Fundusz Alimentacyjny 2014 - zmiany

INFOR
2013-09-06

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w 2014 r. czekają zmiany. Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przewidują m.in. likwidację administracyjnej egzekucji świadczeń.

Przewidywany termin wejścia w życie zmian to I półrocze 2014 r. Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (projekt z dnia 28 sierpnia 2013 r.) zawierają kilka ważnych zmian.

Likwidacja egzekucji administracyjnej  świadczeń alimentacyjnych

Zdaniem projektodawcy potrzeba likwidacji administracyjnej egzekucji alimentów wynika z faktu, iż obecnie egzekucję zobowiązań prowadzi się dwutorowo, zarówno w trybie administracyjnym, jak i sądowym. Jak wskazuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2012 r. koszty poniesione przez organ właściwy wierzyciela w celu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych przewyższyły kwotę wyegzekwowanych przez organ egzekucyjny należności. W niektórych gminach pomimo poniesionych kosztów nie udało się wyegzekwować żadnych kwot należności od dłużników alimentacyjnych.

Zobacz również: Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 2013/2014

Zmianie ma ulec także sposób przekazywania środków pochodzących z egzekucji. Zwrot należności dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego ma w pełnej wysokości trafić do jednej z gmin tj. 40% wyegzekwowanych należności będzie stanowiło dochód własny organu właściwego wierzyciela. Odzyskiwane kwoty należności mają w całości być przeznaczane na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych

Proces podejmowania działań wobec dłużnika alimentacyjnego ma ulec uproszczeniu. Zmiany przewidują, iż w sytuacji gdy organ właściwy dłużnika po otrzymaniu kolejnego wniosku od organu właściwego wierzyciela ustali, iż sytuacja dłużnika nie uległa zmianie lub dłużnik po raz kolejny uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu, organ właściwy nie będzie już zobowiązany do podejmowania kolejnych działań wobec dłużnika, czyli ponownego poinformowania starosty o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika i w razie potrzeby wszczęcia postępowania w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Polecamy: Forum

Świadczenia nienależnie pobrane

Katalog świadczeń nienależnie pobranych ma ulec rozszerzeniu o sytuację, gdy wypłata świadczenia nastąpiła osobie innej niż wskazana w decyzji organu.

W założeniach do projektu uregulowano również sytuację której po śmierci osoby uprawnionej do świadczeń alimentacyjnych pieniądze nadal wpływają na jej rachunek. Nowe przepisy Maja zobowiązać banki oraz kasy oszczędnościowo-kredytowe do zwrotu organowi właściwemu kwoty świadczeń przekazanych na ich rachunek za miesiące następujące po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć osoby uprawnionej.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Zmianie ma ulec również kwota odsetek w przypadku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Zamiast dotychczasowego naliczania odsetek kwota nienależnie pobranych świadczeń ma być powiększona o 5%.

Odsetki od dłużnika alimentacyjnego

Podobnie jak w przypadku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń projekt przewiduje rezygnację z odsetek. Dłużnik alimentacyjny ma zwrócić organowi właściwemu wierzyciela należność z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego, powiększoną o 5%.

Dochód utracony

Katalog dochodów utraconych rozszerzono o utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych został skierowany do konsultacji społecznych.

Zobacz również: Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego - dla kogo?

Zobacz wszystkie artykuły »

Zobacz inne publikacje i serwisy dla specjalistów w sektorze publicznym

 • Rachunkowość Budżetowa
 • Poradnik Rachunkowości Budżetowej
 • Poradnik Oświatowy
 • Poradnik Instytucji Pomocy Społecznej
 • Poradnik Organizacji Non Profit
Dodaj komentarz

Najnowsze komentarze

 • avatar

  gulia2014-01-30 07:41

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  a co z pracownikami administracyjnymi którzy zajmują się tytułami do zwolnienia? w dużych miastach są pracownicy zajmujący sie wyłącznie TW ponieważ mają po 2000 dłużników. Czy w ramach likwidacji dostaną inną pracę w zamian? Czy nasz rząd tego nie bierze pod uwagę ilu ludzi zostanie bez pracy. Ludzie znowu oszczędności ale jakim kosztem?

 • avatar

  Malwa2014-01-21 15:15

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w 2014 r. czekają zmiany. Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przewidują m.in. likwidację administracyjnej egzekucji świadczeń.Powrót do artykułu: Fundusz Alimentacyjny 2014 - zmianyWitam,od lipca 2013r. dostaje alimenty z Funduszu Alimentacyjnego,za miesiąc jest licytacja nieruchomości dłużnika,jeśli odzyskam zaległe alimenty za rok 2011,2012 i kawałek  roku 2013 to dochód z tych alimentów na jaki okres przypadnie????

 • avatar

  marta2014-01-07 07:52

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Prawo to jest by chronic tych rodziców co nie pracują i uchylaja się od płacenia alimentów. Brawo Polsko i panie TuskuCiekawej aplikacji umożliwiającej ustalenie pozycji innego użytkownika telefonu. Zapraszam na strone: http://fw.pl/mapa  Gwarantowany dokładność pomiaru.Zapraszamy! 

 • avatar

  aga2014-01-07 05:19

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Ciekawej aplikacji umożliwiającej ustalenie pozycji innego użytkownika telefonu. Zapraszam na strone: http://fw.pl/mapa  Gwarantowany dokładność pomiaru.Zapraszamy!Wsadź swojego byłego do więzienia idiotko, to na pewno zobaczysz jakikolwiek grosz od niego. Te wszystkie samotne, biednie mamuśki kombinują tylko, jak by tu wyciąć jakiś numer byłemu. Zamiast pomysleć, jak dogadać się w interesie dzieci, to prowadą swoją wojenkę kosztem potomstwa.

 • avatar

  margi2013-12-26 18:27

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Fundusz alimentacyjny  jakie to zmiany ?Żadne!!!Jestem matką samotnie  wychowujacą dziecko nie można wyegzekwować ąlimentów poprzez komornika a fundusz alimentacyjny nie może pomóc skoro dochód przekracza 725zł?A co to w ogóle znaczy moje dziecko jest inne ?Ojciec pracuje za granica nielegalnie i powiedział ,że zawsze tak będzie i taki śmieje się w nos.A dziecko ma gdzieś.Gdzie jest prawo?Wsadzić na kilka miesięcy  do więzienia i niech zobaczy jak tam jest może pójdzie po rozum do głowy .A nie mydli oczy w sadzie ,że na ile go stać to płaci i sprawa załatwiona.To jest prawo?DLA KOGO NIE POMAGA SIE MATKOM!!!!!

Dodaj komentarz

zobacz wszystkie komentarze »

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Czy jesteś: