REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

1295 zł – próg dochodu dla studenckich stypendiów [rok akademicki 23/24]

1295 zł – próg dochodu dla stypendium dla studentów [rok akademicki 23/24]
1295 zł – próg dochodu dla stypendium dla studentów [rok akademicki 23/24]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W roku akademickim 2023/2024 większa liczba studentów w trudnej sytuacji materialnej będzie mogła otrzymać stypendium socjalne. 

Jest to możliwe dzięki zniesieniu dotychczasowego mechanizmu ustalania progu dochodu przez każdą uczelnię odrębnie w ramach kwot określonych w ustawie (dotąd od 780 zł do 1 294,4 zł) oraz ustaleniu ustawowo progu dochodu jednakowego dla studentów wszystkich uczelni na dotychczasowym maksymalnym poziomie.

REKLAMA

Jaki limit dochodu dla studentów w roku akademickim 2023/2024

O stypendium socjalne może ubiegać się student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 294,4 zł (netto).

Poniżej przydatne informacje o rozpoczynającym się roku akademickim.

Nowe kierunki studiów 

REKLAMA

Nowe kierunki studiów są szansą dla młodych ludzi na ciekawą edukację akademicką oraz bezpieczną przyszłość zawodową. To także odpowiedź na potrzeby nowoczesnej gospodarki – obecnego i przyszłego rynku pracy. Uczelnie umożliwiają naukę na ponad dwustu nowych kierunkach. Wśród nich szczególny nacisk kładziemy na kierunki związane m.in. transformacją energetyczną. 

Kluczowe uczelnie politechniczne podpisały list intencyjny z MEiN i PKN Orlen dotyczący kształcenia kadr dla energetyki jądrowej. Głównym celem porozumienia było opracowanie programu kształcenia na kierunku energetyka jądrowa (EJ) oraz organizacja i uruchomienie studiów pierwszego oraz drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na tym kierunku od roku akademickiego 2023/2024. 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wśród podmiotów zaangażowanych w kształcenie przyszłych specjalistów sektora energetycznego są: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechniki: Gdańska, Poznańska, Śląska, Wrocławska, Warszawska, Koszalińska, Krakowska, Uniwersytet Warszawski oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz. 

Dzięki porozumieniu zawartemu między ORLEN Synthos Green Energy a Siecią Badawczą Łukasiewicz, przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki, powstanie Europejskie Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej. Ośrodek będzie szkolić przyszłych inżynierów jądrowych, a także prowadzić działalność informacyjno-edukacyjną w zakresie szeroko pojętego przemysłu energetycznego. Jego uruchomienie jest planowane na 2027 rok.

Wspieranie rozwoju edukacji wyższej w tym obszarze jest konieczne, aby w niedalekiej przyszłości wykształcić najwyższej klasy specjalistów, a co za tym idzie – wzmocnić polską gospodarkę i krajowe bezpieczeństwo energetyczne.

Nowe kierunki medyczne

Konsekwentnie dążymy do zwiększenia liczby lekarzy i pracowników służby zdrowia, dlatego uruchamiamy nowe kierunki medyczne, w tym kierunki lekarskie, na uczelniach niemedycznych. 
Problem kadrowy w zawodach medycznych uwydatniła pandemia koronawirusa. Coraz większe zapotrzebowanie na zawody medyczne wynika również z faktu, że społeczeństwo coraz dłużej żyje, ale i coraz intensywniej pracuje. Jednym z zawodów, na który będzie największe zapotrzebowanie w najbliższych latach, jest fizjoterapeuta.

Autopromocja

Mamy ogromne deficyty kadrowe we wszystkich zawodach medycznych. W przypadku lekarzy szacuje się, że brakuje ich ponad 40 tys. Odpowiedzią na te potrzeby jest otwieranie kierunków lekarskich.

Od nowego roku akademickiego 2023/2024 do uczelni kształcących przyszłych lekarzy dołączają:

 • Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Mazowiecka
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Politechnika Wrocławska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Warszawski
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia WSB
 • Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

W kolejnym roku akademickim 2024/2025 studia na kierunku lekarskim planuje uruchomić Akademia Tarnowska.

Akademickość dla rozwoju subregionów

REKLAMA

Ministerstwo Edukacji i Nauki wspiera uczelnie w mniejszych miastach, zapewniając młodym ludziom, niezależnie od miejsca zamieszkania, równe szanse rozwoju. Te lokalne centra wiedzy, współpracując z otoczeniem społeczno-gospodarczym, pełnią wiele istotnych funkcji i generują wiele impulsów rozwojowych. Swoją ofertą kształcenia odpowiadają na potrzeby rynku pracy w danym regionie. Kształcenie wysoko wykwalifikowanych pracowników przekłada się na rozwój kapitału ludzkiego, a co za tym idzie, zwiększa szanse na nowe inwestycje i przyciągnięcie do danego miastach nowych firm oraz przedsiębiorstw. 

Atrakcyjna oferta kształcenia sprawia, że młodzi ludzie nie muszą wyjeżdżać do dużych ośrodków akademickich. Mogą zdobywać wiedzę i cenione umiejętności w swoich rodzinnych miastach, a później rozwijać się w nich zawodowo. To również szansa na zatrzymanie odpływu ludności do dużych miast. 

Wspieranie uczelni w mniejszych miastach odbywa się na kilku płaszczyznach – zwiększenie subwencji, wsparcie w ramach „Dydaktycznej inicjatywy doskonałości”, wprowadzenie kategorii – „akademie nauk stosowanych” (w ostatnich dwóch latach status zmieniło 25 publicznych uczelni).

Do grona miast akademickich wkrótce dołączy Grudziądz. W mieście powstanie pierwsza Publiczna Uczelnia Zawodowa, która będzie kształciła kadry dla zakładów zbrojeniowych. Uczelnia powstanie 1 stycznia 2024 r.

Ważnym instrumentem wsparcia uczelni w regionach jest także „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” (RID). Inicjatywa wspiera uczelnie w prowadzeniu badań naukowych w obszarach budujących ich rozpoznawalność w skali krajowej i międzynarodowej oraz tych uwzględniających specyfikę regionalną, a także kształceniu wykwalifikowanych kadr niezbędnych dla funkcjonowania i rozwoju społeczeństwa, gospodarki oraz administracji publicznej.

Finansowanie w ramach RID odbywa się przez coroczne zwiększenie subwencji o równowartość 2 proc. subwencji przyznanej uczelni na rok 2023. Ostateczny budżet będzie zależał od grona laureatów. 

Branżowe Centra Umiejętności 

To zupełnie nowe placówki w systemie oświaty łączące działalność szkół, uczelni i branż. W całej Polsce powstanie 120 nowoczesnych placówek szkolenia, egzaminowania i doskonalenia zawodowego. Wartość inwestycji to ponad 1,4 mld zł. Oferta BCU będzie wykraczała poza dotychczasowe tradycyjne modele kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego. 

BCU będą prowadziły 4 rodzaje działalności:

 • edukacyjno-szkoleniową,
 • wspierającą współpracę szkół, placówek i uczelni z pracodawcami,
 • innowacyjno-rozwojową, upowszechniającą wiedzę, innowacje i nowe technologie oraz transformację ekologiczną i cyfrową,
 • wspierającą realizację doradztwa zawodowego dla uczniów i aktywizację zawodową studentów, doktorantów i absolwentów studiów.

Rozwój nauki i badań 

Ministerstwo Edukacji i Nauki podejmuje szereg działań wspierających rozwój badań i rozwoju. Przeznaczamy środki finansowe na realizację kluczowych z punktu widzenia polskiej gospodarki projektów naukowo-badawczych dla ośrodków akademickich na zakup nowoczesnego sprzętu, rozwój infrastruktury uczelnianej. Wpieramy również finansowo projekty, których celem jest popularyzacja polskiej nauki.

Kluczowe inwestycje dla gospodarki przyszłości

 • Wirtualny Instytut Badawczy 

2 października rozpocznie się nabór w trzecim konkursie Wirtualnego Instytutu Badawczego. Celem inicjatywy jest finansowanie innowacyjnych projektów badawczych o dużym potencjale komercjalizacyjnym. Budżet konkursu to aż 380 mln zł. Zadaniem zespołów badawczych uczestniczących w konkursie jest opracowanie nowej technologii lub grupy technologii, które przyczynią się do powstania innowacyjnych leków lub terapii. Spodziewanym rezultatem prac badawczych prowadzonych w ramach WIB są innowacyjne produkty, które mogą zainteresować inwestorów, a tym samym przyczynić się do finansowego sukcesu całego przedsięwzięcia.

 • Program „Horyzont Europa”

„Horyzont Europa” jest dziewiątym w historii programem ramowym UE z rekordowym budżetem ponad 95 mld euro. Będzie realizowany w latach 2021-2027. Program to szansa na sfinansowanie ambitnych i innowacyjnych projektów, a także na włączenie polskich podmiotów w poszukiwanie nowych rozwiązań, często o przełomowym charakterze. Dzięki programowi polscy naukowcy, przedsiębiorcy i innowatorzy mogą zyskać dodatkowe wsparcie na rzecz rozwijania kompetencji w zakresie budowania współpracy między partnerami (tworzenie tzw. collaborative links), która jest nieodzownym elementem sukcesu.

Celem i ambicją Polski jest osiągnięcie na koniec programu przez nasz kraj udziału w projektach finansowanych z „Horyzontu Europa” na poziomie co najmniej ok. 3 proc. jego budżetu.

Wsparcie dla młodych naukowców 

Programy Ministerstwa Edukacji i Nauki wspierają także młodych naukowców, którzy chcą rozwijać swój potencjał naukowo-badawczy. Dzięki ministerialnemu wsparciu finansowemu przed studentami i absolwentami otwierają się nowe, jeszcze lepsze perspektywy rozwoju. Pomoc ta umożliwia między innymi prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie z możliwością wykorzystania tych prac np. w gospodarce. Pozwala również na realizację oryginalnych i twórczych projektów badawczych, a także poszerzanie intelektualnych horyzontów.

„Doktorat wdrożeniowy”

Wspieramy młodych naukowców przez tworzenie warunków do prowadzenia równoległej działalności naukowej i biznesowej. W efekcie w firmach, w których pracują, wdrażane są wyniki ich prac, co zwiększa potencjał naukowy i realnie wpływa na innowacyjność gospodarki. Współpraca przedsiębiorców i jednostek naukowych to korzyści dla całej gospodarki. Pierwsi zyskują dostęp do wiedzy i wyników badań, ci drudzy natomiast mogą komercjalizować wyniki prac naukowych i zyskać dodatkowe fundusze na działalność badawczą. 

Współpracę nauki z biznesem wspiera program „Doktorat wdrożeniowy”. Dotychczas w ramach sześciu edycji inicjatywy wsparcie otrzymało blisko 2 800 doktorantów. Na dofinansowanie projektów badawczych w latach 2017-2027 przeznaczymy ponad 740 mln zł.

„Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

9 października rusza nabór w kolejnej edycji programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Najzdolniejsi studenci mogą uzyskać wsparcie finansowe na realizację swoich innowacyjnych i kreatywnych przedsięwzięć. Dotychczas w ramach trzech edycji programu dofinansowanie otrzymało łącznie 408 projektów o łącznej wartości ponad 22 mln zł. 

Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” został ustanowiony we wrześniu 2020 r. Jego celem jest wsparcie studentów w realizacji innowacyjnych projektów, podniesienie jakości działalności kół naukowych, a także usprawnienie mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych do sfery gospodarczej. W ramach przedsięwzięcia możliwy jest także zakup certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Agnieszka Misiura 48 Gmail com
  2023-09-28 20:06:54
  Jak ktoś ma mało tak na prawdę zasiłku pielęgnacyjnego nic nie jest podwszay żeby był roche większy tak na prawdę 215,84 zł jest taki zasiłek 99, 88 zł 100,55 88,77 zł na trzy lata później tak na prawdę na stałe nowa decyzja
  0
QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Cząstkowy raport komisji ds. rosyjskich wpływów: W czasie rządów D.Tuska Służba Kontrwywiadu Wojskowego uległa wpływom Rosji

Służba Kontrwywiadu Wojskowego uległa wpływom Rosji. Zaistniał rosyjski wpływ na polski kontrwywiad. Korzystając ze zgody premiera D. Tuska na współpracę podpisano porozumienie między SKW i FSB - to główne tezy cząstkowego raportu Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 przedstawione przez jej członków w środę 29 listopada 2023 r. na konferencji prasowej.

Rząd Tuska już 11 grudnia? Marszałek Hołownia: tego dnia M. Morawiecki wygłosi expose i będzie głosowanie nad wotum zaufania

W dniu 11 grudnia o godzinie 10 premier M. Morawiecki wygłosi expose; ok. godz. 15 powinno nastąpić głosowanie nad wotum zaufania dla rządu - powiedział 29 listopada 2023 r. marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Następnie, jak wyjaśnił, ogłosi przerwę, w której będzie oczekiwał na zgłoszenie kandydatur na premiera w drugim konstytucyjnym kroku.

Rząd ostrzega przed "zaświadczeniami na druku MEN/MEiN". Ministerstwo nie wydaje takich dokumentów na potwierdzenie kwalifikacji po kursach

Zaświadczenie o ukończeniu kursu jest wydawane przez organizatora kursu i potwierdza wyłącznie uczestnictwo w danym kursie, nie zaświadcza o uzyskanych efektach kształcenia i kwalifikacjach - informuje MEiN. 

Zamrożenie cen prądu, gazu i ciepła do połowy 2024 roku na koszt Orlenu? D.Obajtek: dziś opozycja powoduje spadek wartości Orlenu o ponad 5,5 mld zł

29 listopada 2023 r. na platformie X prezes Orlenu Daniel Obajtek napisał: - Najpierw opozycja atakowała fuzje, potem zapowiadała rozbijanie koncernu, a dziś powoduje spadek wartości Orlenu o ponad 5,5 mld zł. Odniósł się w ten sposób do doniesień medialnych, że zamrożenie cen prądu, gazu i ciepła dla gospodarstw domowych do połowy 2024 roku odbędzie się na koszt Orlenu.

REKLAMA

Jak przechowywać leki? Jak je prawidłowo przyjmować? Czym jest wielolekowość?

W ramach "Środy z Profilaktyką" NFZ przypomniał, jak prawidłowo przechowywać i przyjmować leki oraz przybliżył temat wielolekowości. Co trzeci Polak po 65. roku życia przyjmuje wiele leków oraz suplementów diety jednocześnie.

Przyznanie świadczenia wspierającego – 32 obszary codziennego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej [rozporządzenie, test 32 czynności]

Ocena 32 czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej.

Jest rozporządzenie w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia. Dz.U. poz. 2581 [świadczenie wspierające, osoby niepełnosprawne, PDF]

Rozporządzenie reguluje szczegóły przyznawania punktów osobom niepełnosprawnym przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Czy umowa o dożywocie wyklucza świadczenie pielęgnacyjne?

Fakt istnienia umowy o dożywocie zawartej między osobą wymagającą opieki a jedną z osób wskazanych przez ustawodawcę jako ta, której potencjalnie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, nie ma wpływu na ocenę spełniania przez inną z tych osób przesłanek uprawniających do świadczenia pielęgnacyjnego. Taką tezę postawił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. 

REKLAMA

MRiRW: lista firm importujących zboże z Ukrainy

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępnia listę firm importujących zboże z Ukrainy.

Antysemityzm w Europie Zachodniej. Tysiące przypadków od 7 października 2023 r. Francja, Niemcy, Belgia

Mnożą się doniesienia o wzroście liczby zdarzeń antysemickich we Francji, Niemczech, Belgii i innych państwach Europy Zachodniej po 7 października 2023 r., czyli od ostatniego ataku Hamasu na Izrael.

REKLAMA