reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Prawo administracyjne > Dopuszczalność skargi na decyzję organu odwoławczego

Dopuszczalność skargi na decyzję organu odwoławczego

Gmina, wydając poprzez swój organ decyzję podatkową, działa jak organ administracji publicznej. Organom tym nie służy prawo złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Nie obejmuje ich pojęcie każdy użyte w art. 50 par. 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.STAN FAKTYCZNY

Wójt gminy określił przedsiębiorstwu wodociągów i kanalizacji zobowiązanie w podatku od nieruchomości. Od powyższej decyzji podatnik wniósł odwołanie, w którym zarzucił m.in. zawyżenie podstawy opodatkowania budowli, , a także określenie zobowiązania pomimo upływu terminu przedawnienia. Samorządowe kolegium odwoławcze umorzyło postępowanie odwoławcze w sprawie jako bezprzedmiotowe, albowiem upłynął termin przedawnienia podatku. Decyzja organu odwoławczego została zaskarżona przez wójta gminy do sądu administracyjnego.

UZASADNIENIE

Rozpoznający niniejszą sprawę sąd zauważył, iż problem dopuszczalności złożenia przez jednostkę samorządu terytorialnego skargi na decyzję organu odwoławczego wydaną w sprawie, w której organ tej jednostki orzekał w I instancji, był przedmiotem licznych orzeczeń sądowych. Powstała w ich wyniku linia orzecznicza stanowi, iż gmina, której organ wydał decyzję w sprawie w I instancji, nie ma legitymacji skargowej do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję organu odwoławczego, wydaną w tej sprawie.

Gmina, wydając poprzez swój organ decyzję administracyjną, działa jak organ administracji publicznej. Organom tym nie służy prawo złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Nie obejmuje ich pojęcie każdy użyte w art. 50 par. 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.) - Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.

Rola jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu administracyjnym (podatkowym) wyznaczona jest przepisami prawa pozytywnego. Może być ona - jako osoba prawna - stroną tego postępowania i wówczas organy ją reprezentujące będą broniły jej interesu prawnego, korzystając z gwarancji procesowych, jakie przepisy o postępowaniu administracyjnym przyznają stronom tego postępowania. Ustawa może jednak organowi jednostki samorządu terytorialnego wyznaczyć rolę organu administracji publicznej. Wtedy będzie on bronił interesu jednostki samorządu terytorialnego w formach właściwych dla organu prowadzącego postępowanie. Z tego względu NSA uznał, że powierzenie organowi jednostki samorządu terytorialnego właściwości do orzekania w sprawie indywidualnej w formie decyzji, niezależnie od tego, czy nastąpiło z mocy ustawy, czy też w drodze porozumienia, wyłącza możliwość dochodzenia przez tę jednostkę jej interesu prawnego w trybie postępowania administracyjnego.

O niedopuszczalności wniesienia przez gminę skargi do sądu administracyjnego w sytuacji, jaka wystąpiła w niniejszej sprawie, decyduje zatem pozycja gminy działającej tu jako organ realizujący władztwo administracyjne. Bez znaczenia jest natomiast okoliczność, iż art. 50 par. 1 p.p.s.a. nie zawiera wprost wyłączenia gminy z kręgu podmiotów uprawnionych do wniesienia skargi.

SYGN. AKT I SA/Bk 197/08

MICHAŁ STUCZYŃSKI

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


Nowe oznaczenia w ewidencji VAT i JPK_VAT (PDF)24.90 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

OPZZ jest reprezentatywną organizacją pracowniczą w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, konsekwentnie dążącą do realizacji w Polsce fundamentalnych zasad: wolności, równości, solidaryzmu społecznego, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości społecznej, a także – pozbawionego jakichkolwiek wykluczeń – prawa do godnego życia, godnej pracy i płacy oraz godnej emerytury.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama