Kategorie

Klasyfikacje statystyczne

Spis powszechny jest badaniem statystycznym obejmującym całą populację ludności oraz mieszkań. Pierwszy spis odbędzie się już w 2019 r.