Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych za 2013 rok

Własne
2013-12-17
Zobacz artykuły na temat:

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych za 2013 rok będzie sporządzane według nowych przepisów. Nowe rozporządzenie w tym zakresie zacznie obowiązywać od 27 grudnia 2013 roku.

Rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw.

Wejdzie ono w życie z dniem 27 grudnia 2013 r. i zastąpi rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. Nr 155, poz. 1110 oraz z 2007 r. Nr 175, poz. 1226).

Zamawiający będą sporządzali sprawozdania na podstawie nowego rozporządzenia począwszy od sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych za rok 2013.

Nowe rozporządzenie zachowuje w większości regulacje określone dotychczasowym rozporządzeniem. W związku z wejściem w życie od dnia 20 lutego 2013 r. przepisów regulujących kwestie udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, odpowiednio obowiązkiem sprawozdawczym zostały objęte tego rodzaju zamówienia.

Nowością w stosunku do obowiązującego rozporządzenia jest rozszerzenie zakresu informacji zawartych w sprawozdaniu także o obowiązek zamieszczania przez zamawiających w rocznym sprawozdaniu o zamówieniach publicznych informacji o zamówieniach, które zostały udzielone z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy Pzp, na podstawie przepisu art. 4 pkt 1-3, 6 - 8 i 10-13, art. 136-138. Zakres danych dotyczących przekazywania tych informacji będzie ograniczony wyłącznie do łącznej wartości i liczby zamówień, a w przypadku zamówień poniżej progu, od którego uzależnione jest stosowanie ustawy Pzp (art. 4 pkt 8), tylko do łącznej ich wartości.

Nowym rozwiązaniem, zapewniającym zdecydowane uproszczenie realizacji obowiązków statystycznych, jest określenie wzoru jednego uniwersalnego załącznika, który będzie wykorzystywany przez wszystkich zamawiających, stosownie do zakresu informacji koniecznych do zawarcia w sprawozdaniu za dany rok.

Zobacz również: Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

Wzór rocznego sprawozdania, stanowiący załącznik do rozporządzenia, określa zakres wymaganych informacji w układzie tabelarycznym. Poszczególne tabele sprawozdania będą wypełniane przez zamawiających w miarę potrzeby, tj. w przypadku udzielenia w danym roku kalendarzowym zamówień odpowiadających wartością i rodzajem kategoriom zamówień podlegającym ujawnieniu w danej części rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych.

Dane dotyczące realizacji zamówienia o wartościach powyżej 20 milionów euro dla robót budowlanych oraz 10 milionów euro dla dostaw lub usług z udziałem podwykonawców będą wymagane począwszy od sprawozdania dotyczącego roku 2014.

Zakres informacji wskazany w rozporządzeniu ma zapewnić zgromadzenie przez Urząd Zamówień Publicznych danych niezbędnych do właściwego monitorowania krajowego systemu zamówień publicznych, w tym przygotowanie przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdań o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych, które są przedstawiane Radzie Ministrów oraz Komisji Europejskiej.

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach będzie, tak jak dotychczas, przekazywane przez zamawiających wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza udostępnionego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.

Źródło: Urząd Zamówień Publicznych

Polecamy serwis: Zamówienia publiczne

Polecamy poradnik: Kalendarz książkowy 2014

Zobacz wszystkie artykuły »

Zobacz inne publikacje i serwisy dla specjalistów w sektorze publicznym

  • Rachunkowość Budżetowa
  • Poradnik Rachunkowości Budżetowej
  • Poradnik Oświatowy
  • Poradnik Instytucji Pomocy Społecznej
  • Poradnik Organizacji Non Profit
Dodaj komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
Uwaga, twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut.

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Czy jesteś: