| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Opieka społeczna > Kontrakt socjalny

Kontrakt socjalny

Kontrakt socjalny to pisemna umowa z osobą ubiegającą się o pomoc. Umowa określa uprawnienia i zobowiązania stron umowy. Zawieranie kontraktów ma w założeniu doprowadzić do spadku liczby beneficjentów pomocy społecznej.

Możliwość zawierania kontraktów socjalnych wprowadziła ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a wzór kontraktu zawiera rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego.

Kontrakt socjalny pracownicy socjalni mogą zawierać w każdej sytuacji, w której na przyznanie świadczeń z pomocy społecznej będzie mieć wpływ aktywność osoby lub rodziny ubiegającej się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej. Kontrakt socjalny ponadto będzie można zawrzeć również z rodziną lub osobą, które uczestniczą w indywidualnym programie usamodzielnienia, integracji lub wychodzenia z bezdomności.

Przy zawieraniu kontraktu ważne jest zaangażowanie obydwu stron. Zawierając kontrakt, ośrodek pomocy społecznej zobowiązuje się do udzielenia wsparcia, a klient - np. do znalezienia pracy lub podjęcia leczenia odwykowego. Jeżeli jednak beneficjent pomocy nie będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków zawartych w kontrakcie, to wsparcie udzielone przez ośrodek pomocy zostanie mu odebrane.

Należy pamiętać, że pomoc ma charakter przejściowy, a jej celem jest nauczenie korzystającego z niej zachowań i postaw umożliwiających pokonywanie trudności.

Kontrakt socjalny składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera:

• dane osoby/rodziny zawierającej kontrakt,

• dane pracownika socjalnego podpisującego kontrakt,

• ocenę sytuacji życiowej osoby/rodziny i plan pracy socjalnej (przyczyny, możliwości, ograniczenia powodujące trudną sytuację),

• cele, które ma osiągnąć rodzina dla przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej,

• działania podejmowane dla osiągnięcia tych celów,

• termin oceny realizacji działań,

• informacje o sposobie przekazywania świadczeń.

Druga część kontraktu zawiera informacje dotyczące oceny wykonania ustalonych działań. W części tej znajdują się informacje dotyczące:

• oceny realizacji zadań przez strony kontraktu,

• ewentualnych zmian w podjętych działaniach i podjęcia nowych działań,

• termin oceny wprowadzonych zmian.

Zarówno niedotrzymanie postanowień kontraktu socjalnego, jak i odmowa jego zawarcia mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia lub do jego wstrzymania.

Czytaj także: Działanie rodzinnych domów pomocy>>

 

Alicja Brzezińska

Podstawy prawne

• Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz.U. Nr 42, poz. 409)

• Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33)

Autor:

Źródło:

Samorzad.infor.pl

Zdjęcia


Poradnik Oświatowy159.00 zł

Narzędzia księgowego

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE, CZYLI 500 ZŁ NA DZIECKO

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Urawski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »