| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Gospodarka przestrzenna > Na jakich zasadach gminy przyznają dodatki mieszkaniowe

Na jakich zasadach gminy przyznają dodatki mieszkaniowe

Osoby najmniej zarabiające bardzo często nie są w stanie ponosić pełnych kosztów związanych z opłacaniem czynszu za zajmowany przez siebie lokal. Z tego też względu już 13 lat temu, na mocy ustawy z 1994 roku o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych, państwo zdecydowało się na wspieranie najuboższych mieszkańców poprzez przyznawanie im dodatków mieszkaniowych.

JAK SIĘ OBLICZA WYDATKI, OD KTÓRYCH ZALEŻY PRZYZNANIE DODATKU

Wydatki na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego gmina oblicza, dzieląc wydatki ponoszone za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową i mnożąc uzyskany w ten sposób wskaźnik przez normatywną powierzchnię określoną w ustawie.

PRZYKŁAD

NIEDOPUSZCZALNE OGRANICZENIE PODSTAWY OBLICZANIA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

9 maja 2006 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie dodatków mieszkaniowych. Do dnia 18 maja 2006 r. do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego gminy przyjmowały wydatki w wysokości 90 proc. naliczonych i ponoszonych wydatków. Od dnia publikacji (Dz.U. nr 84, poz. 587) wyroku Trybunału Konstytucyjnego gminy mają obowiązek liczenia takich wydatków w wysokości 100 proc.

Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Prezydent tego miasta przyznał kobiecie dodatek mieszkaniowy. Odwołała się ona jednak od tej decyzji, wskazując, że uprzednio pobierany dodatek był wyższy. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję prezydenta miasta. Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrując tę sprawę powziął istotne wątpliwości prawne. Wskazał on, że rozporządzenia wydawane są w celu wykonywania ustawy i na podstawie zawartego w niej szczegółowego upoważnienia, a ustawa o dodatkach mieszkaniowych takiego upoważnienia nie zawierała.

Trybunał Konstytucyjny zgodził się z poglądem wyrażonym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny i uznał, że ustawa o dodatkach mieszkaniowych nie zawiera wytycznych co do treści rozporządzenia wykonawczego, co narusza ustawę zasadniczą. Trybunał uznał, że przepis upoważniający Radę Ministrów do określenia wysokości wydatków za zajmowany lokal mieszkalny, stanowiących podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego, jest niezgodny z konstytucją.

W konsekwencji tego wyroku utracił moc obowiązującą zakwestionowany przepis rozporządzenia. Tak więc rozporządzenie ograniczające podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego do 90 proc. poniesionych wydatków jest niezgodne z konstytucją.

Wniosek:

Ograniczenie wydatków będących podstawą obliczenia dodatku mieszkaniowego nie znalazło podstaw w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Z tego też względu gminy nie mają prawa stosować takich ograniczeń, gdyż jest to niezgodne z ustawą i konstytucją - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2007 r. Sygn. akt P 4/05.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Emilianowicz Kuchta Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »