| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Pomoc społeczna

Nieobecność mieszkanki w domu pomocy społecznej - odpisy

Aktualizacja: 13.01.2010

W domu pomocy społecznej od 1 sierpnia 2007 r. przebywa małoletnia mieszkanka. Odpłatność za jej pobyt ponoszą: gmina, ojciec dziecka (z zasiłku pielęgnacyjnego, jaki otrzymuje na córkę) oraz dziadek (na podstawie umowy zawartej między gminą a nim). Dziadek ustaloną odpłatność wnosi na konto gminy, a następnie gmina przekazuje nam ww. odpłatność. W sierpniu i wrześniu mieszkanka przebywała w domu u dziadka przez 10 dni. Jak należy dokonać odpisu za czas nieobecności mieszkanki w DPS? Czy odpisu należy dokonać z kwoty, którą opłaca dziadek, czy również z kwoty, którą zobowiązany jest wpłacać ojciec dziecka? »

Powiaty nie zawsze płacą opiekunom dzieci

Aktualizacja: 13.01.2010

Rodziny zastępcze nie wiedzą, na jaką pomoc finansową mogą liczyć ze strony jednostek samorządu terytorialnego. »

Na jakich zasadach można zwalniać z opłat za posiłki w stołówkach szkolnych

Aktualizacja: 13.01.2010

Zgodnie z nowelizacją ustawy oświatowej, w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej z opłat za posiłki zwalnia organ prowadzący szkołę. Czy jednak nie może uczynić tego dyrektor? Jakie są przesłanki zwolnienia z opłat za posiłki? »

Będą pieniądze na punkty wydawania posiłków

Aktualizacja: 13.01.2010

W 2008 roku wojewodowie będą doposażać i tworzyć miejsca wydawania posiłków dla dzieci, młodzieży i osób zagrożonych ubóstwem. »

Do końca 2007 roku można składać wnioski o wsparcie

Aktualizacja: 13.01.2010

Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie do końca roku będzie przyjmować wnioski o pomoc na zakup leków dla przewlekle chorych i o zasiłki socjalne dla osób o niskich dochodach. »

Nie można kontrolować niezarejestrowanych placówek

Aktualizacja: 13.01.2010

Wojewoda może nałożyć na zakład opiekuńczo-leczniczy działający bez zezwolenia karę w wysokości 10 tys. zł. Nie ma jednak żadnych prawnych możliwości, by zmusić go do prowadzenia legalnej działalności. »

Po reorganizacji domy pomocy społecznej zyskały duszę

Aktualizacja: 13.01.2010

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, korzystając z duńskich doświadczeń, przeprowadził w wybranych placówkach reorganizację, dzięki której zindywidualizowano podejście do podopiecznych. »

Konferencja Grupy Rodzinnej - nowa metoda pomocy rodzinie

Aktualizacja: 13.01.2010

Konferencja Grupy Rodzinnej (KGR) jest metodą pracy z rodziną znajdującą się w sytuacji kryzysowej. Angażując w rozwiązanie problemu jak największą liczbę członków rodziny i osób jej bliskich, wykorzystuje potencjał i zdolności, jakie mają jej poszczególni członkowie. »

Opłaty za pobyt w DPS

Aktualizacja: 13.01.2010

Jak należy interpretować ustawę z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w zakresie opłaty za pobyt w DPS? »

Czym jest zasiłek celowy i kto może go otrzymać

Aktualizacja: 13.01.2010

Jednym z podstawowych świadczeń z systemu opieki społczenej są zasiłki celowe. W jakich przypadkach i na jakich zasadach są one przyznawane ? »

Komu przysługują świadczenia rodzinne

Aktualizacja: 13.01.2010

Na przyznanie świadczeń rodzinnych mogą liczyć rodziny wychowujące dzieci, które nie osiągają określonego dochodu. »

Kontrakt socjalny aktywizuje świadczeniobiorców

Aktualizacja: 24.05.2011

Stosowany w działaniach ośrodków pomocy społecznej kontrakt socjalny ma poprawiać skuteczność udzielanej pomocy poprzez mobilizowanie osób i rodzin do podejmowania działań usamodzielniających. »

Czy jest katalog usług, które muszą świadczyć domy pomocy społecznej ?

Aktualizacja: 03.02.2010

Niezależnie od typu domu pomocy społecznej, wszystkie tego rodzaju placówki muszą zapewniać np. wyżywienie oraz udział w terapii zajęciowej. »

Czy są określone warunki lokalowe dla domu pomocy społecznej ?

Aktualizacja: 03.02.2010

Jednym z warunków prowadzenia domów pomocy społecznej jest przygotowanie określonego rodzaju pomieszczenia. »

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

TRILUX Polska Sp. z o. o.

ekspert z zakresu BHP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »