| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Prawo administracyjne

Upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu burmistrza

Aktualizacja: 13.01.2010

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu burmistrza powinno wynikać z tak zwanego pełnomocnictwa administracyjnego »

Gminie przysługuje prawo strony w postępowaniu administracyjnym

Aktualizacja: 13.01.2010

W sprawach ustalenia przez Ministra Środowiska opłat eksploatacyjnych z tytułu wydobywania kopalin, gminy, na których terenie znajduje się przedsiębiorstwo wydobywające kopaliny, mają nie tylko interes faktyczny, ale i prawny. W takim postępowaniu administracyjnym, a następnie i sądowoadministracyjnym gminie przysługują prawa strony. »

Postępowanie administracyjne w pierwszej instancji

Aktualizacja: 13.01.2010

Dobra znajomość podstawowych zasad postępowania administracyjnego, terminów załatwiania spraw, reguł związanych z doręczaniem pism i przeprowadzaniem rozpraw jest podstawowym warunkiem utrzymania sprawności działania i realizowania zadań przez administrację publiczną. Szczególnie ważna okazuje się ona przy pierwszoinstancyjnym rozpoznawaniu indywidualnych spraw, które kończą się wydaniem decyzji i postanowień. Niedostatek wiedzy w tej materii może spowodować popełnianie błędów proceduralnych, które z jednej strony mogą doprowadzić do nieważności decyzji, z drugiej strony narazić pracownika na odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną. »

Jakie sprawy mogą być rozpatrywane przez kolegia odwoławcze

Aktualizacja: 13.01.2010

Samorządowe kolegia odwoławcze najczęściej załatwiają odwołania od decyzji i zażalenia na postanowienia organów I instancji. Odwołania i zażalenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który daną decyzję lub postanowienie wydał. »

Kiedy skarga do sądu, a kiedy nadzwyczajne środki zaskarżenia

Aktualizacja: 13.01.2010

Jakie korzyści dla strony postępowania wynikają z prawa skorzystania do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, a jakie z faktu skorzystania z nadzwyczajnych środków zaskarżenia przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego? »

Jak związek międzygminny może odwoływać się od wyników kontroli

Aktualizacja: 13.01.2010

Jak wygląda procedura wniesienia wniosków pokontrolnych? Czy związek ma możliwość odwołania się od wyników kontroli? Jakie konsekwencje mogą wypływać z braku realizacji wniosków pokontrolnych? »

Jak może być reprezentowana gmina przez pełnomocników

Aktualizacja: 13.01.2010

Kto ma prawo do reprezentowania gminy przed sądem administracyjnym? Kto ma prawo powoływać pełnomocników reprezentujących gminę w postępowaniu przed sądem administracyjnym? »

Jakie problemy napotykają gminy w postępowaniu egzekucyjnym

Aktualizacja: 13.01.2010

Jakie są obecnie możliwości egzekucji należności pieniężnych przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego z nieruchomości? Jakie korzyści wypływają z egzekucji łącznej? »

Sąd musi upewnić się, co kwestionuje skarżący

Aktualizacja: 13.01.2010

Uchwała będąca jedynie odpowiedzią na wezwanie do usunięcia naruszenia stanowi spełnienie wymogów formalnych do wniesienia skargi i nie podlega odrębnemu zaskarżeniu. Jednak, jeżeli ze skargi wynika, że skarżący kwestionuje pierwotną uchwałę, sąd musi ustalić, jaki akt jest przedmiotem zaskarżenia. »

Urlopy wychowawcze - kompendium

Aktualizacja: 25.01.2010

Do urlopu wychowawczego są uprawnieni rodzice lub opiekunowie dziecka. Przepisy traktują na równi w zakresie prawa do urlopu wychowawczego oboje rodziców. Identyczne prawo do urlopu wychowawczego przysługuje również pracownikowi będącemu prawnym opiekunem dziecka. Przy ustalaniu prawa do urlopu wychowawczego nie ma znaczenia, czy drugi z rodziców lub opiekunów jest pracownikiem. »

Decyzję organów trzeba najpierw uchylić

Aktualizacja: 03.02.2010

Naruszenie zasad wydawania decyzji przez organ odwoławczy może mieć znaczenie dla ustalenia zobowiązania podatkowego - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. »

Czy zaskarżyć nieterminowe wydanie zaświadczenia

Aktualizacja: 03.02.2010

Zaświadczenia wydaje się na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie, przy czym organ zobowiązany jest je wydać bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. »

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Security Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od samorzad.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK