reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Kultura

Muzea muszą iść z duchem czasu

Aktualizacja: 13.01.2010

Jeśli muzea mają tętnić życiem, niezbędne jest zastosowanie w nich nowoczesnych, multimedialnych rozwiązań, zaskakujących widza, a zarazem dostosowanych do współczesnego języka. »

System Informacji Turystycznej ułatwi orientację w przestrzeni

Aktualizacja: 13.01.2010

System Informacji Turystycznej Podkowy Leśnej jest propozycją stworzenia koncepcji, która koncentruje wszystkie informacje o zaletach miasta i jego możliwościach. »

Czy trzeba wstrzymać prace budowlane, gdy odkryty został zabytek

Aktualizacja: 13.01.2010

Czy jest określony czas, na jaki mogą być wstrzymane prace budowlane w przypadku natrafienia na zabytek? Czy to wojewódzki konserwator zabytków podejmuje decyzję o wstrzymaniu lub kontynuacji prac budowlanych? »

Ochrona zabytków przy inwestycjach budowlanych

Aktualizacja: 13.01.2010

Na roboty budowlane przy zabytku oraz prace budowlane w ich otoczeniu konieczne jest pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków. Pozwolenia takie wydaje się na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytkowej nieruchomości. »

Pieniądze na kulturę w PO Infrastruktura i Środowisko

Aktualizacja: 13.01.2010

W ramach PO IiŚ zadania z zakresu kultury mogą być wspierane w ramach XII osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo kulturowe. »

Prowadzenie biblioteki jako jednostki budżetowej

Aktualizacja: 13.01.2010

Jeśli ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wynika powinność organizowania działalności kulturalnej przez tworzenie samorządowych instytucji kultury, a te samodzielnie gospodarują przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzą samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków oraz pokrywają koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów - to powyższe uregulowania prawne stanowią lex specialis . »

Miliard euro na ochronę i rozwój kultury

Aktualizacja: 13.01.2010

Ze środków unijnych dostępnych dla Polski w latach 2004-2006 dofinansowanie uzyskało ponad 300 projektów z zakresu kultury o łącznej wartości 1,5 mld zł. W latach 2007-2013 do dyspozycji na ten cel będą ponad 4 mld zł. »

Instytucja kultury nie może sprawować trwałego zarządu nieruchomością

Aktualizacja: 13.01.2010

Samorządy nie powinny przekazywać placówkom kultury nieruchomości w trwały zarząd, lecz oddawać na własność lub w użytkowanie wieczyste. »

Zbiory biblioteczne w jednostkach sektora finansów publicznych

Aktualizacja: 13.01.2010

W wielu jednostkach sektora finansów publicznych jednym ze składników majątku trwałego są zbiory biblioteczne. »

Organizator imprezy musi zapewnić bezpieczeństwo

Aktualizacja: 13.01.2010

Przeprowadzenie imprezy masowej wymaga uzyskania zezwolenia. Uzyskanie go wiąże się z koniecznością spełnienia wielu warunków, m.in. dotyczących bezpieczeństwa uczestników imprezy. Można zawrzeć z Policją porozumienie o odpłatnym udziale jej funkcjonariuszy w zabezpieczeniu imprezy. »

W jaki sposób pozyskać pieniądze na rozwój kultury z funduszy państwowych

Aktualizacja: 01.02.2010

Kto może otrzymać dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego? Jaka jest procedura otrzymania pomocy? Jak powinien wyglądać dobrze sporządzony wniosek? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama