| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Wsparcie finansowe inwestycji samorządowych z funduszy krajowych

Wsparcie finansowe inwestycji samorządowych z funduszy krajowych

Finansowanie inwestycji samorządowych przy wykorzystaniu funduszy unijnych może być łatwiejsze dzięki kredytowi preferencyjnemu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. Ponadto można skorzystać z  Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz Fundusz Dopłat.

Rozliczenie i sprzedaż lokali

Gmina, która otrzymała finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat, przedkłada Bankowi Gospodarstwa Krajowego:

• rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia, w terminie 30 dni od jego zakończenia - w przypadku przedsięwzięć związanych z tworzeniem lokali socjalnych oraz noclegowni i domów dla bezdomnych;

• oświadczenie towarzystwa budownictwa społecznego o: kosztach realizacji inwestycji, polegającej na tworzeniu lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez towarzystwo np. budowy budynku, remontu lub przebudowy budynku oraz o kwocie udziału wpłaconej przez gminę lub związek międzygminny, w terminie 30 dni od zakończenia inwestycji.

Przed upływem 15 lat od rozliczenia kosztów przedsięwzięcia nie można np. zbyć lub zmienić przeznaczenia lokalu socjalnego, mieszkania chronionego, noclegowni lub domu dla bezdomnych, utworzonych przy wykorzystaniu finansowego wsparcia Funduszu Dopłat. Dopuszczalna jest zmiana przeznaczenia lokalu socjalnego na mieszkanie chronione oraz zmianę przeznaczenia mieszkania chronionego na lokal socjalny.

Zbycie i zamiana, o których mowa wyżej, są dopuszczalne po upływie dziesięciu lat od rozliczenia przedsięwzięcia, jeżeli np. gmina utworzy:

• lokale socjalne lub mieszkania chronione o podobnym standardzie i wyposażeniu, w liczbie i o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej równej liczbie i łącznej powierzchni użytkowej lokali socjalnych lub mieszkań chronionych, które zostały zbyte lub których sposób użytkowania został zmieniony,

• noclegownie lub domy dla bezdomnych o podobnym standardzie i wyposażeniu, o powierzchni użytkowej i liczbie miejsc co najmniej równej powierzchni użytkowej i liczbie miejsc w noclegowniach lub domach dla bezdomnych, które zostały zbyte lub których sposób użytkowania został zmieniony.

W przypadku zbycia lub zamiany przeznaczenia lokali niezgodnie z opisanymi powyżej zasadami gmina lub związek międzygminny muszą wpłacić, w terminie 30 dni, do Funduszu Dopłat kwotę stanowiącą równowartość finansowego wsparcia pochodzącego z Funduszu Dopłat wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od następnego dnia roboczego po dniu przekazania kwoty wsparcia finansowego. Wsparcie z Funduszu Dopłat wraz z odsetkami trzeba zwrócić również w przypadku, jeśli lokale socjalne, noclegownie lub domy dla bezdomnych powstały przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej.

ZBIGNIEW KORNAT

gp@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z 12 grudnia 2003 r. o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz.U. nr 223, poz. 2218).

• Ustawa z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1070 ze zm.).

• Ustawa z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz.U. z 2006 r. nr 251, poz. 1844).

• Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.).

• Ustawa z 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. nr 162, poz. 1121).

• Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 4 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów preferencyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz.U. nr 32, poz. 278).

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 listopada 2007 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków (Dz.U. nr 212, poz. 1556).

• Rozporządzenie ministra budownictwa z 15 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu i terminów składania i rozpatrywania wniosku o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych, treści wniosku, kryteriów jego oceny, wzoru formularza rozliczenia udzielonego wsparcia oraz minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia, jakie muszą spełniać pozyskane lokale mieszkalne (Dz.U. nr 52, poz. 346).

• Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 17 kwietnia 2007 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz.U. nr.70, poz. 471).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ziobrowski Tax & Law

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »