reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Gospodarka przestrzenna

Zgoda na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne

Aktualizacja: 16.02.2010

Postępowanie zwane potocznie odrolnieniem jest procesem wieloetapowym, zależnym od woli urzędników i kosztownym. Jeżeli jednak wejdzie w życie zmiana rozpatrywana przez parlament, to użytki rolne najniższych klas w miastach będą mogły być przeznaczane np. na cele mieszkaniowe bez całej uciążliwej procedury i dodatkowych opłat. »

Jak budować obiekty handlowe w oparciu o plany zagospodarowania

Aktualizacja: 04.02.2010

Jakie korzyści ma gmina i jej mieszkańcy z budowy dużych obiektów i centrów handlowych? Czy każdy duży obiekt handlowy to dobre rozwiązanie? Jakie elementy powinny decydować o lokalizacji? »

Kiedy jednostka samorządu powinna żądać ustanowienia służebności przesyłu

Aktualizacja: 04.02.2010

Jakie okoliczności trzeba brać pod uwagę przy wyrażaniu zgody na ulokowanie urządzeń przesyłowych na określonym gruncie? Jak postępować w przypadku urządzeń przesyłowych znajdujących się na gruncie bez zgody jego właściciela? »

Czy samorządy muszą wyrobić certyfikaty energetyczne dla swoich budynków

Aktualizacja: 09.02.2010

Od początku 2009 r. wszystkie nowo oddawane, sprzedawane lub podlegające wynajmowi budynki komunalne będą musiały posiadać certyfikat energetyczny. Brak takiego dokumentu spowoduje niemożność sprzedaży lub wynajmu mienia. Certyfikaty określać będą całkowitą wielkość energii zużywanej m.in. na: ogrzanie pomieszczeń, ogrzanie wody, klimatyzację, wentylację, oświetlenie itd.  »

Niewłaściwa selekcja kandydatów przy podpisywaniu umów najmu lokali z zasobów gminy

Aktualizacja: 13.01.2010

Rada gminy, uchwalając zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, nie może zróżnicować osób pozostających w trudnych warunkach mieszkaniowych i materialnych w taki sposób, aby niektóre z nich zostały automatycznie całkowicie wykluczone z procedury selekcji kandydatów do umów najmu jeszcze przed rozpoczęciem tej procedury. »

Jakie zmiany potrzebne są w procedurze uchwalania planów

Aktualizacja: 04.02.2010

Czy brak planów zagospodarowania przeszkadza realizacji inwestycji? Na czym powinno polegać uproszczenie procedur związanych z planowaniem przestrzennym? »

Ile kosztuje sporządzenie planu miejscowego

Aktualizacja: 04.02.2010

Jakie są główne przeszkody w przygotowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego? Jakie korzyści wiążą się z posiadaniem przez gminę planu zagospodarowania? Czy rzeczywiście bilans zysków i strat jest dla gminy korzystny? »

Jak właściwie zarządzać gminnym zasobem nieruchomości

Aktualizacja: 04.02.2010

Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast powinni pamiętać, że są odpowiedzialni za prawidłowe, zgodne z zasadami ustawy o rachunkowości, prowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji środków. Odnosi się to także do ewidencji księgowej dotyczącej nieruchomości. Tymczasem jak wykazała najnowsza kontrola NIK, dochodzi w tym zakresie do wielu naruszeń. »

Zmiana w ewidencji gruntów i budynków

Aktualizacja: 04.02.2010

Starosta nie może podejmować z urzędu postępowań administracyjnych w celu zmiany użytków gruntowych na podstawie przeprowadzonych przez gminy weryfikacji tych użytków w stosunku do nieruchomości niestanowiących własności gmin. »

Odszkodowania za grunty wywłaszczone będą wyższe

Aktualizacja: 29.01.2010

Wywłaszczani właściciele dostaną odszkodowania wyższe o 10 lub 15 proc. niż wyceny rzeczoznawców. Ma to pokryć uzasadnione koszty poszukiwania nowej nieruchomości, przeprowadzki, a także podatków i opłat. »

Jak prawidłowo zarządzać zasobami mieszkaniowymi gminy

Aktualizacja: 13.01.2010

Najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli dowodzi, że w procesie zarządzania nieruchomościami gminnymi pojawiają się istotne nieprawidłowości. Skala problemu jest na tyle duża, że w większości urzędów konieczne będzie w związku z tym podjęcie intensywnych działań prowadzących do wyeliminowania niewłaściwych procedur i rozwiązań. »

Użytkownikowi wieczystemu trzeba zwrócić nieruchomość niewykorzystaną na cel publiczny

Aktualizacja: 04.02.2010

Użytkownicy wieczyści nieruchomości wywłaszczonych na cel publiczny, który jednak nie został zrealizowany, powinni korzystać z tych samych uprawnień, co właściciele, a więc mieć prawo dochodzić ich zwrotu. Jeżeli zaś wywłaszczenie i niezrealizowanie celu publicznego dotyczy tylko części nieruchomości, to niekwestionowane jest bezwarunkowe prawo zwrotu tej części - stwierdził Trybunał Konstytucyjny. »

Ewidencja gruntów i budynków w gminach i powiatach

Aktualizacja: 09.02.2010

Zadaniem wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ewidencjonowanie nieruchomości. Raport NIK pokazał, że samorządy nie radzą sobie z ewidencjonowaniem nieruchomości. W ponad 75 proc. skontrolowanych jednostek występowały nieprawidłowości związane z ewidencją. »

Jakie zasady obowiązują przy znoszeniu współwłasności gospodarstwa rolnego

Aktualizacja: 16.02.2010

Gospodarstwo rolne to nie tylko grunty rolne i leśne, to także budynki, inwentarz i urządzenia, a także prawa związane z jego prowadzeniem. Dlatego zniesienie jego współwłasności jest bardziej skomplikowane niż w innych przypadkach. »

Jak przeprowadzane są wywłaszczenia pod drogi publiczne

Aktualizacja: 04.02.2010

Czym charakteryzuje się uproszczony tryb przejmowania nieruchomości pod inwestycje drogowe? Jakie problemy wiążą się z wyceną nieruchomości wywłaszczonych w związku z budową drogi? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

REWIT

Misją REWIT od 25 lat jest bycie doradcą i partnerem biznesowym w zmieniającym się świecie i otoczeniu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama