E-administracja - liczne zmiany dla poprawy funkcjonowania

IAR
2013-03-04

Aby poprawić funkcjonowanie e-administracji, w pełni wykorzystać e-systemy do zarządzania państwem oraz, w większym stopniu rozszerzyć dostęp do szerokopasmowego Internetu, należy wprowadzić liczne zmiany.

Mała, tania i bardzo sprawna. Taka zdaniem Anny Streżyńskiej powinna być e-administracja. Była prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, obecnie ekspert rządu technicznego kandydata PiS na premiera - Piotra Glińskiego, oceniła stan cyfryzacji w Polsce.

Wskazała też, co - jej zdaniem - należy zrobić, by poprawić funkcjonowanie e-administracji, by w pełni wykorzystać e-systemy do zarządzania państwem oraz, by w większym stopniu rozszerzyć dostęp do szerokopasmowego Internetu.

Streżyńska uważa, że informatyzacja administracji powinna podlegać premierowi, a nie - jak to jest obecnie - jednemu z resortów. Jej zdaniem należy wyprowadzić zarządzanie informatyzacją administracji z resortu na poziom ponadresortowy.

E-cyfryzacją powinna zajmować się jednostka centralna podporządkowana prezesowi rady ministrów - mówiła w Sejmie.

Pani ekspert ds. cyfryzacji opowiada się również za powołaniem jednej instytucji, która zajmowałaby się regulacją rynku mediów, telekomunikacji oraz praw autorskich. W tym celu należy - zdaniem Streżyńskiej - połączyć Urząd Komunikacji Elektronicznej z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. Zdaniem Streżyńskiej dałoby to dodatkowy impuls rozwojowi rynku komunikacji elektronicznej.

„Konieczne jest połączenie instytucjonalne i prawne regulacji rynku telekomunikacji, mediów i prawa autorskiego z zachowaniem oczywiście specyficznych kompetencji KRRiTV dotyczących zobowiązań mediów” - powiedziała.

Zobacz serwis: Wiadomości

Dziś odbyła się ostatnia z cyklu konferencji programowych - z udziałem ekspertów - profesora Piotra Glińskiego, kandydata PiS na premiera rządu technicznego. W trakcie spotkania poruszono również również kwestie związane z polityką zagraniczną, obroną wizerunku Polski za granicą oraz sprawy związane z Polonią.

1

Zobacz wszystkie artykuły »

Zobacz inne publikacje i serwisy dla specjalistów w sektorze publicznym

  • Rachunkowość Budżetowa
  • Poradnik Rachunkowości Budżetowej
  • Poradnik Oświatowy
  • Poradnik Instytucji Pomocy Społecznej
  • Poradnik Organizacji Non Profit
Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Czy jesteś: