| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Oświata > Urlop wypoczynkowy nauczycieli w 2014 r.

Urlop wypoczynkowy nauczycieli w 2014 r.

Urlop wypoczynkowy nauczycieli w 2014 r. będzie uzależniony od pracy wykonywanej w określonej placówce edukacyjnej. Karta Nauczyciela zawiera odrębne od uregulowań zawartych w kodeksie pracy przepisy prawa dotyczące urlopu wypoczynkowego. Jaki będzie zatem jego wymiar?

Należy również wskazać, iż nauczyciel zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów - w każdym następnym roku kalendarzowym. 

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!!!

Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela w placówkach feryjnych po zmianach

Zgodnie z projektem z dnia 19 września 2013 r. ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw nauczycielowi zatrudnionemu w placówce feryjnej w pełnym obowiązkowym wymiarze zajęć wynosi 47 dni roboczych. Nauczyciele podejmujący pracę po raz pierwszy nabywają prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego w ostatnim dniu poprzedzającym przerwę świąteczną lub ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne. Wymiar urlopu wypoczynkowego takiego nauczyciela będzie wynosił 30 dni roboczych.

Urlopu będzie udzielany w dni wolne od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, z wyłączeniem dyrektora szkoły, któremu urlopu udziela się w ciągu całego roku kalendarzowego. Tym samym zasadniczo urlop wypoczynkowy udzielany będzie jak dotychczas w trakcie ferii zimowych i letnich.

Nauczycielowi przysługiwać będzie prawa do 28 dni nieprzerwanego wypoczynku.

Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym obowiązkowym wymiarze zajęć, wymiar urlopu ustalać się będzie proporcjonalnie do obowiązkowego wymiaru zajęć tego nauczyciela biorąc za podstawę wymiar urlopu przysługującego nauczycielowi. Ustawodawca określił, iż niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Tym samym jeżeli tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela na zajmowanym stanowisku wynosi 18/18 i nauczycielowi w takim przypadku przysługiwałoby 47 dni urlopu gdyby pracował w pełnym wymiarze zajęć, a jest zatrudniony w wymiarze 16/18 to nauczycielowi przysługuje 42 dni urlopu (16/18*47 = 41,77 dni – po zaokrągleniu 42 dni).

W przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, nauczyciel będzie miał prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego. Tym samym jeżeli w przypadku powyższego nauczyciela stosunek pracy ustał np. w czerwcu wówczas przysługuje mu prawo do 21 dni urlopu wypoczynkowego (6/12 *42 dni urlopu = 21 dni).

Urlop wypoczynkowy będzie udzielany zgodnie z planem urlopów, który ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wnioski nauczycieli i konieczność zapewnienia prawidłowej organizacji pracy szkoły. Plan urlopów ustala się do 31 grudnia i musi obejmować pełen wymiar urlopu.

W przypadku gdy nauczyciel nie będzie mógł rozpocząć urlopu wypoczynkowego zgodnie z terminem określonym w planie urlopów z powodu m.in. choroby, urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlop wypoczynkowy przesuwa się na termin późniejszy. Urlop wypoczynkowy będzie trzeba udzielić nauczycielowi, w tym roku kalendarzowym, w którym nauczyciel nabył do niego prawo, a w przypadku jego niewykorzystania najpóźniej do dnia 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.

Zobacz również: Karta Nauczyciela 2014 - co się zmieni?

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) (stan prawny na dzień 28 października 2013 r.);
2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94, z późn. zm.) (stan prawny na dzień 28 października 2013 r.);
3. Projekt z dnia 19 września 2013 r. ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj także

Aktualizacja: 09.01.2015

Autor:

Adwokat, specjalizuje się w prawie pracy, w tym prawie oświatowym

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycieli w 2014 r. / fot. ShutterStock
Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycieli w 2014 r. / fot. ShutterStock

Alimenty. Jak szybko dostać pieniądze na dziecko14.90 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kopczyńska

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »