reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Dofinansowanie do szkolenia urzędników i mieszkańców gminy

Dofinansowanie do szkolenia urzędników i mieszkańców gminy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki ruszy już w I kwartale tego roku. Dzięki niemu wspierane finansowo będą m.in. projekty podnoszące kwalifikacje urzędników samorządowych. Dofinansowanie będzie można otrzymać także na usprawnienie funkcjonowania urzędów na szczeblu gminy, powiatu i województwa.

Wybór wniosków do dofinansowania

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie publiczny. Projekty do dotowania będą wyłaniane w trybie konkursowym. Konkursy będą ogłaszane przez jednostkę organizującą konkurs (IOK). Konkurs może być otwarty lub zamknięty. W otwartym nabór wniosków i ich ocena prowadzona będzie w sposób ciągły aż do wyczerpania określonego limitu środków albo do czasu terminu zamknięcia konkursu. Informacje o kwocie wykorzystanych środków oraz o zamiarze zamknięcia naboru będą ogłaszone publicznie. Natomiast konkurs zamknięty z reguły będzie trwał przez 30 dni.

DEFINICJA POJĘĆ

Cross-financing - mechanizm tzw. elastycznego finansowania polegającego na zaangażowaniu w latach 2007-2013 środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w realizację działań, których zakres merytoryczny zwyczajowo podlega pod obszar interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego. EFS finansuje tylko projekty miękkie (szkoleniowe, edukacyjne i doradcze). W ramach cross-financing za koszt kwalifikowany będzie można uznać: zakup sprzętu, systemów informatycznych, przystosowanie budynków do miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, tworzenie baz danych.

ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowej. Zaświadcza się w nim, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować zadania używając komputera. Certyfikat zdobywa się po zdaniu 7 egzaminów, w tym jednego teoretycznego i sześciu praktycznych, o tematyce: podstawowe techniki informatyczne, użytkowanie komputera, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych.

e-learning - forma prowadzenia nauczania i szkoleń z wykorzystaniem połączeń telekomunikacyjnych i elektronicznych, internetu i poczty e-mailowej.

e-urząd - sposób załatwiania spraw administracyjnych w urzędzie przez mieszkańców za pośrednictwem poczty e-mailowej.

IP - instytucja pośrednicząca. Jest to instytucja przyjmująca wnioski w imieniu instytucji zarządzającej. W przypadku Priorytetu V jest to departament administracji publicznej MSWiA, a w przypadku komponentów regionalnych są to urzędy marszałkowskie albo wojewódzkie urzędy pracy.

Powszechny Model Samooceny (CAF) - Model CAF (Common Assessment Framework) ma pomóc administracji samorządowej i publicznej w zrozumieniu i wykorzystaniu technik zarządzania jakością oraz zdiagnozowaniu stanu systemu zarządzania. Jest to narzędzie analityczne służące do dokonywania samooceny w krajach UE.

Wykres Gantta - nazwa diagramów pochodzi od ich twórcy Henry'ego Gantta. System ten stworzył podstawy nowoczesnego zarządzania projektami, wnosząc m.in. metodę tworzenia diagramów, które pozwalają na prezentacje wykresów ukazujących harmonogram zadań w projekcie.

KONTAKTY

• Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, dyrektor Paweł Chorąży, ul. Wspólna 2/4, 00 - 926 Warszawa, tel. (0 22) 501 50 04, fax (0 22) 501 50 31, e-mail: pokl@mrr.gov.pl.

• Infolinia Europejskiego Funduszu Społecznego, tel. 0 801 337 801

Konkurs będzie ogłaszany na wybrane typy projektów, w ramach konkretnych priorytetów, działań i poddziałąń.

Wnioskodawca składa wniosek opatrzony pieczęciami, podpisany przez osobę do tego upoważnioną. Należy złożyć dwa egzemplarze papierowe i jeden w wersji elektronicznej, na dyskietce, płycie CD lub DVD. Wraz z wnioskiem o dofinansowanie trzeba złożyć dokumenty określające sytuację finansową wnioskodawcy. Gmina taki dokument może otrzymać z regionalnej izby obrachunkowej.

Wniosek można złożyć osobiście, przez kuriera lub za pośrednictwem poczty.

Ocena formalna wniosku polega przede wszystkim na sprawdzeniu poprawności wypełnienia wniosków i na sprawdzeniu kompletności wniosku i załączników. Odbywa się to w ciągu 14 lub 21 dni. Po pozytywnej ocenie formalnej wniosek kierowany jest do oceny merytorycznej.

Ocenę merytoryczną prowadzi dwu przedstawicieli Komisji Oceniającej Projekty (KOP).

Wniosek może otrzymać maksymalnie 100 punktów plus 20 punktów jako premia za tzw. kryteria strategiczne. Projekt zostaje zaklasyfikowany do dofinansowania, jeżeli uzyska co najmniej 60 pkt. Z tak wyłonionych wniosków zostaje stworzona lista rankingowa. Szanse na uzyskanie dotacji mają projekty, które uzyskają najwięcej punktów.

Projekty, które uzyskały na liście rankingowej wysokie pozycje, są kierowane do dofinansowania.

Następnie odbywają się negocjacje. Negocjowany jest głownie:

• budżet projektu,

• zakres zadań do realizacji.

Po pomyślnym zakończeniu negocjacji zostaje zawarta umowa o dofinansowaniu projektu.

Andrzej Okrasiński

andrzej.okrasinski@infor.pl

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją (PDF)39.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Chyra

doświadczony konsultant podatkowy w Andersen Tax & Legal, Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama