reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Rozwój i promocja > Współpraca > Partnerstwo publiczno – prywatne – etapy realizacji projektu

Partnerstwo publiczno – prywatne – etapy realizacji projektu

Jedną z form finansowania działań podejmowanych przez jednostki sektora finansów publicznych jest partnerstwo publiczno – prywatne. Daje ono jednostkom sektora publicznego możliwość zrealizowania inwestycji, na które nie byłyby w stanie zgromadzić wystarczającej ilości środków. Partnerstwo publiczno – prywatne pozwala ponadto na podnoszenie jakości usług publicznych oraz realizacje coraz to nowszych inwestycji.

Partnerstwo publiczno – prywatne (dalej: PPP) to szczególna forma finansowania, którą reguluje ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej: ustawa o PPP).

Ustawa o PPP określa zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Zgodnie z jej zapisami, PPP polega na włączeniu do finansowania przedsięwzięcia infrastrukturalnego podmiotów prywatnych, którym w zamian zapewnia się możliwość czerpania korzyści z tej inwestycji oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym.

Celem tej współpracy jest realizacja projektu inwestycyjnego lub świadczenia usług o charakterze użyteczności publicznej. Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest zatem wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i rodzajów ryzyka pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym (m.in. 1 ust. 2 ustawy o PPP).

Zobacz serwis: Rozwój i promocja

Przedsięwzięciem, które można objąć umową o partnerstwie publiczno-prywatnym będzie:
1) budowa lub remont obiektu budowlanego,
2) świadczenie usług,
3) wykonanie dzieła, w szczególności wyposażenie składnika majątkowego (tj. nieruchomości, części nieruchomości, przedsiębiorstwa, rzeczy ruchomej lub prawa majątkowego) w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność, lub
4) inne świadczenie (inne działania i inwestycje)
– połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego lub jest z nim związany.

Partnerstwo publiczno-prywatne gmina może zatem wykorzystywać w większości swoich zadań (o ile inne przepisy szczególne nie stoją temu na przeszkodzie), w tym przede wszystkim w zadaniach z zakresu:
• gospodarki wodnej,
• gminnych dróg, ulic, mostów, placów,
• organizacji ruchu drogowego,
• wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
• kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
• wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
• zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
• kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Partnerstwo publiczno - prywatne - etapy realizacji

Realizacja projektu opartego na partnerstwie publiczno - prywatnym składa się z pięciu etapów:

Etap 1 → rozpoznanie projektu

Pozyskanie informacji o:
• przedsięwzięciu i możliwościach jego współfinansowania przez podmiot publiczny,
• zewnętrznych źródłach finansowania oraz
• potencjalnych uczestnikach zarówno po stronie publicznej, jak i prywatnej.

Etap 2 → przegląd i przygotowanie

Weryfikacja projektu pod kątem:
• możliwości wykonania go na zasadach PPP,
• korzyści dla społeczności lokalnej, a także
• ekonomicznej efektywności inwestycji (zwrotu z kapitału inwestora prywatnego).

Etap 3 → przetarg

Tworzenie struktury partnerstwa, wybór partnera prywatnego i konstruowanie ostatecznych rozwiązań przyjmujących postać umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, zawierającej uregulowania kwestii natury technicznej, prawnej i finansowej.

Etap 4 → realizacja

Wykonanie zadań przypisanych obu stronom porozumienia, zgodnie z zasadą „każdy wykonuje i odpowiedzialny jest za to, co najlepiej potrafi".

Etap 5 → działania kontrolne

Podjęcie czynności, których celem jest ocena efektywności wykonania warunków umowy, zwłaszcza po stronie partnera prywatnego.

Masz problem? Podyskutuj na Forum.

Podstawa prawna:
• Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r., nr 19, poz. 100 ze zm.),

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama