REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Abonament RTV 2024 – kwoty, zwolnienia, zniżki. Likwidacja abonamentu RTV już w 2024 roku? Czy trzeba płacić za komputer, laptop, komórkę?

Abonament RTV 2024 – ile wynosi, kto zwolniony, jakie zniżki. Likwidacja abonamentu RTV już w 2024 roku? Czy trzeba płacić za komputer, laptop, komórkę?
Abonament RTV 2024 – ile wynosi, kto zwolniony, jakie zniżki. Likwidacja abonamentu RTV już w 2024 roku? Czy trzeba płacić za komputer, laptop, komórkę?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jaki abonament mamy obowiązek płacić za telewizory i radioodbiorniki w 2024 roku? Jakie zniżki przysługują posiadaczom telewizorów i odbiorników radiowych? Dlaczego warto zapłacić abonament rtv za cały rok? Kto jest zwolniony z obowiązku zapłaty abonamentu rtv? Czy trzeba płacić opłatę abonamentową za komputer, laptop, czy komórkę, które używamy do oglądania programów telewizyjnych lub słuchania stacji radiowych? Czy w 2024 roku nastąpi likwidacja abonamentu RTV? Co w zamian?
rozwiń >

Abonament RTV 2024 - ile wynosi, stawki

Stawki abonamentu RTV na 2024 r. wynoszą:
- za używanie odbiornika radiofonicznego – 8,70 zł za 1 miesiąc;
- za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego – 27,30 zł za 1 miesiąc.


Stawki te zostały ustalone przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w rozporządzeniu z 10 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2024 r. (Dz.U. 2023 poz. 943), (są takie same jak w 2023 roku) i wynoszą:
- za używanie odbiornika radiofonicznego – 8,70 zł za 1 miesiąc;
- za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego – 27,30 zł za 1 miesiąc.

REKLAMA

Zniżki za uiszczanie opłat abonamentowych rtv z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2024 roku. Jakie zniżki za zapłatę za cały rok z góry?

Powyżej wskazane rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 10 maja 2023 r. określa system zniżek dla abonentów, którzy płacą abonament z góry za kilka lub kilkanaście miesięcy.

Zniżki za uiszczanie opłat abonamentowych za używanie odbiorników telewizyjnych i radiofonicznych (abonament RTV) z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku kalendarzowym 2024 wynoszą:

1) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:

a) 3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,
b) 4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,
c) 5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,
d) 10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.

Takie same zniżki dotyczą abonamentu za sam odbiornik radiofoniczny.

Termin wnoszenia opłaty abonamentowej (abonamentu rtv)

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Opłata może być uiszczona z góry za cały rok albo za wybrane miesiące.

Zatem wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników telewizyjnych i radiofonicznych w roku kalendarzowym 2024, po uwzględnieniu ww. zniżek, wynosi:

1) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:
a) 53,00 zł za dwa miesiące,
b) 78,70 zł za trzy miesiące,
c) 155,70 zł za sześć miesięcy,
d) 294,90 zł za rok kalendarzowy;

2) za używanie odbiornika radiofonicznego:
a) 16,90 zł za dwa miesiące,
b) 25,10 zł za trzy miesiące,
c) 49,60 zł za sześć miesięcy,
d) 94,00 zł za rok kalendarzowy.

Abonament rtv za cały rok ze zniżką - do kiedy trzeba zapłacić

Poczta Polska informuje, że 10% zniżki za zapłatę abonamentu za cały rok można otrzymać tylko wpłacając opłatę abonamentową za cały rok (z tą 10% zniżką) do 25 stycznia 2024 r.

Przez cały rok można również skorzystać z pozostałych zniżek z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc, pod warunkiem wniesienia opłaty abonamentowej z wyprzedzeniem , tj. w terminie do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

 Wysokość opłat abonamentowych w 2024 roku z uwzględnieniem zniżek za wpłaty z góry za dany okres – tabela

 

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Liczba opłacanych
miesięcy
z góry
Wysokość zniżkiTryb wyliczenia wysokości opłaty
(w miesiącach)
Wysokość opłaty za odbiornik radiowy
(ze zniżką)
Wysokość opłaty
za odbiornik telewizyjny
lub telewizyjny
i radiowy
(ze zniżką)
1 miesiąc  8,70 zł27,30 zł
2 miesiące3% 16,90 zł53,00 zł
3 miesiące4% 25,10 zł78,70 zł
4 miesiące 3+133,80 zł106,00 zł
5 miesiące 3+242,00 zł131,70 zł
6 miesięcy5% 49,60 zł155,70 zł
7 miesięcy 6+158,30 zł183,00 zł
8 miesięcy 6+266,50 zł208,70 zł
9 miesięcy 6+374,70 zł234,40 zł
10 miesięcy 6+3+183,40 zł261,70 zł
11 miesięcy 6+3+291,60 zł287,40 zł
12 miesięcy10% 94,00 zł294,90 zł

(źródło tabeli: KRRiT)

Kto musi płacić opłatę abonamentową za telewizor lub radio?

Opłatę abonamentową - w myśl art. 2 ustawy o opłatach abonamentowych - trzeba płacić za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych. Przepisy ww. ustawy zawierają domniemanie, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Zatem nie trzeba udowadniać samego używania telewizora lub radia - wystarczy udowodnienie, że telewizor lub radio posiadane przez daną osobę są sprawne i pozwalają na odbiór programu.

Co do zasady opłatę abonamentową trzeba uiścić za każdy posiadany odbiornik radiofoniczny i telewizyjny. Ale niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych przez:

1) osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym (rozumianym jako zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie albo jedna osoba utrzymująca się samodzielnie) lub w samochodzie stanowiącym ich własność,
2) podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, publiczne i niepubliczne uczelnie, a także domy pomocy społecznej - w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w używaniu tych instytucji
- uiszcza się tylko jedną z opłat - czyli albo opłatę za samo radio albo opłatę za radio i telewizor.

Kto jest zwolniony obowiązku zapłaty abonamentu rtv?

Na podstawie art. 4 ustawy o opłatach abonamentowych zwalnia się od opłat abonamentowych:

1) osoby, co do których orzeczono o:

a) zaliczeniu do I grupy inwalidów, lub
b) całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lub
c) znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub
d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;

2) osoby, które ukończyły 75 lat - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba ukończyła 75 lat.

3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego;

4) osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB);

5) osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%;

6) osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

7) osoby:
a) które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
b) spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
c) bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
d) posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
e) posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych,

8) osoby, które otrzymują zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Ważne

Zwolnienia określone w pkt 1 i 3-8 przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce Poczty Polskiej oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień.

Rodzaje dokumentów potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych są określone w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (tekst jednolity z 12 marca 2019 r. - Dz.U. z 2019 r., poz. 480; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2020 r., poz. 1128).

 

Czy trzeba płacić abonament rtv za komputer, laptop, czy komórkę?

Odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym, w rozumieniu przepisów ustawy o opłatach abonamentowych, jest urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu. To dość obszerna definicja. Może powstać wątpliwość, czy jeżeli możemy oglądać programy telewizyjne lub słuchać stacji radiowych przy użyciu komputera, laptopa, czy telefonu komórkowego, to czy musimy płacić abonament rtv za te urządzenia?

Wątpliwości te wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 5 września 2019 roku (sygn. VI SA/Wa 2415/18). WSA stwierdził, że:
1. Ustawa o opłatach (abonamentowych - przypisek PH) nie przewiduje jednak rejestracji i opłat w przypadku urządzeń powstałych w wyniku ekspansji nowych technologii. W obecnej ustawie pojęcie odbiornik radiofoniczny i telewizyjny „rozumiany” jest w jego tradycyjnej formie jako radio oraz telewizor i tak też należy traktować abonament jako opłatę wynikającą z możliwości odbioru programu za pomocą tych urządzeń. Z tego rodzaju urządzeniami ustawa o opłatach wiąże obowiązek rejestracyjny oraz ponoszenia opłaty abonamentowej.
2. Osoby oglądające telewizję bądź słuchający radia za pomocą komputera, telefonu komórkowego bądź też tabletu oraz innych urządzeń nie wymienionych w ustawie o opłatach (abonamentowych - przypisek PH), nie są zobowiązane do płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego.

Ale Poczta Polska SA wskazuje na nowszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 marca 2023 r. (sygn. akt II GSK 94/20). W tym wyroku NSA uznał, że każde urządzenie techniczne, które spełnia ustawowy warunek, a więc umożliwia natychmiastowy odbiór programu jest odbiornikiem radiofonicznym lub telewizyjnym. Zatem podstawowym kryterium jest zdolność urządzenia (telewizora lub radioodbiornika) do odbioru programów bez względu na źródło poboru sygnału np. antena, czy złącze internetowe.

Zacytujmy fragment uzasadnienia ww. wyroku NSA:
Naczelny Sąd Administracyjny uznał za usprawiedliwiony zarzut błędnej wykładni art. 2 ust. 7 ustawy o opłatach abonamentowych, sformułowany w punkcie 1 petitum skargi kasacyjnej. W tak zakreślonych granicach normatywnych art. 2 ust. 7 tej ustawy, za całkowicie niezrozumiały uznać należało pogląd sądu pierwszej instancji, jakoby z przepisów ustawy o opłatach abonamentowych miało wynikać, że "osoby oglądające telewizję bądź słuchający radia za pomocą komputera, telefonu komórkowego bądź też tabletu oraz innych urządzeń nie wymienionych w ustawie o opłatach, nie są zobowiązane do płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego". Pogląd ten WSA uzasadnił tym, że "w ustawie o opłatach nie ma bowiem mowy ani o monitorze LCD do komputera, ani tym bardziej o laptopach, tabletach czy smartfonach". Jest to stanowisko błędne. Przedstawione tezy kreują bowiem nieistniejącą przesłankę "płacenia abonamentu" w postaci faktycznego "oglądania telewizji" i "słuchania radia" przy pomocy konkretnych urządzeń - jakoby wymienionych w ustawie o opłatach abonamentowych, co miałoby istotnie różnicować sytuację prawną adresatów omawianych przepisów, gdyby korzystali oni z urządzeń, których w ustawie o opłatach abonamentowych nie wymieniono. Naczelny Sąd Administracyjny raz jeszcze podkreśla, że opłatę abonamentową pobiera się w celu umożliwienia realizacji misji publicznej i powiązana jest ona z możliwością korzystania z publicznego radia i telewizji, a nie z faktycznym wykorzystaniem tej możliwości na konkretnym typie urządzenia, co ujął sąd pierwszej instancji w stwierdzeniu "odbiornik w jego tradycyjnej formie" - radio oraz telewizor; natomiast abonament "jako opłatę wynikającą z możliwości odbioru programu za pomocą tych urządzeń".

Z tego powodu - jak wskazuje Poczta Polska - użytkownicy oglądający programy telewizyjne oraz słuchający radia z wykorzystaniem komputera, telefonu komórkowego, tabletu czy innych urządzeń wielofunkcyjnych są zobowiązani do dokonania rejestracji oraz uiszczania opłat abonamentowych.

Kiedy powstaje obowiązek uiszczenia opłaty abonamentowej?

Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.

Kiedy trzeba zarejestrować telewizor lub radio? Termin zgłoszenia

Ustawa o opłatach abonamentowych w art. 5 przewiduje obowiązek zarejestrowania odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych dla celów pobierania opłat abonamentowych za ich używanie. Rejestracji tej trzeba dokonać w placówkach pocztowych Poczty Polskiej albo przez internet. Natomiast sama ustawa nie określa terminu rejestracji.
Rejestracji (zgłoszenia) odbiornika radiofonicznego lub odbiornika telewizyjnego trzeba dokonać w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie odbiornika. Wynika to z § 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz.U. 2013 poz. 1676).

Czy abonament rtv zostanie zlikwidowany już w 2024 roku?

REKLAMA

W dniu 5 stycznia 2024 r. w rozmowie z Polską Agencją Prasową, prof. Tadeusz Kowalski, członek KRRiT był pytany był m.in. o współtworzone przez niego założenia projektu przyszłej dużej ustawy medialnej w kontekście sposobu finansowania mediów publicznych. Profesor Kowalski stwierdził, że media publiczne (TVP, Polskie Radio, czy PAP) powinny być finansowane z powszechnej składki audiowizualnej, która byłaby płacona wyłącznie przez podatników PIT, CIT i ubezpieczonych w KRUS. Natomiast dziś funkcjonujący abonament RTV - zdaniem profesora Kowalskiego - powinien zostać zlikwidowany. Co więcej - zdaniem profesora Kowalskiego - likwidacja abonamentu RTV będzie połączona z abolicją dla osób, które miały zaległości w jego płaceniu

Nie ma obecnie żadnych pewnych informacji, czy i kiedy abonament rtv zostanie zlikwidowany. Warto przypomnieć, że w poprzednich latach pojawiały się głosy mówiące o konieczności likwidacji abonamentu rtv. Takie poglądy prezentowali jeszcze przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi m.in. politycy Platformy Obywatelskiej (np. Bogdan Zdrojewski i Radosław Sikorski). W 2021 roku PO zbierała nawet podpisy pod obywatelskim projektem ustawy dotyczącym likwidacji opłaty abonamentowej - projekt ten został w marcu 2023 roku wniesiony do Sejmu ale nie został uchwalony przez ówczesną większość parlamentarną. Niedawno, 28 grudnia 2023 r. poseł KO Bogdan Zdrojewski (Przewodniczący sejmowej komisji kultury) stwierdził, że w toku tworzenia nowej ustawy medialnej jedną z kluczowych decyzji będzie likwidacja obecnego abonamentu RTV. Czy te postulaty zostaną zrealizowane już w 2024 roku? Wiele na to wskazuje.

Więcej na ten temat: Prof. T. Kowalski z KRRIT: Likwidacja abonamentu rtv i abolicja dla niepłacących. Już w 2024 roku? Nowa składka audiowizualna płacona przez podatników PIT, CIT i ubezpieczonych w KRUS.

 Podstawa prawna:

- ustawa z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych

- rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 10 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2024 r. (Dz.U. 2023 poz. 943),

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz.U. 2013 poz. 1676).

Paweł Huczko

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(7)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Gocha
  2024-01-15 15:28:00
  Skoro została wyłączona polska telewizja i polskie radio to niby na co ma być płacony ten abonament?
  4
  pokażodpowiedzi (1)
 • Discopolo
  2024-01-16 12:11:28
  Co za niemieckie państwo będzie polska gdy wredni ludzie będą kazać płacić abonament👿👿👿👿👿👿👿👿😈😈👿😈
  7
 • Wawa
  2024-01-16 12:13:26
  Precz z platformą obywatelską oraz z abonamentem RTV co za diabełek każe płacić za abonament 👿👿👿😈👿😈
  8
  pokażodpowiedzi (1)
 • 123
  2024-01-23 12:28:04
  mam pytanie całkiem serio, jeśli wspólnym gospodarstwie domowym jest osoba która jest zwolniona z płacenia abonamentu ale nie jest właścicielem mieszkania to czy takie gospodarstwo domowe jest zwolnione czy nie ?
  0
 • szczawimirabelki
  2024-01-25 00:02:45
  W jaki sposób komputer ma niby odbierać sygnał radia. Komputer to nie jest radioodbiornik a Internet to nie sygnał radiowy. Sędzia chyba nie rozumie co to jest sygnał radiowy i telewizyjny i w jaki sposób to jest nadawane. To jest chore. Nie oglądam TV i nie słucham radia od 15 lat i nie mam zamiaru płacić za coś czego nie używam.
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wyższe stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych w 2024 roku [Tabela]. Rozporządzenie już obowiązuje

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 16 lutego 2024 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych zostały określone te stawki ze skutkiem od 1 stycznia 2024 r. Rozporządzenie weszło w życie 21 lutego 2024 r.

Będzie zakaz sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Już 64% młodzieży miało do czynienia z takimi papierosami

Aż 64 proc. młodych ludzi miało kontakt z jednorazowymi papierosami elektronicznymi. Czy wkrótce to się skończy? Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała w środę, że może rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. 

Zakaz sprzedaży e-papierosów jednorazowych. I. Leszczyna: Zielone światło od Donalda Tuska dla zmiany przepisów

W dniu 21 lutego 2024 r. Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała, że może już rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Dodała, że chciałaby jak najszybszej ścieżki, bo aż 64 procent młodych ludzi miało z nimi kontakt.

Te województwa otrzymają milionowe dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

W województwie świętokrzyskim samorządy mogą otrzymać ponad 52 mln na opiekę dla osób niesamodzielnych. W małopolskim blisko 21 mln zł na wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych. Co trzeba zrobić? 

REKLAMA

Z jakimi objawami jechać na SOR, a kiedy skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Pacjenci często zastanawiają się, z jakimi objawami mogą jechać na SOR, a kiedy zgłosić się na NiŚOZ. W artykule postaramy się rozwiać te wątpliwości. 

Rok 2023 był rekordowy pod względem skali strat gospodarczych spowodowanych przez katastrofy naturalne

W 2023 r. 398 globalnych katastrof naturalnych wyrządziło szkody w wysokości 380 mld dolarów. Najbardziej kosztowne okazały się silne trzęsienia ziemi i gwałtowne burze. Ubiegły rok był najgorętszym rokiem w historii z „bezprecedensowymi anomaliami cieplnymi” i rekordowymi wartościami odnotowanymi w 24 krajach i terytoriach. 

Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa

Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa. "Czy można rolnikom zapewnić opłacalne ceny, czy Krajowa Grupa Spożywcza będzie pomagała w stabilizacji rynków rolnych" - to pytania, na które ma odpowiedzieć dzisiejsze posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich - poinformował jej przewodniczący Jan Krzysztof Ardanowski.

Zmiany w KRS 2024 - rząd Tuska przyjął projekt nowelizacji

Na posiedzeniu 20 lutego 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS), przygot4owany przez Ministra Sprawiedliwości. 

REKLAMA

Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku - rozporządzenie podpisane i opublikowane. Wchodzi w życie 22 lutego ze skutkiem od 1 stycznia

W dniu 20 lutego 2024 r. Minister Edukacji oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisały rozporządzenie określające minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Już 21 lutego rozporządzenie to zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Wynagrodzenie nauczycieli początkujących rośnie o 33%, a w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrost wynosi 30%. Podpisane rozporządzenie skierowano do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wzrost wynagrodzeń jest możliwy z powodu zwiększenia subwencji oświatowej.

Ile jest osób w kryzysie bezdomności w Polsce? W nocy z 28 na 29 odbędzie się liczenie

Ile jest w Polsce osób w kryzysie bezdomności? Dokładne szacunki nie są znane. Ostatnie badanie miało miejsce w 2019 r. W tym roku, w nocy z 28 na 29 lutego w całej Polsce zostanie przeprowadzone liczenie osób w kryzysie bezdomności. 

REKLAMA