| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Pracownicy > Własny biznes dla bezrobotnego

Własny biznes dla bezrobotnego

Coraz częściej do powiatowych urzędów pracy zwracają się o pomoc finansową osoby bezrobotne pragnące rozpocząć własną działalność gospodarczą. Nie na każdą działalność bezrobotny może otrzymać dotację.

Bezrobotny otrzyma pieniądze w formie przelewu na swoje konto bankowe. Powinien wydatkować otrzymane środki od momentu ich otrzymania do dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Termin rozpoczęcia działalności nie może być jednak dłuższy niż 45 dni, licząc od daty zawarcia umowy.
Warto też pouczyć przyszłego przedsiębiorcę, że będzie on dokumentował poniesienie kosztów oraz wydatkowanie przyznanych mu pieniędzy na podstawie rachunków i faktur oraz innych dowodów potwierdzających w sposób wiarygodny poniesienie określonych należności. Wydatki pokrywane ze środków Funduszu Pracy PUP będzie rozliczał w kwocie brutto.
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI NIEDOTOWANE
 
Na co urząd nie może udzielić pieniędzy:
• działalność w sektorze transportu,
• działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu WE,
• działalność związaną z eksportem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, ustanowieniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub wydatkami bieżącymi dotyczącymi działalności eksportowej,
• działalność uwarunkowaną pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi,
• handel obnośny i obwoźny,
• działalność handlowo–usługową polegającą na akwizycji,
• wynagrodzenia zatrudnionych pracowników,
• nabycie udziałów w spółkach,
• opłaty administracyjno–skarbowe, podatki, koncesje, bieżące koszty utrzymania lokalu, składki ZUS,
• leasing,
• koszty zakupu i budowy lokali,
• remonty kapitalne,
• towar.
Jakie zabezpieczenia
Starosta, by zapewnić dotrzymanie warunków umowy i właściwego wykorzystania środków, powinien zobowiązać bezrobotnego do złożenia zabezpieczenia. Jest kilka form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych pieniędzy na założenie firmy. Należą do nich:
• poręczenie osób fizycznych zatrudnionych na czas nieokreślony lub na czas określony (minimum 2 lata) z wynagrodzeniem brutto stanowiącym minimum 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia:
– przy kwocie przyznanych środków do 250 proc. przeciętnego wynagrodzenia – co najmniej jeden poręczyciel,
– przy kwocie przyznanych środków powyżej 250 proc. przeciętnego wynagrodzenia – co najmniej dwóch poręczycieli,
• weksel z poręczeniem wekslowym – aval, osoby fizycznej zatrudnionej na czas nieokreślony lub na czas określony (minimum 2 lata) z wynagrodzeniem brutto stanowiącym minimum 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
• gwarancja bankowa,
• blokada rachunku bankowego,
• akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
Jeżeli wniosek o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej będzie wadliwie sporządzony albo nie będą do niego dołączone wszystkie wymagane dokumenty, nie będzie on rozpatrywany.


Izabela Rakowska-Boroń

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »