Kategorie

Już czas przygotowywać projekty dla obszarów wiejskich

Wioletta Kępka
inforCMS
Chociaż uruchomienie działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, których beneficjentami będą samorządy, nastąpi najprawdopodobniej dopiero na początku przyszłego roku, to już teraz warto przygotowywać wnioski.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 został oficjalnie zaakceptowany przez Komisję Europejską 24 lipca br., ale już wcześniej ruszył nabór wniosków do części jego działań wdrażanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Od 15 marca br. przyjmowane są wnioski dotyczące działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)”, od 25 czerwca - „Renty strukturalne” (nabór już zakończono), od 16 lipca - „Grupy producentów rolnych”, a od 1 sierpnia - „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”.

Zapowiedziano już także, że w kolejnych miesiącach rozpocznie się nabór wniosków do działań: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Zwiększenie wartości dodanej” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Pozostałe działania, m.in. rolnośrodowiskowe oraz wdrażane przez samorządy wojewódzkie, mają szansę ruszyć dopiero na początku przyszłego roku.

Część działań wdroży samorząd

Samorządy województw będą wdrażać sześć działań z trzech różnych osi PROW.

Pierwsze działanie jest częścią Osi nr 1 „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”. Dotyczy ono poprawiania i rozwijania infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa i składa się z dwóch schematów „Scalanie gruntów” oraz „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”.

W przypadku pierwszego schematu beneficjentem będą starostowie, a drugiego - wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych.

Samorządy powiatowe oraz zarządy melioracji i urządzeń wodnych będą mogły liczyć na 100-proc. dofinansowanie opracowania projektów scaleniowych oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

Kolejne dwa działania wdrażane przez marszałków są częścią 3 Osi „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”.

Reklama

Celem pierwszego z nich - „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” - jest poprawa podstawowych usług komunalnych na obszarach wiejskich (m.in. budowa infrastruktury technicznej). Beneficjentami będą gminy i jednostki organizacyjne samorządu wykonujące określone w działaniu zadania. Mogą one liczyć na dofinansowanie w wysokości 75 proc. kosztów kwalifikowanych.

Drugie działanie to znana już z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” oś „Odnowa i rozwój wsi”. Pomoc będzie można tu uzyskać na następujące przedsięwzięcia:

• budowę, przebudowę, remont lub wyposażenie obiektów:

- pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,

- służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,

• kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej,

• budowę, remont lub przebudowę publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych,

• zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne,

• odnawianie, eksponowanie lub konserwację lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami i miejsc pamięci,

• kultywowanie tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

O środki z tego działania będą mogły ubiegać się gminy, instytucje kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościoły lub związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe. Poziom dofinansowania to 75 proc. kosztów kwalifikowanych.

Pozostałe trzy działania są częścią ostatniej osi PROW dotyczącej wdrażania programu LEADER. Będą to:

• lokalne strategie rozwoju,

• współpraca międzyregionalna i międzynarodowa,

• nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych grup działania.

Beneficjentem we wszystkich trzech przypadkach są Lokalne Grupy Działania, a w przypadku małych projektów z działania „Lokalne strategie rozwoju” także osoby fizyczne i prawne oraz organizacje pozarządowe i jednostki organizacyjne związków wyznaniowych i kościołów, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD. Poziom wsparcia wyniesie od 20 do 80 proc. kosztów.

Warunki uzyskania pomocy

Gminy, które chcą ubiegać się o pomoc z działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, mogą zapoznać się już z zasadami i trybem przyznawania pomocy. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało już bowiem projekt rozporządzenia w tej sprawie (jest dostępny na stronie www.minrol.gov.pl). Precyzuje on m.in. wysokość i zakres pomocy, a także tryb i terminy rozpatrywania wniosków, zawierania umów i wypłaty środków.

Zgodnie z projektem, o dofinansowaniu zdecyduje liczba punktów przyznawana na podstawie następujących kryteriów:

• dochód podatkowy gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca:

- 4 punkty, gdy wyniesie nie więcej niż 50 proc. średniej wojewódzkiej,

- 3 punkty (od 50 proc. do 75 proc. średniej),

- 2 punkty (od 75 proc. do 100 proc. średniej),

- 0 punktów, gdy przekroczy 100 proc. średniej w województwie.

• bezrobocia w powiecie:

- 2 punkty, gdy jest wyższe od średniej w województwie,

- 1 punkt, gdy równe ze średnią,

- 0 punktów, gdy niższe od średniej,

• kryterium regionalne - max. 2 punkty,

• wnioskowana kwota dofinansowania:

- 1 punkt, gdy wynosi nie więcej niż 50 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji,

• wskaźnik zwodociągowania gminy, przy projektach dotyczących gospodarki wodnej:

- do 25 proc. - 3 punkty,

- od 25 proc. do 50 proc. - 2 punkty,

- od 50 proc. do 75 proc. - 1 punkt,

• wskaźnik zwodociągowania gminy, przy projektach dotyczących gospodarki ściekowej:

- powyżej 80 proc. - 3 punkty,

- od 50 proc. do 80 proc. - 2 punkty,

- poniżej 50 proc. - 1 punkt.

Reklama

W przypadku wnioskodawców z taką samą liczbą punktów o kolejności zdecyduje niższa wartość dochodu podatkowego gminy przypadająca na 1 mieszkańca. Natomiast w przypadku tej samej liczby punktów i identycznej wartości dochodu podatkowego zdecyduje kolejność zarejestrowania poprawnie wypełnionego wniosku.

Jest to pierwszy projekt rozporządzenia dotyczący przyznawania pomocy samorządom z przeznaczonych dla nich działań PROW. Nad kolejnymi projektami rozporządzeń resort rolnictwa już pracuje.

Wypłaty dla rolników jeszcze w tym roku

Na realizację PROW przeznaczono łącznie ponad 17,2 mld euro, z czego 13,2 mld euro będzie pochodzić z budżetu Unii Europejskiej.

Najwięcej środków zarezerwowano na modernizację gospodarstw rolnych i przetwórstwa (pierwsza oś) - 42 proc. (ponad 5 mld 390 mln euro), na programy rolnośrodowiskowe, ochronę środowiska i zalesienie (druga oś) - 32 proc. (4 mld 436 mln euro), a na poprawę warunków życia na terenach wiejskich (trzecia oś) - 20 proc. środków (2,5 mld euro). Wnioskodawcy programu LEADER (czwarta oś) mogą liczyć na 8 proc. (787,5 mln euro).

Pierwsze pieniądze z PROW mają trafić do rolników i producentów rolnych już pod koniec bieżącego roku. Na środki przeznaczone dla samorządów trzeba poczekać do 2008 r.

O środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich będą mogli się ubiegać m.in. starostowie, gminy i jednostki organizacyjne samorządu. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć m.in. na budowę infrastruktury technicznej, budowę i modernizację obiektów oraz terenów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, a także scalanie gruntów.

WIOLETTA KĘPKA

Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica na mecz Polski z Hiszpanią

  Euro 2021 - Strefa Kibica na Stadionie Narodowym. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Narodowym będzie można oglądać mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Jakie będą zasady? Ile osób będzie mogło wejść na stadion?

  MEiN proponuje zmiany w liście lektur

  Zmiany w liście lektur - Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna konsultacje społeczne. Potrwają do 8 lipca.

  Narodowy Spis Powszechny - jak powinni się spisać studenci?

  Narodowy Spis Powszechny - studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy nie brali udziału w spisie - ostatni był 10 lat temu, gdy byli jeszcze dziećmi. Mogą też myśleć, że zrobią to za nich rodzice lub dom studencki. Najlepiej jednak wziąć odpowiedzialność we własne ręce i spisać się samodzielnie! Tym bardziej, jeśli nie mieszka się z rodzicami lub w akademiku.

  Strajk Pielęgniarek: Czujemy się oszukane przez rząd [PODCAST]

  11 manifestacji w centralnych miejscach miast wojewódzkich, 4000 uczestników: pielęgniarki, pielęgniarze, położne - tak wyglądał strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Czy będzie strajk generalny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Do kiedy wystawienie ocen 2021?

  Do kiedy wystawienie ocen 2021? Ile czasu mają uczniowie na poprawienie ocen końcowych? Kiedy jest zakończenie roku szkolnego?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki? W ramach Polskiego Ładu rząd przedstawił plan 10 ustaw do przygotowania w ciągu 100 najbliższych dni. W pakiecie tym niemal nie przewidziano działań zawartych w części „Złota jesień życia”. Wyjątkiem są emerytury bez podatku, ale ta planowana zmiana, bez równoległych korekt w innych obszarach wsparcia, niesie również skutki uboczne dla części osób starszych – zwłaszcza niesprawnych, wymagających opieki i ich rodzin.

  Praca zdalna w urzędach – czerwiec 2021 r.

  Praca zdalna w urzędach – do kiedy przedłużona? Jak długo będzie ograniczona praca urzędów? Jaka jest dopuszczalna liczba osób (interesantów) w urzędzie w czerwcu 2021 roku?

  Certyfikat COVID na telefonie

  Certyfikat COVID na telefonie - od kiedy? Odpowiadamy na pytania - gdzie go teraz szukać i kiedy paszport covidowy pojawi się w aplikacji mObywatel.

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat od 7 czerwca 2021

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat ruszyły. Jak młodzież może zapisać się na szczepienie? Czy konieczna jest zgoda i obecność rodziców?

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy. Do 15 czerwca 2021 r. jest czas na zgłoszenia nowych gmin do programu „Czyste Powietrze”, a do 15 lipca br. wydłużono termin podpisywania porozumień i aneksów przez gminy, które już wcześniej wyraziły chęć skorzystania z finansowych bonusów.

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda?

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda? Przedstawiamy najważniejsze informacje o unijnym certyfikacie COVID.

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca - poinformował w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Wtedy planowane jest kolejne luzowanie obostrzeń dotyczących COVID-19.

  Zgromadzenia spontaniczne - czy są legalne?

  Zgromadzenia spontaniczne - czy są legalne? Rząd łagodzi obostrzenia covidowe, ale utrzymuje całkowity zakaz zgromadzeń spontanicznych. RPO przesłał swoje stanowisko do premiera Mateusza Morawieckiego.

  Rola najwyższego kierownictwa we wdrażaniu Compliance i systemów dla sygnalistów 

  Najwyższe kierownictwo - rola we wdrażaniu Compliance i systemów dla sygnalistów. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, zwaną potocznie dyrektywą o sygnalistach, pozostało 6 i pół miesiąca, aby sektor publiczny oraz duże przedsiębiorstwa wdrożyły systemy dla sygnalistów. Odpowiedzialność za to ponosi najwyższe kierownictwo.

  Program "Sportowe Wakacje+" w 2021 roku

  "Sportowe Wakacje+". Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wraz z Fundacją Lotto im. Haliny Konopackiej przeznaczyły 30 milionów złotych na drugą edycję programu "Sportowe Wakacje+" - poinformował szef resortu, wicepremier Piotr Gliński.

  Polski Ład - utrata dochodów samorządów

  Polski Ład - w dużej mierze zapłacą za niego samorządy. Z szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że ich dochody mają spaść o ok. 10–11 mld zł, ale rząd obiecuje, że ten ubytek pokryje specjalna subwencja inwestycyjna. Według ekspertów może ona jednak się okazać niewystarczająca.

  Młodzieżowe rady gmin, powiatu i sejmiki województwa

  Młodzieżowe rady gmin, powiatu i sejmiki województwa - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów dotyczących samorządów lokalnych. Dzięki nowym rozwiązaniom, młode osoby będą miały szersze możliwości do angażowania się w życie publiczne i obywatelskie.