reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Prawo administracyjne > Jak składać protest na decyzję instytucji ogłaszającej konkurs

Jak składać protest na decyzję instytucji ogłaszającej konkurs

Jakie kroki trzeba podjąć, by skutecznie odwołać się od decyzji instytucji ogłaszającej konkurs (IOK)? Kiedy należy oprotestować decyzje tej instytucji? Kto i kiedy może ponownie rozpatrzyć wniosek?


AGNIESZKA ŁAGANK

ekspert Eficom

Zgodnie art. 30 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w ramach obecnego programowania na lata 2007-2013 przewidziano dwa rodzaje środków odwoławczych. Wnioskodawca, który nie zgadza się z wynikiem oceny IOK, jaki pojawi się w którymkolwiek etapie procesu wyłaniania projektu do dofinansowania, może skorzystać z następujących środków odwoławczych:

• protestu, oraz

• wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Protest jest pisemnym wystąpieniem podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego o ponowne sprawdzenie zgodności złożonego wniosku z kryteriami, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a także określonymi w dokumentacji konkursowej oraz dokumentach programowych. Protest może dotyczyć decyzji instytucji wdrażającej lub pośredniczącej związanej z oceną formalną i/lub z oceną merytoryczną. Uprawnienie wnioskodawcy do złożenia środka odwoławczego powstaje z dniem otrzymania przez niego pisemnej informacji o wyniku rozpatrzenia wniosku. Należy zwrócić szczególną uwagę na uzyskanie potwierdzenia nadania i otrzymania właściwych pism. Ma to istotne znaczenie na prawidłowość obliczania terminów obowiązujących w ramach procedury odwoławczej. W zakresie obliczania terminów obowiązują zasady ogólne przewidziane w art. 110-116 kodeksu cywilnego.

Oznacza to, że:

• 14-dniowy termin na wniesienie protestu można uznać za zachowany, jeżeli przed jego upływem protest wpłynie do podmiotu, za pośrednictwem którego ma on być przekazany instytucji właściwej do jego rozpatrzenia, oraz

• bieg 30-dniowego terminu na rozpatrzenie protestu przez instytucję właściwą do jego rozpatrzenia z dniem otrzymania protestu.

Protest wnoszony jest bezpośrednio do instytucji właściwej do jego rozpatrzenia bądź za pośrednictwem IOK. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, instytucją właściwą do rozpatrzenia protestu, w przypadku regionalnych programów operacyjnych, jest właściwy miejscowo wojewoda. Jeśli np. gmina zdecyduje się na wniesienie protestu, trzeba pamiętać, aby w sposób wyczerpujący ująć wszystkie zarzuty w stosunku do przeprowadzonej oceny wniosku. Do składanego protestu należy dołączyć dokumenty związane ze sprawą bezpośrednio (kopie wniosku o dofinansowanie, kopia informacji w przedmiocie rozstrzygnięcia), jak i te związane pośrednio, które mogą świadczyć o słuszności podniesionych w proteście zarzutów. Uchybienie któremukolwiek z wymogów formalnych dotyczących protestu, czyli np.:

• skierowanie protestu do właściwej instytucji,

• zachowanie terminu przewidzianego do złożenia tego środka odwoławczego,

• złożenie protestu przez uprawniony podmiot

- może spowodować pozostawienie protestu bez rozpatrzenia.

Wnioskodawca zamyka sobie tym samym drogę do skorzystania z właściwych środków odwoławczych, bowiem nie przysługuje mu już dodatkowy protest ani wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jeżeli protest czyni zadość wszystkim wymogom, to powinien być rozpatrzony przez właściwą instytucję wskazaną w art. 30 ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania go przez ten podmiot. Wniesienie protestu za pośrednictwem IOK uprawnia ten organ do ponownej weryfikacji dokonanej oceny, a jeśli protest jest zasadny - do włączenia wniosku do dalszej procedury jego oceny.

AO

PODSTAWA PRAWNA

Art. 29 i 30 ustaw z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. nr 227, poz. 1658 ze zm.).

Art. 110-116 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP
Wideoszkolenie: JPK_VAT w nowej formie149.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polonia Extra

Gazeta dla Polaków w Irlandii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama