REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wniosek o dofinansowanie do pelletu, LPG, oleju, drewna. Co z dopłatami do gazu?

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Wniosek o dofinansowanie do pelletu, LPG, oleju, drewna i ciepła.
Wniosek o dofinansowanie do pelletu, LPG, oleju, drewna i ciepła.
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zaprezentowała projekt ustawy dotyczącej wsparcia dla niektórych źródeł ciepła i ciepłowni. Według niego używający pelletu otrzymają 3 tys. zł, drewna kawałkowego – 1 tys. zł, oleju opałowego – 2 tys. zł, a gazu LPG – 500 zł.

Jak wyjaśniała Anna Moskwa, kwoty zostały wyliczone tak, by ograniczyć wzrost kosztów opału do 40 proc., licząc od marca.

REKLAMA

Czy trzeba złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wypłaty – podobnie jak w przypadku dodatków węglowych – będą na wniosek zainteresowanego. Otrzymają je osoby, które zgłosiły swoje źródło ciepła w deklaracji składanej do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Czy można mieć dwa piece w domu?

Co jeśli ktoś ma dwa takie źródła? Wówczas, składając deklarację, musi zadeklarować, co jest głównym źródłem, na które dostanie dodatek. Druga część pakietu dotyczy odbiorców ciepła systemowego z ciepłowni miejskich.

Taryfy energii mogą wzrosnąć i 40%

Tam gdzie obowiązują taryfy, wzrost cen zostanie ograniczony do 40 proc. – Na tym poziomie mrozimy taryfę. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie będzie wyższej podwyżki akceptował, a koszty przewyższające 40 proc. będą rekompensowane przez budżet państwa – podkreślała Anna Moskwa. Także ciepłownie zwolnione z taryf mogą liczyć na rekompensaty, by podwyżka dla klientów nie przekroczyła 40 proc. A jeśli podwyżki już nastąpiły, firmy będą miały rozliczyć je wstecznie, uwzględniając jako nadpłatę w rachunku. Na takie dopłaty będą mogły liczyć także najmniejsze ciepłownie, będące własnością wspólnot i małych spółdzielni mieszkaniowych.

Koszt dofinansowania do ciepła 50 mld zł

Resort klimatu pokazał w piątek przykładowe wyliczenia, zgodnie z którymi np. nietaryfowani odbiorcy ciepła systemowego otrzymają do 3,9 tys. zł wsparcia. Pomoc obejmie 6,6 mln gospodarstw domowych, co ma kosztować budżet 9,1 mld zł. Do tego trzeba doliczyć 11,5 mld zł, które państwo wyda na wypłatę dodatków węglowych. Plus koszty działań rządu związanych z ograniczeniem wzrostu cen gazu czy energii w ramach rozwiązań z tarczy antyinflacyjnej. Jak w zeszłym tygodniu szacował premier Mateusz Morawiecki, łączny koszt wszystkich ulg związanych z węglowodorami, paliwami, ciepłem systemowym, węglem, pelletem i gazem może osiągnąć 50 mld zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podwyżki taryf energii elektrycznej

Na piątkowej konferencji szef URE był z kolei pytany, co z wnioskami o podwyżkę taryf energii elektrycznej, które złożyły trzy firmy: Enea, Energa Obrót i Tauron Sprzedaż. – Postępowania są w toku. Na razie nie ma odpowiedzi, czy te wnioski zostaną uwzględnione i czy te taryfy zatwierdzamy – skwitował jednak Rafał Gawin.

Ustawa o dopłatach do pelletu, LPG, oleju, drewna

W tym tygodniu projekt ustawy przewidującej dopłaty do kolejnych rodzajów opału ma trafić na posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów, potem ma go przyjąć rząd, a Sejm zajmie się nim po wakacjach. Rząd poinformował o nowych dodatkach, by nie stwarzać wrażenia, że zapomniał o innych rodzajach opału. Zwłaszcza, że gdy Sejm kończył prace nad ustawą o dodatku węglowym, Prawo i Sprawiedliwość odrzuciło poprawki Senatu dotyczące rozciągnięcia wsparcia na inne paliwa i obniżenia stawki VAT na olej opałowy, pellet i gaz LPG. – Zamiast wycinkowych rozwiązań, które proponowała opozycja, proponujemy kompleksowy pakiet wsparcia wszystkich użytkowników ciepła w Polsce – zapewniała minister Moskwa.

Jak otrzymać dodatek węglowy?

Ustawa o dodatku węglowym czeka tymczasem na podpis głowy państwa. Jak słyszymy, Pałac Prezydencki na razie analizuje projekt, choć trudno się spodziewać w tej sprawie innej decyzji niż podpis Andrzeja Dudy. Trwają już przygotowania do uruchomienia systemu wypłat dodatku węglowego, czyli jednorazowego świadczenia w wysokości 3 tys. zł dla osób, dla których głównym źródłem ciepła jest piec węglowy. System będzie się opierał na deklaracjach złożonych przez samych beneficjentów. „Przy dodatku węglowym wnioskodawca będzie podpisywał oświadczenie, w którym wskaże główne źródło ogrzewania, którym jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego” – podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Co z dopłatami do gazu?

Nie zapadła decyzja jak rozwiązać problem dofinansowania dla podmiotów, które ucierpiały wskutek wzrostu cen gazu. Chodzi tu przede wszystkim o przedsiębiorców nie korzystających z mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych. Ustawa wyklucza możliwość podwyższenia stawek taryfowych gazu w 2022 r. Przewiduje, że ceny paliw gazowych zostaną zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie tzw. sprzedawcy z urzędu - PGNiG OD, ustalonej na okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. Rozszerzyła też listę podmiotów uprawnionych do skorzystania z taryf. O skali dofinansowania na podstawie tej ustawy świadczy to, że największy detaliczny sprzedawca gazu, PGNiG Obrót Detaliczny otrzymało na początku sierpnia 2022 r. 2,495 mld zł na poczet rekompensaty za zamrożenie taryfowych cen gazu. Łącznie od 7 marca 2022 r. spółka otrzymała już 5,323 mld zł z tego tytułu.

REKLAMA

Z zamrożenia cen gazu korzystają podmioty wskazane w ww. ustawie. Intencją ustawodawcy było wprowadzenie możliwości prowadzenia rozliczeń na podstawie taryf zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do sytuacji, w których zużycie gazu związane jest z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych oraz realizacją zadań z zakresu użyteczności publicznej.

Z rozwiązań wskazanych w ustawie mogą korzystać jednostki realizujące te zadania określone w znowelizowanym art. 62b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Są to podmioty będące:

podmiotami udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na
potrzeby udzielania tych świadczeń,

jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt
5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1), w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby świadczenia pomocy społecznej,

noclegowniami i ogrzewalniami, o których mowa w art. 48a ust. 3 i 4
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie w jakim
zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności,

REKLAMA

jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821
oraz z 2021 r. poz. 159, 1006, 1981, 2270 i 2328), w zakresie w jakim
zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności,

podmiotami systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakresie w jakim zużywają paliwo
gazowe na potrzeby podstawowej działalności,

uczelniami w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141
i 2232), w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby
podstawowej działalności,

podmiotami prowadzącymi żłobki i kluby dziecięce, a także dziennymi
opiekunami, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901 i 2270),
w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej
działalności,

kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1153), w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby działalności niegospodarczej,

podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby tej działalności,

podmiotami prowadzącymi działalność archiwalną, o której mowa w art.
22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby tej działalności,

ochotniczymi strażami pożarnymi w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490), w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby realizacji zadań określonych w tej ustawie,

placówkami zapewniającymi całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o
których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby
podstawowej działalności,

rodzinnymi domami pomocy, o których mowa w art. 52 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz mieszkaniami chronionymi, o
których mowa w art. 53 tej ustawy, w zakresie w jakim zużywają paliwo
gazowe na potrzeby podstawowej działalności,

centrami integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176), w
zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej
działalności,

klubami integracji społecznej, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, w zakresie w jakim zużywają
paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności,

warsztatami terapii zajęciowej, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981),
oraz zakładami aktywności zawodowej, o których mowa w art. 29 ust. 1 tej ustawy, w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby
podstawowej działalności,

organizacjami pozarządowymi w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby działalności pożytku publicznego

 

 

DGP: Rusza pakiet energetyczny. Kto otrzyma dofinansowanie?

Tomasz Żółciak, Grzegorz Osiecki

 

 

 

Autopromocja
Tomasz Żółciak, Grzegorz Osiecki

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(28)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Miki
  2022-08-08 12:07:40
  Jak zwykle banda nieudaczników wyrąbała tych którzy chcieliby być eko i zmienili piece na gaz. Nic się w tej Polsce nie zmienia podnieśli ceny węgla rozdają ludziom pieniądze i myślą jak wygrać następne wybory poza tym nic ich nie interesuje a i tak ich nieudolność będziemy spłacać my tylko oni już się nachapia!
  11
  pokażodpowiedzi (1)
 • Lolek
  2022-08-08 12:52:16
  A jak palę zwykłym gazem to co . Ta ja jakiś gorszy . Co ja to patyk jestem .
  6
 • Igor
  2022-08-08 16:12:37
  A gdzie gaz ziemny czym my się różnimy straciliśmy na zamianie kopciucha izakupie gazowego pieca teraz nad maja gdzieś wstyd dzielić ludzi czy jak to w kabarecie było dzielić rodziny
  7
  pokażodpowiedzi (1)
 • Didi
  2022-08-08 14:06:23
  Nie można na nich głosować to jest złodziejstwo i rozdawnictwo
  22
  pokażodpowiedzi (1)
 • Gutek
  2022-08-08 17:44:57
  Niech wam Tusk dołoży
  39
  pokażodpowiedzi (3)
 • Ona
  2022-08-08 12:02:08
  1000 zł dopłaty do drewna śmiech na sali w tej chwili metr drzewa kosztuje od 500 zł
  9
 • Przemysław
  2022-08-08 20:59:39
  Cena gazu ziemnego nie rośnie więc oszuści i ruscy agenci niech się nie wypowiadają. Grzeję gazem dom i wodę. Rachunki dostaję takie same jak w styczniu i lutym.
  8
  pokażodpowiedzi (3)
 • Dorota
  2022-08-08 15:00:07
  A co z tymi którzy ogrzewają mieszkania piecami na prąd, akumulacyjnymi na przykład. Jak zgodnie z zapowiedziami prąd jesienią podrożeje i to dość znacznie. Takim gospodarstwom domowym pomoc się nie należy?
  4
 • Jojo
  2022-08-08 13:23:33
  Do bani ten artykuł. Clickbait i jedno zdanie w temacie.
  4
 • Załamany
  2022-08-08 20:41:26
  Hmmm jakieś 2-3 godzinki temu dostałem od PGNiG nowy cennik. Cena gazu około X2, cena przesyłu + 25%. Czyli całość jakiej 80% do góry bo paliwo jest po trochę ponad 20gr za kWh, a przesył niecałe 4,5 gr za kWh. To jak to się ma to mrożenia cen? Nie ocieplony budynek wielorodzinny, mieszkanie 50m koszt ogrzania rocznie wzrost z 4000 do 7000 tys. Na ocieplenie nie ma szans, bo 50% budynku jest gminne ...
  3
  pokażodpowiedzi (1)
QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
D. Tusk odblokował unijne pieniądze na polskie KPO [137 mld euro, 600 mld zł]. W przyszłym tygodniu dwie ważne decyzje. von der Leyen: Razem będziemy bronić praworządności w całej Europie

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz premier Belgii Alexander De Croo w piątek 23 lutego 2023 r. rozmawiali w Warszawie z premierem Tuskiem. Przewodnicząca KE poinformowała po spotkaniu, że w przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje ws. funduszy europejskich dla Polski. Uwolnią one do 137 mld euro z funduszu spójności i Funduszu Odbudowy.

PFRON: Od 1 marca wnioski o samochody dla osób niepełnosprawnych. Dopłata 80% od 150 000 zł albo 85% od 130 000 zł

Maksymalna wartość samochodu objęta wsparciem wynosi 300 000 zł (osoba niepełnosprawna jest kierowcą) albo 230 000 zł (opiekun jest kierowcą). Muszą to być samochody dostosowane do potrzeb osób korzystających w poruszaniu się wózkiem inwalidzkim.

Depresja nie wybiera. Ale na dobrostan psychiczny może wpłynąć dieta albo... pies

23 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. To dobra okazja do tego, aby przypomnieć sobie, że ta choroba może dotknąć każdego. Gdzie szukać pomocy? Jak poprawić swój dobrostan psychiczny? 

Stawki uposażenia żołnierzy zawodowych w 2024 roku [Tabela]. Podwyżka z wyrównaniem od 1 stycznia. Rozporządzenie już obowiązuje. Będzie też zmiana dot. dodatków za długoletnią służbę wojskową

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 16 lutego 2024 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych zostały określone te stawki ze skutkiem od 1 stycznia 2024 r. Rozporządzenie weszło w życie 21 lutego 2024 r. Od 1 kwietnia 2024 r. będzie też zmiana dot. dodatków za długoletnią służbę wojskową żołnierzy zawodowych.

REKLAMA

Będzie zakaz sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Już 64% młodzieży miało do czynienia z takimi papierosami

Aż 64 proc. młodych ludzi miało kontakt z jednorazowymi papierosami elektronicznymi. Czy wkrótce to się skończy? Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała w środę, że może rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. 

Zakaz sprzedaży e-papierosów jednorazowych. I.Leszczyna: Zielone światło od Donalda Tuska dla zmiany przepisów

W dniu 21 lutego 2024 r. Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała, że może już rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Dodała, że chciałaby jak najszybszej ścieżki, bo aż 64 procent młodych ludzi miało z nimi kontakt.

Te województwa otrzymają milionowe dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

W województwie świętokrzyskim samorządy mogą otrzymać ponad 52 mln na opiekę dla osób niesamodzielnych. W małopolskim blisko 21 mln zł na wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych. Co trzeba zrobić? 

Z jakimi objawami jechać na SOR, a kiedy skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Pacjenci często zastanawiają się, z jakimi objawami mogą jechać na SOR, a kiedy zgłosić się na NiŚOZ. W artykule postaramy się rozwiać te wątpliwości. 

REKLAMA

Rok 2023 był rekordowy pod względem skali strat gospodarczych spowodowanych przez katastrofy naturalne

W 2023 r. 398 globalnych katastrof naturalnych wyrządziło szkody w wysokości 380 mld dolarów. Najbardziej kosztowne okazały się silne trzęsienia ziemi i gwałtowne burze. Ubiegły rok był najgorętszym rokiem w historii z „bezprecedensowymi anomaliami cieplnymi” i rekordowymi wartościami odnotowanymi w 24 krajach i terytoriach. 

Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa

Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa. "Czy można rolnikom zapewnić opłacalne ceny, czy Krajowa Grupa Spożywcza będzie pomagała w stabilizacji rynków rolnych" - to pytania, na które ma odpowiedzieć dzisiejsze posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich - poinformował jej przewodniczący Jan Krzysztof Ardanowski.

REKLAMA