| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Finanse > Rachunkowość budżetowa > Plan kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Plan kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Plan kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych musi uwzględniać wykaz kont określonych w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont z 5 lipca 2010 r., a także w rozporządzeniu zmieniającym z 19 stycznia 2012 r. Brak jednolitego rozporządzenia w tym zakresie może skutkować zastosowaniem błędnego nazewnictwa. Poniższy plan kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych uwzględniający oba akty prawne z pewnością pomoże tego uniknąć.

Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych określa rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: rozporządzenie) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych określa rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: rozporządzenie) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Ujednolicony wykaz kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Ujednolicony wykaz kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
205,00 złRachunkowość Budżetowa - wersja internetowa
Rachunkowość Budżetowa - wersja internetowahttp://sklep.infor.pl/rachunkowosc-budzetowa---wersja-internetowa.html?utm_source=samorzad.infor.pl&utm_medium=link-artykul&utm_campaign=linki-artykuly-id10030http://sklep.infor.pl/okladki/06/72/06/67206.jpg17741205,00Publikacja, która co dwa tygodnie pomaga księgowym, głównym księgowym i pracownikom pionu …

Konta bilansowe

Konta bilansowe

Służą do ewidencji operacji gospodarczych, które dotyczą aktywów i pasywów. Salda kont bilansowych wykazywane są w bilansie.

Służą do ewidencji operacji gospodarczych, które dotyczą aktywów i pasywów. Salda kont bilansowych wykazywane są w bilansie.

Zespół 0 - Majątek trwały

Zespół 0 - Majątek trwały

011 - Środki trwałe
013 - Pozostałe środki trwałe
014 - Zbiory biblioteczne
015 - Mienie zlikwidowanych jednostek
016 - Dobra kultury
017 - Uzbrojenie i sprzęt wojskowy
020 - Wartości niematerialne i prawne
030 - Długoterminowe aktywa finansowe
071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych
073 - Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe
077 - Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego
080 - Środki trwałe w budowie (inwestycje)

011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe środki trwałe 014 - Zbiory biblioteczne 015 - Mienie zlikwidowanych jednostek 016 - Dobra kultury 017 - Uzbrojenie i sprzęt wojskowy 020 - Wartości niematerialne i prawne 030 - Długoterminowe aktywa finansowe 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych073 - Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe 077 - Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego 080 - Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe

Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe

101 - Kasa
130 - Rachunek bieżący jednostki
131 - Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych
132 - Rachunek dochodów jednostek budżetowych
134 - Kredyty bankowe
135 - Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia
136 - Rachunek państwowych funduszy celowych
137 - Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
138 - Rachunek środków europejskich
139 - Inne rachunki bankowe
140 - Krótkoterminowe aktywa finansowe
141 - Środki pieniężne w drodze

101 - Kasa 130 - Rachunek bieżący jednostki 131 - Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych 132 - Rachunek dochodów jednostek budżetowych 134 - Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia 136 - Rachunek państwowych funduszy celowych 137 - Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 138 - Rachunek środków europejskich 139 - Inne rachunki bankowe 140 - Krótkoterminowe aktywa finansowe 141 - Środki pieniężne w drodze

Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia

Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia

201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych
222 - Rozliczenie dochodów budżetowych
223 - Rozliczenie wydatków budżetowych
224 - Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich
225 - Rozrachunki z budżetami
226 - Długoterminowe należności budżetowe
227 - Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich
228 - Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
230 - Rozliczenia z budżetem środków europejskich
231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami
240 - Pozostałe rozrachunki
245 - Wpływy do wyjaśnienia
290 - Odpisy aktualizujące należności

201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych 222 - Rozliczenie dochodów budżetowych 223 - Rozliczenie wydatków budżetowych 224 - Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich 225 - Rozrachunki z budżetami 226 - Długoterminowe należności budżetowe 227 - Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich 228 - Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 230 - Rozliczenia z budżetem środków europejskich 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami 240 - Pozostałe rozrachunki245 - Wpływy do wyjaśnienia290 - Odpisy aktualizujące należności

HITY INFORU

TERMINARZ

LIP29
TydzieńPWŚCPSN
2730123456
2878910111213
2914151617181920
3021222324252627
3128293031010203

Narzędzia księgowego

Eksperci infor.pl

Jarosław Danielewicz

Prawnik

Zostań ekspertem Infor.pl »