Odsetki od środków na rachunkach bankowych w sprawozdaniu Rb-N

Jolanta Błaszczyńska, główny księgowy państwowej jednostki budżetowej, ekspert w dziedzinie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej
Rachunkowość Budżetowa
2013-12-04

Czy w sprawozdaniu Rb-N jednostka budżetowa (zespół szkół) – oprócz środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych – powinna wykazywać w wierszu N3.2. „Depozyty na żądanie” w kolumnie 10 „Banki” również odsetki naliczone przez bank na ostatni dzień miesiąca od środków: gromadzonych na rachunku podstawowym (odsetki zwracane są do organu nadrzędnego do 10 dnia każdego miesiąca), gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów (odsetki pozostają na rachunku w szkole), dotyczących programu Comenius, przechowywanych na odrębnym rachunku (odsetki zwracane są do organu nadrzędnego do 10 dnia każdego miesiąca)?

Tak, w sprawozdaniu Rb-N w wierszu N3.2. „Depozyty na żądanie” w kolumnie 10 „Banki” jednostka budżetowa powinna wykazać na koniec kwartału środki zgromadzone na wymienionych rachunkach wraz z odsetkami naliczonymi przez bank.

W sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wykazuje się wartość depozytów na żądanie, tj. stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki (§ 14 załącznika nr 9 do rozporządzenia Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych). Wyjątek od tej zasady stanowią środki zgromadzone na rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz na rachunku sum depozytowych, których nie wykazuje się w sprawozdaniu Rb-N (§ 12 ust. 7 i 8 załącznika nr 9 do wymienionego rozporządzenia).

Zobacz również: Najnowsze zmiany w sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych

W związku z tym w sprawozdaniu Rb-N w wierszu N3.2. „Depozyty na żądanie” jednostka budżetowa powinna wykazać wszystkie środki zgromadzone na:

- rachunku bieżącym prowadzonym dla wydatków i dochodów budżetowych,

- wydzielonym rachunku dochodów,

- wyodrębnionym rachunku dla środków pochodzących z Unii Europejskiej (program Comenius).

Jeżeli jednostka ma oprocentowane rachunki bankowe, to w sprawozdaniu Rb-N wykazuje stan środków na rachunkach bankowych na koniec kwartału łącznie z odsetkami naliczonymi przez bank, niezależnie od tego, czy podlegają one odprowadzeniu do budżetu, czy pozostają do dyspozycji jednostki.

Podstawa prawna

- § 12 ust. 7 i 8, § 14 załącznika nr 9 do rozporządzenia Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 43, poz. 247).

Polecamy serwis: Rachunkowość budżetowa

Zobacz wszystkie artykuły »

Zobacz inne publikacje i serwisy dla specjalistów w sektorze publicznym

  • Rachunkowość Budżetowa
  • Poradnik Rachunkowości Budżetowej
  • Poradnik Oświatowy
  • Poradnik Instytucji Pomocy Społecznej
  • Poradnik Organizacji Non Profit
Dodaj komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
Uwaga, twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut.

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Czy jesteś: