reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Gospodarka przestrzenna

Pozwolenie na rozbiórkę

Aktualizacja: 10.07.2013

Pozwolenie na rozbiórkę zostało uregulowane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane. Instytucja pozwolenia na rozbiórkę ma na celu między innymi ochronę ludzi i mienia. »

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - procedura sporządzania i uchwalania

Aktualizacja: 19.03.2013

Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym przewiduje sformalizowaną procedurę sporządzania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rada gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek rozstrzyga w formie uchwały. »

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy

Aktualizacja: 19.03.2013

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym narzędziem planistycznym w systemie prawnym zagospodarowania przestrzennego gminy. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określa sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy. »

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (SUiKZP)

Aktualizacja: 07.03.2013

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP), to dokument sporządzany dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. »

Odpowiedzialność gminy za niewskazanie tymczasowego pomieszczenia dla eksmitowanego dłużnika

Aktualizacja: 28.08.2012

Sąd Najwyższy wydał uchwałę w składzie 7 sędziów, zgodnie z którą gmina ponosi wobec właściciela lokalu mieszkalnego odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek zaniechania wskazania, na wezwanie komornika, tymczasowego pomieszczenia dla dłużnika mającego obowiązek opuszczenia, opróżnienia i wydania tego lokalu. Zdaniem SN, powyższą odpowiedzialność gmina ponosiła od dnia 5 lutego 2005 r. do dnia 16 listopada 2011 r. (sygn. akt III CZP 48/11, uchwała z dnia 13 grudnia 2011 r.). »

Wpływ analizy urbanistycznej na decyzje lokalizacyjne

Aktualizacja: 01.08.2012

Analizę urbanistyczną należy sporządzić przed wysłaniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Jej treść może bowiem znacząco zmienić procedurę w sprawie wydania tej decyzji. »

Interpretacja zapisu planu miejscowego

Aktualizacja: 01.08.2012

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenach oznaczonych UZ, tj. usługi zdrowia, znajduje się ośrodek zdrowia. Gmina ogłosiła przetarg na dzierżawę wolnych lokali użytkowych w tym ośrodku z zaznaczeniem, że wykorzystanie wydzierżawionych lokali powinno być zgodne z przeznaczeniem w MPZP. Czy uruchomienie w wydzierżawionych pomieszczeniach ogólnodostępnej apteki należy uznać za zgodne z zapisami MPZP – usługi zdrowia? »

Popularność aut ekologicznych zależy od władz rządowych i samorządowych

Aktualizacja: 12.07.2012

Ewolucyjna zmiana w motoryzacji, z silników spalinowych na elektryczne, wymaga zmian w myśleniu o transporcie. Musimy przyzwyczajać się do tego, że takimi autami będziemy jeździć wolniej i na krótkich dystansach. W dłuższe trasy bardziej przydatne będą hybrydy. To, w jakim tempie ekologiczne auta zdobędą polski rynek, w dużej mierze zależy od władz rządowych i samorządowych. »

Miasta zarabiają na Inteligentnych Systemach Transportowych

Aktualizacja: 29.06.2012

We Wrocławiu inteligentne rozwiązania miejskie testowane są na jednej z tras tramwajowych. W Koszalinie do końca przyszłego roku ma powstać kompleksowy system, który będzie m.in. monitorował ruch na ulicach, zarządzał sygnalizacją świetlną, a także informował kierowców na tablicach świetlnych o wolnych miejscach parkingowych czy utrudnieniach w ruchu. Podobne rozwiązanie będą wprowadzone również w Poznaniu. Zainteresowane są już kolejne miasta. »

Ustawa o korytarzach przesyłowych ułatwi inwestowanie

Aktualizacja: 21.06.2012

Ustawa o korytarzach przesyłowych, która ma wejść w życie 1 stycznia 2013 r., ułatwi inwestowanie w sieci energetyczne, bo m.in. znacznie ograniczy formalności wymagane do rozpoczęcia ich budowy - oceniają eksperci kancelarii Deloitte Legal. »

Powiatowy pomysł na remonty dróg

Aktualizacja: 28.05.2012

Związek Powiatów Polskich znalazł sposób na modernizację i przebudowę aż 120 tys. km dróg lokalnych. Powodzenie pomysłu zależy od zgody rządu. »

Rozbiórka z warunkami zabudowy

Aktualizacja: 03.02.2012

Zgodne z prawem przeprowadzenie robót rozbiórkowych wymaga wcześniejszego wystąpienia przez inwestora do właściwego starosty ze stosownym wnioskiem. Dla urzędników starostw powiatowych praktycznym problemem może okazać się ustalenie katalogu dokumentów, jakie powinien przedstawić wnioskodawca, co w konsekwencji wiąże się z ustaleniem przesłanek wydania decyzji pozytywnej dla wnioskodawcy. »

Rok 2011 w transporcie i infrastrukturze

Aktualizacja: 22.12.2011

Zmiana na stanowisku ministra transportu, zerwanie umowy z chińskim konsorcjum Covec na budowę dwóch odcinków autostrady A2 i dramatyczne lądowanie Boeinga bez podwozia w Warszawie - to najważniejsze wydarzenia 2011 r. w transporcie i infrastrukturze. »

Dokonywanie pomiarów przez urządzenia rejestrujące w ruchu drogowym

Aktualizacja: 14.11.2011

W czerwcu b.r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące. Celem jest przeciwdziałanie wypadkom drogowym oraz ograniczenie ich skutków oraz wdrożenie systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. »

Karty miejskie - praktyczne zastosowanie ITS w miastach polskich

Aktualizacja: 04.11.2011

ITS, czyli inteligentne systemy transportowe ma szerokie zastosowanie w życiu każdego człowieka, mieszkającego zarówno w wielkiej metropolii jak i w mniejszym mieście. Przykładem tego zastosowania jest stająca się coraz bardziej popularną, tzw. karta miejska. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci BUDTRADE.pl

Ekipa BUDTRADE.pl to fachowcy w dziedzinie materiałów budowlanych oraz ich efektywnego wykorzystania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama