moc).

Rozdział 3

(utracił moc)

Art. 19. (utracił moc).

Art. 20. (utracił moc).

Art. 21. (utracił moc).

Art. 22. [1] (utracił moc).

Art. 23. (utracił moc).

Art. 24. 1. [2] (utracił moc).

2. [3] (utracił moc).

2a. [4] (utracił moc).

3. [5] (utracił moc).

4. [6] (utracił moc).

5. [7] (utracił moc).

6. [8] (utracił moc).

7. [9] (utracił moc).

8. [10] (utracił moc).

9. [11] (utracił moc).

10. [12] (utracił moc).

11. (utracił moc).

Art. 25. (utracił moc).

Art. 26. 1. [13] (utracił moc).

2. [14] (utracił moc).

2a. [15] (utracił moc).

3. [16] (utracił moc).

4. [17] (utracił moc).

5. [18] (utracił moc).

6. [19] (utracił moc).

7. [20] (utracił moc).

8. [21] (utracił moc).

9. [22] (utracił moc).

10. (utracił moc).

Art. 27. (utracił moc).

Art. 28. (utracił moc).

Art. 29. 1. [23] (utracił moc).

2. [24] (utracił moc).

3. [25] (utracił moc).

4. [26] (utracił moc).

5. [27] (utracił moc).

6. [28] (utracił moc).

7. [29] (utracił moc).

8. (utracił moc).

9. (utracił moc).

10. (utracił moc).

11. (utracił moc).

12. (utracił moc).

13. (utracił moc).

Art. 30. (utracił moc).

Rozdział 4

(utracił moc)

Art. 31. (utracił moc).

Art. 32. (utracił moc).

Art. 33. (utracił moc).

Art. 34. (utracił moc).

Art. 35. (utracił moc).

Art. 36. (utracił moc).

Art. 37. (utracił moc).

Art. 38. (utracił moc).

Art. 39. (uchylony).

Art. 40. (utracił moc).

Art. 41. (utracił moc).

Art. 41a. (utracił moc).

Art. 42. (utracił moc).

Art. 43. (utracił moc).

Art. 44. (utracił moc).

Art. 45. (utracił moc).

Art. 46. (uchylony).

Art. 47. (utracił moc).

Rozdział 5

(utracił moc)

Art. 48. (utracił moc).

Art. 49. (utracił moc).

Art. 50. (utracił moc).

Art. 51. (utracił moc).

Art. 52. (utracił moc).

Art. 53. (utracił moc).

Art. 54. (utracił moc).

Art. 55. (utracił moc).

Art. 56. (utracił moc).

Art. 57. (utracił moc).

Art. 58. (utracił moc).

Art. 59. (uchylony).

Art. 60. (uchylony).

Art. 61. (uchylony).

Art. 62. (utracił moc).

Art. 63. (utracił moc).

Art. 64. (uchylony).

Art. 65. (uchylony).

Art. 66. (uchylony).

Art. 67. (uchylony).

DZIAŁ II

(utracił moc)

Rozdział 1

(utracił moc)

Art. 68. (utracił moc).

Art. 69. (utracił moc).

Art. 70. (utracił moc).

Rozdział 2

(utracił moc)

Art. 71. (utracił moc).

Art. 72. (utracił moc).

Art. 73. (utracił moc).

Art. 74. (utracił moc).

Art. 75. (utracił moc).

Art. 76. (utracił moc).

Art. 77. (utracił moc).

Art. 78. (utracił moc).

Art. 78a. (utracił moc).

Rozdział 3

(utracił moc)

Art. 79. (utracił moc).

Art. 80. (utracił moc).

Art. 81. (utracił moc).

Rozdział 4

(utracił moc)

Art. 82. (utracił moc).

Art. 83. (utracił moc).

Art. 84. (utracił moc).

Art. 85. (utracił moc).

Art. 86. (utracił moc).

Rozdział 5

(utracił moc)

Art. 87. (utracił moc).

Art. 88. (utracił moc).

Art. 89. (utracił moc).

Art. 90. (utracił moc).

Art. 91. (utracił moc).

Art. 92. (utracił moc).

Art. 93. (utracił moc).

Art. 94. (utracił moc).

DZIAŁ III

(utracił moc)

Rozdział 1

(utracił moc)

Art. 95. (utracił moc).

Art. 96. (utracił moc).

Art. 97. (utracił moc).

Art. 98. (utracił moc).

Art. 99. (utracił moc).

Art. 100. (utracił moc).

Art. 101. (utracił moc).

Art. 102. (utracił moc).

Art. 103. (utracił moc).

Art. 104. (utracił moc).

Art. 105. (utracił moc).

Rozdział 2

(utracił moc)

Art. 106. (utracił moc).

Art. 106a. (utracił moc).

Art. 107. (utracił moc).

Art. 108. (utracił moc).

Art. 109. (utracił moc).

Art. 110. (utracił moc).

Art. 111. (utracił moc).

Art. 112. (utracił moc).

Art. 113. (utracił moc).

Art. 114. (utracił moc).

Art. 115. (utracił moc).

Art. 116. (utracił moc).

Art. 117. (utracił moc).

Art. 118. (uchylony).

Art. 119. (utracił moc).

Rozdział 3

(utracił moc)

Art. 120. (utracił moc).

Art. 121. (utracił moc).

Art. 122. (utracił moc).

Art. 123. (utracił moc).

Art. 124. (utracił moc).

Art. 125. (utracił moc).

Art. 126. (utracił moc).

Art. 127. (utracił moc).

Rozdział 4

(utracił moc)

Art. 128. (utracił moc).

Art. 129. (utracił moc).

Art. 130. (utracił moc).

Art. 131. (utracił moc).

Art. 132. (utracił moc).

Art. 133. (utracił moc).

Art. 134. (utracił moc).

Art. 135. (utracił moc).

Art. 136. (utracił moc).

Art. 137. (utracił moc).

Art. 138. (utracił moc).

Art. 139. (utracił moc).

Art. 140. (utracił moc).

Art. 141. (utracił moc).

Art. 142. (uchylony).

Art. 143. (utracił moc).

Art. 144. (utracił moc).

Art. 145. (utracił moc).

Art. 146. (utracił moc).

Art. 147. (utracił moc).

Art. 148. (utracił moc).

Art. 148a. (utracił moc).

Art. 149. (utracił moc).

Art. 150. (utracił moc).

Art. 151. (utracił moc).

Art. 152. (utracił moc).

Art. 153. (utracił moc).

Art. 154. (utracił moc).

Art. 155. (utracił moc).

Art. 156. (utracił moc).

Art. 157. (utracił moc).

Art. 158. (utracił moc).

Art. 159. (utracił moc).

Rozdział 5

(utracił moc)

Art. 160. (utracił moc).

Art. 161. (utracił moc).

Art. 162. (utracił moc).

Art. 163. (utracił moc).

Art. 164. (utracił moc).

DZIAŁ IV

Budżet jednostki samorządu terytorialnego

Rozdział 1

Podstawowe definicje i zasady

Art. 165. (utracił moc).

Art. 165a. (utracił moc).

Art. 166. (utracił moc).

Art. 166a. (utracił moc).

Art. 167. (utracił moc).

Art. 168. (utracił moc).

Art. 169. [30] 1. Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym:

1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1,

2) wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na cele określone w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 82 ust. 1,

3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń oraz gwarancji

– nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

2. W przypadku gdy relacja, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 lit. a, przekroczy 55 %, to kwota, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 12 % planowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego, chyba że obciążenia te w całości wynikają z zobowiązań zaciągniętych przed datą ogłoszenia tej relacji.

3. Ograniczeń określonych w ust. 1 nie stosuje się do:

1) emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3;

2) poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3.

Art. 170. [31] 1. Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

2. W trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60 % planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.

3. Ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się po zakończeniu programu, projektu lub zadania realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, oraz otrzymaniu refundacji dokonanych wydatków.

5. W przypadku gdy określone w umowie środki, o których mowa w art. 5 ust. 3, nie zostaną przekazane lub po ich przekazaniu orzeczony zostanie ich zwrot, jednostka samorządu terytorialnego nie może emitować papierów wartościowych, zaciągać kredytów, pożyczek i udzielać poręczeń i gwarancji do czasu spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w art. 169 ust. 1 i 2.

Art. 171. [32] Przepisy art. 169 i 170 stosuje się odpowiednio do związków jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 172. (utracił moc).

Art. 173. (utracił moc).

Art. 174. (utracił moc).

Art. 175. (utracił moc).

Art. 176. (utracił moc).

Art. 177. (utracił moc).

Art. 178. (utracił moc).

Rozdział 2

(utracił moc)

Art. 179. (utracił moc).

Art. 180. (utracił moc).

Art. 181. (utracił moc).

Art. 182. (utracił moc).

Art. 183. (utracił moc).

Art. 184. (utracił moc).

Rozdział 3

(utracił moc)

Art. 185. (utracił moc).

Art. 186. (utracił moc).

Art. 187. (utracił moc).

Art. 188. (utracił moc).

Art. 189. (utracił moc).

Art. 189a. (utracił moc).

Art. 190. (utracił moc).

Art. 191. (utracił moc).

Art. 192. (utracił moc).

Art. 193. (utracił moc).

Art. 194. (utracił moc).

Art. 195. (utracił moc).

Art. 196. (utracił moc).

Art. 197. (utracił moc).

Art. 198. (utracił moc).

Art. 199. (utracił moc).

DZIAŁ V

(utracił moc)

Art. 200. (utracił moc).

Art. 201. (utracił moc).

Art. 202. (utracił moc).

Art. 203. (uchylony).

Art. 204. (uchylony).

Art. 205. (utracił moc).

Art. 206. (utracił moc).

Art. 207. (utracił moc).

Art. 208. (utracił moc).

Art. 209. (utracił moc).

Art. 210. (utracił moc).

Art. 211. (utracił moc).

Art. 212. (utracił moc).

Art. 213. (utracił moc).

Art. 214. (utracił moc).

DZIAŁ VI

(utracił moc)

Rozdział 1

(utracił moc)

Art. 215. (utracił moc).

Art. 216. (utracił moc).

Art. 217. (utracił moc).

Art. 218. (utracił moc).

Art. 219. (utracił moc).

Art. 220. (utracił moc).

Art. 221. (utracił moc).

Art. 222. (utracił moc).

Art. 223. (utracił moc).

Art. 224. (utracił moc).

Art. 225. (utracił moc).

Art. 226. (utracił moc).

Art. 227. (utracił moc).

Art. 228. (utracił moc).

Art. 229. (utracił moc).

Art. 230. (utracił moc).

Art. 231. (utracił moc).

Art. 232. (utracił moc).

Art. 233. (utracił moc).

Art. 234. (utracił moc).

Art. 235. (utracił moc).

Art. 236. (utracił moc).

Rozdział 2

(utracił moc)

Art. 237. (utracił moc).

Art. 238. (utracił moc).

Art. 239. (utracił moc).

Art. 240. (utracił moc).

Art. 241. (utracił moc).

Art. 242. (utracił moc).

Art. 243. (utracił moc).

Art. 244. (utracił moc).

Art. 245. (utracił moc).

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1161, Nr 145, poz. 1532, Nr 162, poz. 1690 i Nr 173, poz. 1808.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 193, poz. 1884, Nr 217, poz. 2124 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1203.

[1] Ustawa traci moc 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), z wyjątkiem art. 22, który traci moc 31 grudnia 2010 r. na podstawie art. 85 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241).

[2] Ustawa traci moc 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), z wyjątkiem art. 24 ust. 1, który traci moc 31 grudnia 2010 r. na podstawie art. 85 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241).

[3] Ustawa traci moc 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), z wyjątkiem art. 24 ust. 2, który traci moc 31 grudnia 2010 r. na podstawie art. 85 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241).

[4] Ustawa traci moc 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), z wyjątkiem art. 24 ust. 2a, który traci moc 31 grudnia 2010 r. na podstawie art. 85 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241).

[5] Ustawa traci moc 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), z wyjątkiem art. 24 ust. 3, który traci moc 31 grudnia 2010 r. na podstawie art. 85 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241).

[6] Ustawa traci moc 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), z wyjątkiem art. 24 ust. 4, który traci moc 31 grudnia 2010 r. na podstawie art. 85 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241).

[7] Ustawa traci moc 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), z wyjątkiem art. 24 ust. 5, który traci moc 31 grudnia 2010 r. na podstawie art. 85 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241).

[8] Ustawa traci moc 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), z wyjątkiem art. 24 ust. 6, który traci moc 31 grudnia 2010 r. na podstawie art. 85 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241).

[9] Ustawa traci moc 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), z wyjątkiem art. 24 ust. 7, który traci moc 31 grudnia 2010 r. na podstawie art. 85 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241).

[10] Ustawa traci moc 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), z wyjątkiem art. 24 ust. 8, który traci moc 31 grudnia 2010 r. na podstawie art. 85 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241).

[11] Ustawa traci moc 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), z wyjątkiem art. 24 ust. 9, który traci moc 31 grudnia 2010 r. na podstawie art. 85 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241).

[12] Ustawa traci moc 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), z wyjątkiem art. 24 ust. 10, który traci moc 31 grudnia 2010 r. na podstawie art. 85 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241).

[13] Ustawa traci moc 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), z wyjątkiem art. 26 ust. 1, który traci moc 31 grudnia 2010 r. na podstawie art. 85 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241).

[14] Ustawa traci moc 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), z wyjątkiem art. 26 ust. 2, który traci moc 31 grudnia 2010 r. na podstawie art. 85 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241).

[15] Ustawa traci moc 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), z wyjątkiem art. 26 ust. 2a, który traci moc 31 grudnia 2010 r. na podstawie art. 85 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241).

[16] Ustawa traci moc 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), z wyjątkiem art. 26 ust. 3, który traci moc 31 grudnia 2010 r. na podstawie art. 85 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241).

[17] Ustawa traci moc 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), z wyjątkiem art. 26 ust. 4, który traci moc 31 grudnia 2010 r. na podstawie art. 85 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241).

[18] Ustawa traci moc 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), z wyjątkiem art. 26 ust. 5, który traci moc 31 grudnia 2010 r. na podstawie art. 85 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241).

[19] Ustawa traci moc 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), z wyjątkiem art. 26 ust. 6, który traci moc 31 grudnia 2010 r. na podstawie art. 85 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241).

[20] Ustawa traci moc 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), z wyjątkiem art. 26 ust. 7, który traci moc 31 grudnia 2010 r. na podstawie art. 85 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241).

[21] Ustawa traci moc 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), z wyjątkiem art. 26 ust. 8, który traci moc 31 grudnia 2010 r. na podstawie art. 85 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241).

[22] Ustawa traci moc 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), z wyjątkiem art. 26 ust. 9, który traci moc 31 grudnia 2010 r. na podstawie art. 85 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241).

[23] Ustawa traci moc 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), z wyjątkiem art. 29 ust. 1, który traci moc 31 grudnia 2010 r. na podstawie art. 85 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241).

[24] Ustawa traci moc 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), z wyjątkiem art. 29 ust. 2, który traci moc 31 grudnia 2010 r. na podstawie art. 85 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241).

[25] Ustawa traci moc 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), z wyjątkiem art. 29 ust. 3, który traci moc 31 grudnia 2010 r. na podstawie art. 85 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241).

[26] Ustawa traci moc 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), z wyjątkiem art. 29 ust. 4, który traci moc 31 grudnia 2010 r. na podstawie art. 85 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241).

[27] Ustawa traci moc 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), z wyjątkiem art. 29 ust. 5, który traci moc 31 grudnia 2010 r. na podstawie art. 85 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241).

[28] Ustawa traci moc 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), z wyjątkiem art. 29 ust. 6, który traci moc 31 grudnia 2010 r. na podstawie art. 85 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241).

[29] Ustawa traci moc 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), z wyjątkiem art. 29 ust. 7, który traci moc 31 grudnia 2010 r. na podstawie art. 85 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241).

[30] Ustawa traci moc 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), z wyjątkiem art. 23, który traci moc 30 czerwca 2010 r. oraz art. 22, art. 24 ust. 1–10, art. 26 ust. 1–9 i art. 29 ust. 1–7, które tracą moc 31 grudnia 2010 r. a także art. 169–171, które tracą moc 31 grudnia 2013 r.

[31] Ustawa traci moc 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), z wyjątkiem art. 23, który traci moc 30 czerwca 2010 r. oraz art. 22, art. 24 ust. 1–10, art. 26 ust. 1–9 i art. 29 ust. 1–7, które tracą moc 31 grudnia 2010 r. a także art. 169–171, które tracą moc 31 grudnia 2013 r.

[32] Ustawa traci moc 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), z wyjątkiem art. 23, który traci moc 30 czerwca 2010 r. oraz art. 22, art. 24 ust. 1–10, art. 26 ust. 1–9 i art. 29 ust. 1–7, które tracą moc 31 grudnia 2010 r. a także art. 169–171, które tracą moc 31 grudnia 2013 r.

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Czy jesteś: