REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wniosek o dofinansowanie do pelletu, LPG, oleju, drewna. Co z dopłatami do gazu?

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Wniosek o dofinansowanie do pelletu, LPG, oleju, drewna i ciepła.
Wniosek o dofinansowanie do pelletu, LPG, oleju, drewna i ciepła.
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zaprezentowała projekt ustawy dotyczącej wsparcia dla niektórych źródeł ciepła i ciepłowni. Według niego używający pelletu otrzymają 3 tys. zł, drewna kawałkowego – 1 tys. zł, oleju opałowego – 2 tys. zł, a gazu LPG – 500 zł.

Jak wyjaśniała Anna Moskwa, kwoty zostały wyliczone tak, by ograniczyć wzrost kosztów opału do 40 proc., licząc od marca.

REKLAMA

Czy trzeba złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wypłaty – podobnie jak w przypadku dodatków węglowych – będą na wniosek zainteresowanego. Otrzymają je osoby, które zgłosiły swoje źródło ciepła w deklaracji składanej do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Czy można mieć dwa piece w domu?

Co jeśli ktoś ma dwa takie źródła? Wówczas, składając deklarację, musi zadeklarować, co jest głównym źródłem, na które dostanie dodatek. Druga część pakietu dotyczy odbiorców ciepła systemowego z ciepłowni miejskich.

Taryfy energii mogą wzrosnąć i 40%

Tam gdzie obowiązują taryfy, wzrost cen zostanie ograniczony do 40 proc. – Na tym poziomie mrozimy taryfę. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie będzie wyższej podwyżki akceptował, a koszty przewyższające 40 proc. będą rekompensowane przez budżet państwa – podkreślała Anna Moskwa. Także ciepłownie zwolnione z taryf mogą liczyć na rekompensaty, by podwyżka dla klientów nie przekroczyła 40 proc. A jeśli podwyżki już nastąpiły, firmy będą miały rozliczyć je wstecznie, uwzględniając jako nadpłatę w rachunku. Na takie dopłaty będą mogły liczyć także najmniejsze ciepłownie, będące własnością wspólnot i małych spółdzielni mieszkaniowych.

Koszt dofinansowania do ciepła 50 mld zł

Resort klimatu pokazał w piątek przykładowe wyliczenia, zgodnie z którymi np. nietaryfowani odbiorcy ciepła systemowego otrzymają do 3,9 tys. zł wsparcia. Pomoc obejmie 6,6 mln gospodarstw domowych, co ma kosztować budżet 9,1 mld zł. Do tego trzeba doliczyć 11,5 mld zł, które państwo wyda na wypłatę dodatków węglowych. Plus koszty działań rządu związanych z ograniczeniem wzrostu cen gazu czy energii w ramach rozwiązań z tarczy antyinflacyjnej. Jak w zeszłym tygodniu szacował premier Mateusz Morawiecki, łączny koszt wszystkich ulg związanych z węglowodorami, paliwami, ciepłem systemowym, węglem, pelletem i gazem może osiągnąć 50 mld zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podwyżki taryf energii elektrycznej

Na piątkowej konferencji szef URE był z kolei pytany, co z wnioskami o podwyżkę taryf energii elektrycznej, które złożyły trzy firmy: Enea, Energa Obrót i Tauron Sprzedaż. – Postępowania są w toku. Na razie nie ma odpowiedzi, czy te wnioski zostaną uwzględnione i czy te taryfy zatwierdzamy – skwitował jednak Rafał Gawin.

Ustawa o dopłatach do pelletu, LPG, oleju, drewna

W tym tygodniu projekt ustawy przewidującej dopłaty do kolejnych rodzajów opału ma trafić na posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów, potem ma go przyjąć rząd, a Sejm zajmie się nim po wakacjach. Rząd poinformował o nowych dodatkach, by nie stwarzać wrażenia, że zapomniał o innych rodzajach opału. Zwłaszcza, że gdy Sejm kończył prace nad ustawą o dodatku węglowym, Prawo i Sprawiedliwość odrzuciło poprawki Senatu dotyczące rozciągnięcia wsparcia na inne paliwa i obniżenia stawki VAT na olej opałowy, pellet i gaz LPG. – Zamiast wycinkowych rozwiązań, które proponowała opozycja, proponujemy kompleksowy pakiet wsparcia wszystkich użytkowników ciepła w Polsce – zapewniała minister Moskwa.

Jak otrzymać dodatek węglowy?

Ustawa o dodatku węglowym czeka tymczasem na podpis głowy państwa. Jak słyszymy, Pałac Prezydencki na razie analizuje projekt, choć trudno się spodziewać w tej sprawie innej decyzji niż podpis Andrzeja Dudy. Trwają już przygotowania do uruchomienia systemu wypłat dodatku węglowego, czyli jednorazowego świadczenia w wysokości 3 tys. zł dla osób, dla których głównym źródłem ciepła jest piec węglowy. System będzie się opierał na deklaracjach złożonych przez samych beneficjentów. „Przy dodatku węglowym wnioskodawca będzie podpisywał oświadczenie, w którym wskaże główne źródło ogrzewania, którym jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego” – podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Co z dopłatami do gazu?

Nie zapadła decyzja jak rozwiązać problem dofinansowania dla podmiotów, które ucierpiały wskutek wzrostu cen gazu. Chodzi tu przede wszystkim o przedsiębiorców nie korzystających z mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych. Ustawa wyklucza możliwość podwyższenia stawek taryfowych gazu w 2022 r. Przewiduje, że ceny paliw gazowych zostaną zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie tzw. sprzedawcy z urzędu - PGNiG OD, ustalonej na okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. Rozszerzyła też listę podmiotów uprawnionych do skorzystania z taryf. O skali dofinansowania na podstawie tej ustawy świadczy to, że największy detaliczny sprzedawca gazu, PGNiG Obrót Detaliczny otrzymało na początku sierpnia 2022 r. 2,495 mld zł na poczet rekompensaty za zamrożenie taryfowych cen gazu. Łącznie od 7 marca 2022 r. spółka otrzymała już 5,323 mld zł z tego tytułu.

REKLAMA

Z zamrożenia cen gazu korzystają podmioty wskazane w ww. ustawie. Intencją ustawodawcy było wprowadzenie możliwości prowadzenia rozliczeń na podstawie taryf zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do sytuacji, w których zużycie gazu związane jest z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych oraz realizacją zadań z zakresu użyteczności publicznej.

Z rozwiązań wskazanych w ustawie mogą korzystać jednostki realizujące te zadania określone w znowelizowanym art. 62b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Są to podmioty będące:

podmiotami udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na
potrzeby udzielania tych świadczeń,

jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt
5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1), w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby świadczenia pomocy społecznej,

noclegowniami i ogrzewalniami, o których mowa w art. 48a ust. 3 i 4
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie w jakim
zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności,

REKLAMA

jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821
oraz z 2021 r. poz. 159, 1006, 1981, 2270 i 2328), w zakresie w jakim
zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności,

podmiotami systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakresie w jakim zużywają paliwo
gazowe na potrzeby podstawowej działalności,

uczelniami w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141
i 2232), w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby
podstawowej działalności,

podmiotami prowadzącymi żłobki i kluby dziecięce, a także dziennymi
opiekunami, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901 i 2270),
w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej
działalności,

kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1153), w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby działalności niegospodarczej,

podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby tej działalności,

podmiotami prowadzącymi działalność archiwalną, o której mowa w art.
22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby tej działalności,

ochotniczymi strażami pożarnymi w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490), w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby realizacji zadań określonych w tej ustawie,

placówkami zapewniającymi całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o
których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby
podstawowej działalności,

rodzinnymi domami pomocy, o których mowa w art. 52 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz mieszkaniami chronionymi, o
których mowa w art. 53 tej ustawy, w zakresie w jakim zużywają paliwo
gazowe na potrzeby podstawowej działalności,

centrami integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176), w
zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej
działalności,

klubami integracji społecznej, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, w zakresie w jakim zużywają
paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności,

warsztatami terapii zajęciowej, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981),
oraz zakładami aktywności zawodowej, o których mowa w art. 29 ust. 1 tej ustawy, w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby
podstawowej działalności,

organizacjami pozarządowymi w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby działalności pożytku publicznego

 

 

DGP: Rusza pakiet energetyczny. Kto otrzyma dofinansowanie?

Tomasz Żółciak, Grzegorz Osiecki

 

 

 

Autopromocja
Tomasz Żółciak, Grzegorz Osiecki

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Min. B. Nowacka: Kontrole w szkołach ze słabymi wynikami. Matura 2025 r. dalej łatwa

Dalej łatwo zdać maturę. Aż do 2026 roku nie ma ryzyka oblania egzaminu dodatkowego przez punkty. Słabsze szkoły (takie, których uczniowie mają złe wyniki) muszą się przygotować na kontrole kuratorów. Sprawdzą doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach uzyskujących najniższe wyniki z egzaminu ósmoklasisty.

Dostałeś wiadomość o ogromnych podwyżkach cen energii? Ministerstwo Klimatu wydało oświadczenie

W ostatnim czasie pojawiły się grafiki i posty w mediach społecznościowych, które wykorzystują wizerunki znanych osób i zawierają linki wyłudzające dane. Te fałszywe informacje sugerują, że można uniknąć ogromnych podwyżek cen energii. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomina, że od 1 lipca 2024 r. obowiązuje ustawa o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym. 

Uproszczenia dla rolników, którzy ubiegają się o płatności ekologiczne do powierzchni upraw paszowych już w 2025 r. Znamy szczegóły projektu

Pojawią się uproszczenia dla rolników, którzy ubiegają się o płatności ekologiczne do powierzchni upraw paszowych. Ministerstwo rolnictwo przygotowało projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w formie płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027.

Prace nad planem ogólnym i strategią rozwoju Warszawy wyznaczą jej politykę przestrzenną na najbliższe 20 lat

Stołeczny Ratusz poinformował o rozpoczęciu prac nad strategią rozwoju Warszawy 2040+ oraz planem ogólnym miasta. Dokumenty muszą być gotowe do końca 2025 r.

REKLAMA

Warszawa rozpoczęła prace nad planem ogólnym i strategią rozwoju określającymi nową politykę przestrzenną miasta

Wiceprezydent m.st. Warszawy Renata Kaznowska poinformowała, że już wkrótce rozpoczną się prace nad strategią rozwoju Warszawy 2040 oraz planem ogólnym. To dokumenty, które określą, w jakim kierunku powinna się rozwijać stolica przez najbliższe 20 lat.

Podwyżki opłat o 100% (śmieci), 33% (woda), 40% (ścieki). Pokryją to zapowiedziane dziś przez D. Tuska podwyżki? [budżetówka, emeryci, renciści]

Podwyżka opłat za odbiór śmieci o 100% w Radomiu. Jest to niestety zapowiedź tego, co będzie się działo prawdopodobnie w całej Polsce. W przypadku wody podwyżka opłat, to 33%. A za ścieki 40%. W przyszłym roku budżetówka dostanie tylko 4,1 podwyżki a emeryci przeskoczą 7%. 

Wiemy, jak wyglądają etykiety dla aptek sprzedających pigułkę "dzień po"

Na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej dostępne są zatwierdzone projekty naklejek dla aptek biorących udział w pilotażowej sprzedaży pigułek antykoncepcyjnych. Główny Inspektorat Farmaceutyczny uznał, że takie informacje o aptekach nie naruszają zakazu reklamy obowiązującego w tych placówkach.

Kolejne zmiany dla uczniów w roku szkolnym 2024/25. Modernizacja testów sprawnościowych

Wtorkowa konferencja prasowa przyniosła ważne zapowiedzi dotyczące programu testów sprawnościowych uczniów. Minister sportu, Sławomir Nitras, ogłosił zmiany, a szefowa MEN, Barbara Nowacka, podkreśliła potrzebę modernizacji.

REKLAMA

Zmiany w maturach 2025 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponowało uchylenie przepisów dotyczących składania wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego. Zdaniem resortu, dwukrotne gromadzenie tych danych przez szkoły jest już nieuzasadnione. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie egzaminu maturalnego. Co to oznacza? 

Od 1 lipca 2024 r. zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy. Zmiany dotyczą również świadczenia Dobry Start

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy została już podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Na czym polegają zmiany w przyznawaniu świadczenia Dobry start i kiedy zaczną obowiązywać?

REKLAMA