Kategorie

Strażnicy gminni uzyskają nowe uprawnienia

Anna Rubinkowska
O utworzeniu lub likwidacji straży gminnej będzie decydować rada gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego komendanta Policji i powiadomieniu wojewody. Jeżeli opinia z Policji nie dotrze w ciągu 14 dni, radni będą mogli rozstrzygać sami.

Straże gminne funkcjonują w Polsce od 16 lat i odgrywają ważną rolę w systemie bezpieczeństwa, wspierając działania Policji. Jednak praktyka stosowania dotychczasowych przepisów ustawy z 29 stycznia 1997 r. o strażach gminnych (dalej: ustawa o strażach gminnych) wskazała na potrzebę dostosowania prawa do aktualnych potrzeb i poziomu rozwoju tej formacji. Dlatego zarówno rząd, jak i posłowie przygotowali propozycje nowelizacji ustawy o strażach gminnych. Ostatecznie, po rozpatrzeniu obu projektów, Sejm przyjął ustawę z 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (dalej: nowelizacja ustawy o strażach gminnych). Obecnie (w chwili oddania numeru do druku – przyp. red.) oczekuje ona na publikację w Dzienniku Ustaw.

Wojewoda będzie nadzorował

Najważniejsze, wynikające z nowelizacji ustawy o strażach gminnych, zmiany dla samorządu to obowiązek powiadomienia wojewody o zamiarze utworzenia albo likwidacji straży gminnej. Istotne jest także przekazanie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta prawa do decydowania o utworzeniu wspólnej straży gminnej z sąsiednimi gminami.

Według nowelizacji ustawy o strażach gminnych nadzór nad strażami będzie sprawował wojewoda, a nie jak obecnie – Komendant Główny Policji.

Największe zmiany nowelizacja ustawy o strażach gminnych wprowadza w zakresie uprawnień strażników, które znacząco rozszerza.

Nowe uprawnienia

Strażnicy miejscy cieszą się z planów nadania im nowych uprawnień.

Reklama

Każda zmiana poszerzająca uprawnienia lub precyzująca pragmatykę służbową straży i strażników poprawia warunki funkcjonowania, a tym samym jest korzystna – mówi Kazimierz Rukszto, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznań.

Największe kontrowersje wzbudzają propozycje przyznające strażnikom prawo do dokonywania kontroli osobistej, przeglądania podręcznych przedmiotów i bagaży oraz używania koni służbowych i paralizatorów.

Kontrola osobista

Zdaniem przedstawicieli straży gminnych i miejskich nadanie uprawnień do kontroli osobistej jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo strażników, zagrożone zwłaszcza w przypadku kontaktów z osobami zakłócającymi porządek publiczny i będącymi pod wpływem alkoholu, które należy odprowadzić do miejsca zamieszkania lub na komisariat Policji.

Oczywiście kontrola osobista będzie mogła być przeprowadzona w uzasadnionych przypadkach, tylko wówczas, gdy chodzi o bezpieczeństwo funkcjonariuszy – mówi Mirosław Dąbrowski, Komendant Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu.

Reklama

Według nowelizacji ustawy i strażach gminnych strażnik będzie mógł dokonać kontroli osobistej w sytuacji, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary oraz w przypadku, gdy taka osoba będzie stwarzać w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego czy mienia. Kontrola będzie mogła także dotyczyć osoby doprowadzonej do izby wytrzeźwień, ale tylko w sytuacjach, gdy funkcjonariusz będzie miał uzasadnione obawy, że posiada ona przedmioty niebezpieczne dla życia lub zdrowia ludzkiego.

Zdaniem Piotra Rogińskiego, Komendanta Straży Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, kwestie dotyczące kontroli osobistej powinny być precyzyjniej określone, niż zostało to ujęte w nowelizacji ustawy o strażach gminnych.

Kontrola osobista powinna dotyczyć wyłącznie zdarzeń, gdy strażnik, mając podejrzenia co do osoby, która może mieć przy sobie zabronione przedmioty, takie jak: narkotyki, niebezpieczne narzędzia, broń, nóż, będzie mógł podjąć działania w celu ich odebrania i zabezpieczenia jako dowód w sprawie oraz w celu ochrony przed narażeniem siebie i innych osób na niebezpieczeństwo użycia, np. tej broni – twierdzi Piotr Rogiński.

Dodatkowe środki przymusu bezpośredniego

W nowych przepisach znalazły się 2 dodatkowe środki przymusu:

1) konie służbowe oraz

2) przedmioty oznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, czyli tzw. paralizatory, na które nie jest wymagane pozwolenie na broń.

Konie będą mogły być wykorzystywane podczas pilnowania porządku w trudno dostępnych dla innych środków transportu miejscach, np. w parkach czy lasach miejskich.

Umożliwienie strażnikom korzystania z paralizatorów zwiększy ich bezpieczeństwo, gdyż stosowanie tego środka przymusu bezpośredniego nie wymaga bezpośredniego kontaktu fizycznego między strażnikiem a osobą obezwładnianą.

Wprowadzanie proponowanych zmian spowoduje m.in. odciążenie sądów i ograniczenie zaangażowania Policji w sytuacjach, gdy strażnicy sami będą mogli prowadzić dalsze czynności, np. sprawdzenie dokumentów sprawców wykroczeń, którzy niejednokrotnie wprowadzają w błąd funkcjonariuszy, nie okazują dokumentów lub podają fałszywe dane – przekonuje Mirosław Dąbrowski, Komendant Staży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu. – Dzięki poszerzonym uprawnieniom straże będą skuteczniejsze – podsumowuje.

Możliwość, a nie przymus

Zapisy nowelizacji ustawy o strażach gminnych mają walor fakultatywny, gdyż straże gminne będą mogły, a nie musiały kupować koni czy dodatkowego sprzętu.

Proponowane zmiany ustawy nie wymuszą na straży miejskiej zakupu nowego sprzętu – informuje Ryszard Podgórny, Komendant Straży Miejskiej w Nowej Soli. – Dlatego nie przewiduję zakupu paralizatorów elektrycznych, gdyż w moim odczuciu nie są one potrzebne. W związku z tym nie będziemy organizować też dodatkowych szkoleń z tego zakresu.

Szkolenia dla funkcjonariuszy z wykorzystania nowych środków przymusu będą odbywać się natomiast w Zabrzu. Nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami dzięki zaangażowaniu trenerów wewnętrznych.

Praktykujemy prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla funkcjonariuszy, w przypadku wejścia jakichkolwiek zmian w obowiązujących przepisach prawa – tłumaczy Mirosława Czubała-Uziel, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Zabrzu. – Mamy wykwalifikowanych prawników przygotowanych do szkolenia w zakresie zwiększenia kompetencji do przeprowadzania np. „kontroli osobistej” oraz współpracujemy z Policją. Taki system pozwala na prowadzenie szkoleń bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

STRAŻNICY BEZ WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR

W ustawie o strażach gminnych nie znalazły się korzystne dla strażników regulacje dotyczące przywilejów emerytalno-rentowych, które miałyby być takie same, jak policyjne, czyli nabycie prawa do emerytury i renty policyjnej oraz prawa do emerytury po 25 latach pracy.

Anna Rubinkowska

Podstawy prawne:

• Ustawa z 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/ustawy/530_u.htm) – czeka na publikację w Dzienniku Ustaw

• Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. nr 123, poz. 779; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458)

KOMENTARZ

Nowe przepisy usprawnią pracę strażników

LECH SZCZEPAŃSKI,

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Bydgoszczy

– Żeby skutecznie i bezpiecznie realizować nowe zadania i uprawnienia, jak np. doprowadzenie osób nietrzeźwych do izb wytrzeźwień oraz prawo do ujmowania osób stwarzających bezpośrednie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego, niezbędne jest uprawnienie strażnika do kontroli osobistej i przeglądania podręcznych przedmiotów i bagaży tych osób. Brak tego uprawnienia stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia strażnika oraz innych osób.

Podobnie wygląda sytuacja ze środkiem przymusu bezpośredniego, tzw. paralizatora, na który nie jest wymagane pozwolenie na broń. Konsekwencją przyznania strażnikom prawa stosowania paralizatorów będzie z pewnością konieczność sfinansowania zakupu tych urządzeń oraz przeszkolenia strażników, którzy będą w nie wyposażeni. Skala wydatków zależy od liczby zakupionych urządzeń oraz liczby strażników w nie wyposażonych.

Bardzo istotna jest zmiana przepisu art. 24 pkt 7 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, który w szczególny sposób dyskryminował strażników miejskich i gminnych. Obecnie strażnikiem miejskim nie może być osoba karana sądownie. W konsekwencji strażnik, który dopuścił się wykroczenia, musi się liczyć z wypowiedzeniem umowy o pracę. Nowy kształt tego przepisu określa, że, podobnie jak w przypadku innych służb mundurowych, strażnikiem nie będzie mogła być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo.

Nowelizacja ustawy o strażach gminnych budzi w środowisku strażników gminnych duży niedosyt, gdyż nie uwzględnia ich propozycji dotyczących uprawnień emerytalnych. Pominięcie tego postulatu będzie w przyszłości rzutowało negatywnie na sprawność tej formacji oraz na dalszy jej rozwój.

Notowała Małgorzata Rajan

 

Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  21 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zmiany w programie Aktywna tablica 2020-2024

  Aktywna tablica 2020-2024 - zmiany. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą m.in. wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu, który będzie można zakupić w ramach programu i rozszerzenia na kolejne lata (2021-2024) możliwości zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu. Trwają konsultacje społeczne, opinie można przesyłać do 9 lipca 2021 r.

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.