| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Wykroczenia przeciwko zasadom bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Wykroczenia przeciwko zasadom bezpieczeństwa przeciwpożarowego

O bezpieczeństwie przeciwpożarowym mówi się najczęściej przy okazji pożarów niosących za sobą wielkie szkody majątkowe, a niekiedy nawet ofiary śmiertelne. Wówczas przypomina się, że dbałość o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego jest konieczna i stanowi niezwykle ważny obowiązek nakładany z mocy ustawy na konkretne osoby.

Wprawdzie w ustawie o lasach wskazano wyraźnie, że ustanowiona tam definicja dotyczy tej konkretnej ustawy, jednakże wobec braku innej definicji w kodeksie wykroczeń należy sięgnąć do tego aktu prawnego, który jest podstawowym dla określenia definicji lasu oraz praw i obowiązków związanych z tym szczególnym terenem.

W ustawie tej ustawodawca posługuje się też pojęciem terenu śródleśnego nie definiując tegoż w szczególny sposób, a zatem zgodnie z potocznym rozumieniem tego słowa należy za taki uznać teren znajdujący się  w środku lasu, a równocześnie nie będący lasem w rozumieniu art.3 u.l. Nota bene, w wymienionej  ustawie wyraźnie wskazano, że w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

- rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, 

- korzystania z otwartego płomienia oraz wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Czynności te są zabronione nawet wówczas, gdy wiążą się z gospodarką leśną, jeśli jednocześnie stanowią zagrożenie pożarowe (art.30 ust.3-4 u.l.). Z kolei, pojęcia łąk, wrzosowisk i torfowisk nie są już zdefiniowane w tak ogólny, abstrakcyjny sposób jak to ma miejsce w odniesieniu do lasów.

Jeżeli chodzi o łąki, to one jako takie są ewidencjonowane w rejestrach gruntów (§68 ust.1 p.3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. ), a więc pomocne w określaniu, czy doszło do popełnienia wykroczenia z art.82 §3 k.w.  jest posiadanie wypisu z rejestru gruntów.

Natomiast ani torfowiska, ani wrzosowiska nie tylko nie mają swoistej ogólnej definicji ustawowej, ale też jako takie nie są zaznaczane w rejestrach gruntów.  Wydaje się, że  w odniesieniu do tych to części nieruchomości konieczne stanie się dokonanie w konkretnym przypadku wizualnej oceny porostu nieruchomości. We wskazanych tu miejscach i w odległości 100 metrów od nich zabronione jest zatem pod groźbą kary:

1)    rozniecanie ognia (z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych),

2)    palenie tytoniu (z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi – takich jak np. parkingi).

Czytaj także: Jakie są zasady finansowania ochrony przeciwpożarowej przez samorządy>>

Wykroczenia polegające na niebezpiecznym wypalaniu trawy, słomy lub pozostałości roślinnych na polach

Każdy kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 metrów od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany (art.82 §4 k.w.).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »