Gospodarka finansowa jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Samorzad.infor.pl
2011-01-05

Od początku bieżącego roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Rozporządzenie określa sposób prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, w tym m.in. sposób i tryb sporządzania planów finansowych oraz tryb pobierania dochodów i dokonywania wydatków państwowych jednostek budżetowych,a także sposób ustalania nadwyżki środków obrotowych w samorządowych zakładach budżetowych.

W jednostkach budżetowych

W celu opracowania projektów planów finansowych, dysponenci części budżetowych przekazują kierownikom podległych państwowych jednostek budżetowych, informacje o kwotach dochodów i wydatków budżetowych. Natomiast zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują kierownikom podległych samorządowych jednostek budżetowych, informacje o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w projekcie uchwały budżetowej.

Projekty planów finansowych składają się z :

- części (tylko w jednostkach państwowych)

- działów,

- rozdziałów,

- paragrafów.

Projekty jednostek państwowych są zatwierdzane przez kierowników jednostek i przekazywane dysponentom części budżetowej najpóźniej do dnia 1 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

W przypadku jednostek samorządowych projekty planów finansowych są zatwierdzane przez kierowników jednostek i przekazywane zarządowi jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

W samorządowych zakładach budżetowych

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują kierownikom podległych samorządowych zakładów budżetowych informacje o kwotach przychodów i kosztów przyjętych w projekcie uchwały budżetowej w celu opracowania projektów planów finansowych. Kierownicy zatwierdzają projekty i przekazują je zarządom jednostek samorządu terytorialnego najpóźniej do dnia 22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. Nr 241 poz. 1616) weszło w życie 1 stycznia 2011 r. 

Równocześnie straciło moc rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783 oraz z 2008 r. Nr 23, poz. 135).

Czytaj także: Przekształcenie gospodarstw pomocniczych w instytucje gospodarki budżetowej>>

samorzad.infor.pl

1

Zobacz wszystkie artykuły »

Zobacz inne publikacje i serwisy dla specjalistów w sektorze publicznym

  • Rachunkowość Budżetowa
  • Poradnik Rachunkowości Budżetowej
  • Poradnik Oświatowy
  • Poradnik Instytucji Pomocy Społecznej
  • Poradnik Organizacji Non Profit
Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Czy jesteś: