| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Ustrój i jednostki > Umowa o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy

Umowa o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy

Czy należy sporządzić aneksy do zawartych umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy po zmianie przepisów?

Stan faktyczny

W listopadzie 2010 r. w naszej jednostce miała miejsce kontrola przeprowadzona przez rewidenta z jednostki nadrzędnej. Rewident zarzucił nam brak skorygowania umowy o wspólnej odpowiedzialności majątkowej zawartej w lipcu 2009 r. pomiędzy naszymi funkcjonariuszami. W treści umowy powoływaliśmy się na rozporządzenie Rady Ministrów z 13 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa, łącznego powierzenia mienia funkcjonariuszom oraz szczegółowych warunków wspólnej odpowiedzialności za szkodę w mieniu tak powierzonym. Rozporządzenie to zostało zastąpione rozporządzeniem z 26 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy. Nadmieniam także, że nie zaistniały żadne przesłanki do przeprowadzenia inwentaryzacji i sporządzenia nowej umowy. Wobec zmiany rozporządzenia rewident polecił nam sporządzenie aneksu do umowy o wspólnej odpowiedzialności majątkowej i powołanie się w nim na nowe rozporządzenie. Czy jest to działanie słuszne czy nieuzasadnione?

Odpowiedź

W dniu 2 lipca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 26 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy (dalej: nowe rozporządzenie dotyczące zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej). Rozporządzenie to określa:

1) zasady i tryb zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

2) zasady i tryb łącznego powierzania mienia funkcjonariuszom,

3) warunki wspólnej odpowiedzialności za szkodę w mieniu powierzonym łącznie funkcjonariuszom.

Utrata mocy przez dotychczasowe rozporządzenie wykonawcze (rozporządzenie Rady Ministrów z 13 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa, łącznego powierzania mienia tym funkcjonariuszom oraz szczegółowych warunków wspólnej odpowiedzialności za szkodę w mieniu tak powierzonym) i wejście w życie nowego rozporządzenia dotyczącego zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej nie oznacza konieczności „automatycznego” zawarcia nowych umów (lub aneksów do umów dotychczasowych) o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy za mienie powierzone im łącznie. Przedmiotowe umowy zawierane są na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Brzmienie art. 11 (a także art. 10 – ustalającego zasady odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w mieniu powierzonym funkcjonariuszowi), nie zostało w jakikolwiek sposób zmienione.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »