| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Rozwój i promocja > Fundusze unijne > Jakie fundusze unijne wykorzystać przy robotach publicznych

Jakie fundusze unijne wykorzystać przy robotach publicznych

Na jakie wsparcie mogą liczyć jednostki samorządu terytorialnego organizujące pracę interwencyjne? Który z unijnych programów daje największe możliwości wsparcia samorządów?


Dzięki funduszom unijnym na lata 2007-2013 zostały stworzone liczne możliwości wspierania jednostek samorządów terytorialnych w zakresie finansowania prac interwencyjnych oraz robót publicznych.

Zgodnie z biuletynem informacji publicznej prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Inną formą wspierania osób bezrobotnych są roboty publiczne, definiowane jako zatrudnienie osoby bezrobotnej w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez samorządy terytorialne, administrację rządową, a także instytucje użyteczności publicznej.

Z kolei roboty publiczne są organizowane w ramach realizowanych przez gminy, powiaty i województwa inwestycji infrastrukturalnych, czy zadań związanych z opieką społeczną i obsługą bezrobotnych.

Roboty publiczne i prace interwencyjne są skuteczną formą pomocy zarówno bezrobotnym, jak i pracodawcom. Podjęcie nawet czasowej pracy zachęca do dalszych poszukiwań, pozwala bezrobotnym uaktywnić się zawodowo - być pracownikiem.

Program wspierający osoby bezrobotne i zagrożone wykluczeniem na rynku zawodowym to Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Celem głównym POKL jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Cel ten będzie realizowany m.in. poprzez aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej. Wsparcie dla wyżej wymienionych działań jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać startując w konkursach ogłaszanych w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i Integracja Społeczna oraz Priorytetu VI Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich. Celem Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej (w ramach Priorytetu I) jest opracowywanie, wdrażanie i promocja ogólnopolskich i ponadregionalnych rozwiązań z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, skierowanych do grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym w szczególności: młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osób pozbawionych wolności, osób niepełnosprawnych oraz członków społeczności romskiej, a także upowszechnianie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego oraz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia. Dzięki Działaniu 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (Priorytet VI) istnieje możliwość uzyskania dofinansowania m.in. na projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie. Poziom dofinansowania wynosi nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Termin naboru wniosków jest indywidualnie określany przez ministra ds. pracy oraz instytucje pośredniczące. Więcej na stronie internetowej www.efs.gov.pl.

JANINA RADZIECKA,

PIOTR LICHWA

Firma Doradcza Kooperator - Fundusze Unijne

Czytaj także

Autor:

Janina Radziecka

Źródło:

GP

Zdjęcia


Prawo pracy i ZUS 2020 - pakiet STANDARD49.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Jankowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »