reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Wiadomości > Tarcza antykryzysowa w samorządzie - jak stosować nowe przepisy

Tarcza antykryzysowa w samorządzie - jak stosować nowe przepisy

Ze względu na epidemię koronawirusa zostało uchwalonych kilka pakietów antykryzysowych. Specjalne przepisy miały poprawić sytuację przedsiębiorców oraz wesprzeć samorząd terytorialny. Wokół nowych przepisów wciąż pojawia się wiele wątpliwości.

1. Rada gminy może w drodze uchwały zwolnić z opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej w 2020 r. lub przedłużyć termin na jej wniesienie.

2. W przypadku zwolnienia z opłaty rada gminy w uchwale, o której mowa w ust. 1, może przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2020 w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.

3. Termin wniesienia opłaty należnej w 2020 r. może zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2020 r.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Z kolei w art. 111 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do której nastąpiło odesłanie, postanowiono, że: „W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art. 41 ust. 1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18”.

Z literalnego brzmienia ww. regulacji wynikają więc istotne wnioski z punktu widzenia poruszonej problematyki. Po pierwsze, jedynym organem uprawnionym do wprowadzenia zwolnienia z opłaty jest rada gminy. Rada nie może przy tym delegować swoich kompetencji ustawowych na wójta gminy, bowiem stanowiłoby to o naruszeniu bezwzględnych norm powszechnie obowiązujących przepisów. Zatem udział wójta (czy odpowiedzialnych merytorycznie pracowników) w procedowaniu ogranicza się do przygotowania projektu stosownej uchwały, co do której swoją wolę – przyjęcia bądź nieprzyjęcia – wyrazi rada gminy.

Po drugie, co się zaś tyczy zakresu przedmiotowego możliwego zwolnienia z opłat, to ust. 1 pozostaje w ścisłym związku z ust. 4. Z tego ostatniego przepisu m.in. wynika, że zwolnienia z opłaty nie stosuje się do opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Niestety, taki sposób sformułowania zapisu ustawowego nie pozostawia wątpliwości, że ewentualne zwolnienie przyjęte przez radnych może dotyczyć jedynie opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży. W konsekwencji ustanowienie szerszego zakresu zwolnienia – obejmującego także opłaty dotyczące zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży (np. w sklepach spożywczych) – byłoby istotnym naruszeniem art. 15zzca ust. 1 w zw. z ust. 4 tarczy antykryzysowej 4.0. Zapewne skutkowałoby to ingerencją nadzorczą właściwego organu nadzoru, czyli w tym przypadku wojewody.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama