| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Zasady wynagradzania kierowników samorządowych ZOZ-ów

Zasady wynagradzania kierowników samorządowych ZOZ-ów

Jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość tworzenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ale dowolność w zakresie wynagradzania tych osób jest ograniczona poprzez obowiązujące przepisy. Oznacza to, że zatrudniony przez samorząd kierownik nie może otrzymać więcej, niż wynika z ustawy.


Kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej można, w zależność od osiągniętych wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zadań, przyznać dodatkowo na podstawie ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi nagrodę roczną (na wniosek rady społecznej przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, która zakład ten utworzyła). Ustawa (w art. 10 ust. 7) reguluje również maksymalną wysokość ewentualnej nagrody rocznej, jako trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.


Prawo nie przewiduje w stosunku do kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej innych form wynagradzania w postaci świadczeń dodatkowych, przez które rozumie się świadczenia z tytułu zatrudnienia, w tym: bytowe, socjalne, komunikacyjne, oraz ubezpieczenia majątkowe i osobowe - inne bądź wyższe niż ustalone w regulaminach wynagradzania, zakładowych i ponadzakładowych układach zbiorowych pracy oraz w odrębnych przepisach. Należy pamiętać, że wśród osób uprawnionych do uzyskania takich świadczeń nie ma kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Nie przysługuje im również nagroda z zakładowego funduszu nagród.

Obowiązki i uprawnienia kierownika jednostki sektora finansów publicznych>>


Należy też pamiętać, że kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie jest uprawniony do otrzymania nagrody jubileuszowej. Nagroda ta jest świadczeniem dodatkowym, które mogą otrzymać jedynie te spośród osób objętych powołaną ustawą, które zostały w niej do tego wyraźnie uprawnione. W związku z tym, z tytułu świadczenia pracy na stanowisku kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nagroda jubileuszowa nie przysługuje nawet, jeżeli kierownik przepracował wymagany do jej nabycia okres. Sąd Najwyższy wskazał, że nagroda jubileuszowa nie ma charakteru wynagrodzenia miesięcznego, jest natomiast świadczeniem dodatkowym (nagroda jubileuszowa jest świadczeniem z tytułu zatrudnienia, skoro przypada z tytułu długoletniej pracy - wyrok Sądu Najwyższego z 23 czerwca 2005 r., II PK 289/04, OSNP 2006/5-6/77).


Należy również zaznaczyć, że w razie odwołania ze stanowiska lub w razie rozwiązania umowy cywilnoprawnej przez podmiot zatrudniający – kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może zostać przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzykrotność wynagrodzenia miesięcznego (art. 12 ww. ustawy). Warunkiem przyznania jej jest jednak to, aby rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, wynikających ze stosunku pracy tego kierownika.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Samorzad.infor.pl

Zdjęcia


Alimenty. Jak szybko dostać pieniądze na dziecko14.90 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »