| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Wsparcie finansowe inwestycji samorządowych z funduszy krajowych

Wsparcie finansowe inwestycji samorządowych z funduszy krajowych

Finansowanie inwestycji samorządowych przy wykorzystaniu funduszy unijnych może być łatwiejsze dzięki kredytowi preferencyjnemu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. Ponadto można skorzystać z  Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz Fundusz Dopłat.

Z tego samego Funduszu Dopłat pod pewnymi dodatkowymi warunkami (art. 5 ust. 2-5 ustawy z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych) wsparcia udziela się gminie albo związkowi międzygminnemu na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji określonych przedsięwzięć przez towarzystwo budownictwa społecznego. Chodzi to o budowę budynku, remont lub przebudowę budynku przeznaczonego na pobyt ludzi albo części takiego budynku lub zmianę sposobu użytkowania budynku albo jego części, jeżeli taka zmiana wymaga dokonania remontu lub przebudowy.

Fundusz Dopłat wspiera również gminy i powiaty w kupnie lokali mieszkalnych lub w kupnie lokali mieszkalnych połączonym z ich remontem, jeżeli tak pozyskane lokale mieszkalne będą służyć wykonywaniu zadań z zakresu pomocy społecznej w formie mieszkań chronionych. Finansowego wsparcia, o którym mowa, udziela się, jeżeli liczba lokali mieszkalnych, zakupionych przez gminę w jednym budynku w ramach tego przedsięwzięcia, nie przekracza połowy liczby wszystkich lokali mieszkalnych znajdujących się w tym budynku.

Wniosek i umowa

Finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat udziela Bank Gospodarstwa Krajowego na wniosek złożony przez gminę, związek międzygminny lub powiat. Wnioski o udzielenie finansowego wsparcia są przyjmowane przez bank dwa razy w roku kalendarzowym, w I i II półroczu.

Bank udziela wsparcia finansowego na podstawie umowy z gminą, ze związkiem międzygminnym lub powiatem, która określa cel, na jaki jest udzielane finansowe wsparcie, kwotę finansowego wsparcia, termin, w jakim nastąpi uruchomienie wsparcia pod rygorem rozwiązania umowy, oraz termin i sposób udokumentowania zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Wnioski w sprawie otrzymania wsparcia na lokale socjalne i mieszkania chronione, noclegownie i domy dla bezdomnych składa się w Banku Gospodarstwa Krajowego od 1 kwietnia do 30 kwietnia i od 1 października do 31 października każdego roku. Dzień złożenia wniosku za pośrednictwem poczty określa data stempla pocztowego.

Bank zwraca bez rozpatrzenia wnioski: złożone z naruszeniem terminów, dotyczące przedsięwzięć niespełniających warunków do uzyskania finansowego wsparcia lub niespełniające wymagań formalnych dotyczących np. odpowiednich załączników.

Do wniosku w zależności od rodzaju przedsięwzięcia dołącza się np.:

• odpis z księgi wieczystej, wydany nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku, potwierdzający prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego gruntu, którego dotyczy przedsięwzięcie albo na którym położony jest budynek, którego remont lub przebudowę zamierza się przeprowadzić;

• ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę;

• projekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego;

• dokumenty potwierdzające koszty przedsięwzięcia.

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminach do 30 czerwca oraz do 31 grudnia każdego roku odpowiednio dla wniosków składanych do 30 kwietnia oraz do 31 października każdego roku:

• informację o możliwości udzielenia finansowego wsparcia wszystkim wnioskodawcom, których wnioski spełniają wymagania;

• wyniki oceny wniosków.

WSPARCIE Z FUNDUSZU DOPŁAT

Samorządy mogą otrzymać wsparcie finansowe na przedsięwzięcia związane z powstaniem:

lokali socjalnych - tj. lokali nadających się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, których powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie (art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego - Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 ze zm.);

noclegowni - tj. budynku lub wyodrębnionej części budynku przeznaczonej do udzielania noclegu osobom bezdomnym wraz z pomieszczeniami pomocniczymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania noclegowni;

domów dla bezdomnych - tj. budynków lub wyodrębnionych części budynku przeznaczonych do udzielania całodobowego schronienia osobom bezdomnym wraz z pomieszczeniami pomocniczymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania domu dla bezdomnych;

mieszkań chronionych - tj. mieszkań, które są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego (art. 53 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz.U. nr 64, poz. 593 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Ceret Grzywaczewska

Ceret Grzywaczewska Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Łodzi od ponad 25 lat świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »