| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Rozwój i promocja > Partnerstwo publiczno-prywatne > Partnerstwo publiczno-prywatne - dopłaty w 2014 r.

Partnerstwo publiczno-prywatne - dopłaty w 2014 r.

W 2014 roku podział ryzyk zakłada neutralność zobowiązań partnerstwa publiczno–prywatnego dla długu publicznego przy odpowiednim podziale i wyważeniu ryzyk. Powoduje to, że wytworzone przy wynikającym z podziału EUROSTAT aktywa i pasywa księgowe zaliczą się do bilansu partnera prywatnego i nie obciążą bilansu podmiotu publicznego. Przy takim ujęciu sprawy w uchwale budżetowej j.s.t pokazywane będą jedynie wydatki bieżące (stanowiące zobowiązania wymagalne) ponoszone w danym roku budżetowym na obsługę zobowiązań podmiotu publicznego.

Zasada ta zachowa po 1 stycznia 2014 r. swoją aktualność, ale tylko w stosunku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103 ze zm.) na podstawie § 3 pkt 34 tego rozporządzenia nakazuje ujmowanie umów o partnerstwie publiczno – prywatnym w sprawozdaniu kwartalnym o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia. Jednakże analiza wzoru tego sprawozdania i jego treści wskazuje wprost, że Kolumna A 10 sprawozdania o nazwie – wartość zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego zaliczanych do długu sektora finansów publicznych posiada odnośnik (indeks 3). Zgodnie z tym indeksem w kolumnie tej mają być ujmowane zobowiązania z tytułu umów o partnerstwie publiczno – prywatnym zaliczane do długu publicznego zgodnie z decyzją EUROSTAT Nr 18/2004 (błędnie 204) z dnia 11 lutego 2004 pod warunkiem nie przejęcia ryzyk zgodnie z tą decyzją przez partnera prywatnego. Stanowisko to potwierdziło również Ministerstwo Finansów w piśmie skierowanym do ministra Gospodarki Nr MRB 345/11 z dnia 10 marca 2011 roku. Kluczowym dla zaliczenia jednak zobowiązania w postaci dopłaty dla partnera do długu i braku obowiązku takiego zaliczania jest rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz decyzja EUROSTAT. Zasady wynikające z decyzji EUROSTAT zakładają ponadto, że wskazany w niej podział ryzyk zakłada neutralność zobowiązań partnerstwa publiczno – prywatnego dla długu publicznego przy odpowiednim podziale i wyważeniu ryzyk. Co więcej spowoduje to, że wytworzone przy wynikającym z podziału EUROSTAT aktywa i pasywa księgowe zaliczą się do bilansu partnera prywatnego i nie obciążą bilansu podmiotu publicznego. Przy takim ujęciu sprawy w uchwale budżetowej j.s.t pokazywane będą jedynie wydatki bieżące (stanowiące zobowiązania wymagalne) ponoszone w danym roku budżetowym na obsługę zobowiązań podmiotu publicznego.

Ponadto na podstawie art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w zw. art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) określony przez art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych wskaźnik długu traci moc z dniem 31 grudnia 2013 roku na podstawie art. 85 pkt 3 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Po 2013 roku wskaźnik długu dla sektora publicznego wyznaczą jedynie Konstytucja RP w relacji PKB do długu publicznego nie więcej jak 60% oraz procedury ostrożnościowe wynikające z ustawy o finansach publicznych. Powstaje jednak zagadnienie, czy algorytm z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych już nie jako dług, ale spłata zobowiązań (lewa strona wzoru) – obciąży wskaźnik wynikający z tego przepisu. Uznać należy, że nie, bowiem art. 243 koncentruje się jedynie na spłacie rozchodów, a nie na dokonywaniu wydatków budżetu. Dopłata dla partnera prywatnego nie jest natomiast rozchodem budżetu, ale wydatkiem, bowiem nie jest efektem zaciągnięcia kredytu ani pożyczki ani też emisji papierów wartościowych, udzielenia gwarancji, czy poręczenia przez j.s.t. Dopłata dla partnera prywatnego może być traktowana jak wydatek bieżący budżetu, co powoduje w świetle art. 242 obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych konieczność dochowania (planowania) równowagi dochodów i wydatków bieżących w budżecie oraz wykonania budżetu na dzień 31 grudnia danego roku z zachowaniem równowagi dochodów i wydatków bieżących po wykonaniu, a w konsekwencji możliwość powstania ewentualnej nadwyżki operacyjnej brutto, która po zakończeniu roku budżetowego może się stać źródłem sfinansowania dopłat.

Oznacza to zatem również w świetle art. 242 ustawy o finansach publicznych brak możliwości finansowania dopłat stanowiących wydatki bieżące budżetu dla partnera prywatnego z kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

Reguła z art. 242 ustawy o finansach publicznych – równowaga bieżąca będzie musiała być zachowana. Przy braku zatem wolnych środków lub nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – dopłaty bieżące jak i stanowiące wydatek majątkowy będzie można finansować tylko z nadwyżki operacyjnej o ile j.s.t taką osiągnie.

Polecamy serwis: Współpraca

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »