FINANSE PUBLICZNE

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

Samorzad.infor.pl
2010-12-21

Minister Finansów przygotował wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

Zgodnie z przepisami ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, minister kierujący działem do końca kwietnia każdego roku składa oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok w zakresie kierowanych przez niego działów administracji rządowej.

Minister może także zobowiązać kierowników jednostek do składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej kierowanych przez nich jednostek.

Jak czytamy na stronie resortu finansów : „Termin złożenia pierwszego oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez ministra kierującego działem administracji rządowej przypada na koniec kwietnia 2011 r. a oświadczenie to będzie dotyczyć stanu kontroli zarządczej w zakresie kierowanych przez niego działów w roku 2010.

W przypadku jednostek w dziale zobowiązanych do złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w roku poprzednim, termin złożenia oświadczenia przez kierownika jednostki powinien zostać określony przez właściwego ministra. Przepisy ustawy nie określają tego terminu. Minister określając termin sporządzenia przez kierowników jednostek w dziale oświadczenia o stanie kontroli zarządczej powinien mieć na uwadze konieczność zgromadzenia informacji nt. oceny kontroli zarządczej w jednostkach w dziale w czasie umożliwiającym mu złożenie do końca kwietnia oświadczenia dla kierowanych przez siebie działów administracji rządowej”.

Wzór oświadczenia jest już dostępny - w Dzienniku Ustaw ukazało się bowiem rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz. U. Nr 238, Poz. 1581), które wejdzie w życie 1 stycznia 2011 r.

Czytaj także: Kontrola zarządcza – nowy obowiązek dla samorządów>>

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej - nowy obowiązek>>

samorzad.infor.pl / mf.gov.pl

1

Zobacz wszystkie artykuły »

Zobacz inne publikacje i serwisy dla specjalistów w sektorze publicznym

  • Rachunkowość Budżetowa
  • Poradnik Rachunkowości Budżetowej
  • Poradnik Oświatowy
  • Poradnik Instytucji Pomocy Społecznej
  • Poradnik Organizacji Non Profit
Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Czy jesteś: