SAMORZĄD / PRACOWNICY / NAGRODA JUBILEUSZOWA

Pracownik samorządowy zwolniony przed emeryturą nie otrzyma nagrody jubileuszowej

Sektor Publiczny
2010-09-08

W przypadku gdy pracownik samorządowy, któremu brakuje mniej niż 12 miesięcy do uzyskania nagrody jubileuszowej zostanie zwolniony z pracy – traci on prawo do nagrody, nawet jeśli otrzyma wkrótce emeryturę lub rentę - orzekł Sąd Najwyższy.

Sprawa która znalazła swój finał przed Sądem Najwyższym dotyczyła odwołanego ze stanowiska zastępcy wójta. W trakcie biegnącego wypowiedzenia pracownik złożył wniosek o przyznanie emerytury. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, gmina wypłaciła zastępcy świadczenie emerytalne, ten jednak zażądał dodatkowo wypłaty nagrody jubileuszowej. Swoje żądanie uzasadnił faktem, iż w momencie ustania stosunku pracy brakowało mu mniej niż 12 miesięcy do nabycia uprawnień do nagrody jubileuszowej zaś wkrótce po rozwiązaniu stosunku pracy przeszedł na emeryturę.

Sąd Najwyższy odmówił pracownikowi prawa do nagrody. Uprawnienie takie – stwierdził SN - posiada zatrudniony, którego stosunek pracy ustaje przed upływem 12 miesięcy od nabycia prawa do nagrody, jednakże ustanie stosunku pracy musi być wynikiem przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę.

Wypowiedzenie umowy o pracę nie spełnia ustawowych kryteriów związku pomiędzy zakończeniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę lub rentę dlatego pracownik nie może żądać wypłaty nagrody – wyjaśnił Sąd. Nie ma więc znaczenia że w momencie rozwiązania stosunku pracy pracownikowi brakowało mniej niż 12 miesięcy do emerytury. Jeżeli przyczyną rozwiązania stosunku pracy nie było przejście na emeryturę lub rentę - nie ma prawa do nagrody.

Orzeczenie Sądu Najwyższego - II PK 217/09

samorzad.infor.pl

1

Zobacz wszystkie artykuły »

Zobacz inne publikacje i serwisy dla specjalistów w sektorze publicznym

  • Rachunkowość Budżetowa
  • Poradnik Rachunkowości Budżetowej
  • Poradnik Oświatowy
  • Poradnik Instytucji Pomocy Społecznej
  • Poradnik Organizacji Non Profit
Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Czy jesteś: