| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Oświata > Ile pieniędzy unijnych trafi do szkół

Ile pieniędzy unijnych trafi do szkół

Rozwój gospodarki opartej na wiedzy wymaga inwestycji w kapitał ludzki. A to oznacza inwestycje w wysokiej jakości system oświaty. Niezbędne są działania zmierzające do zwiększenia dostępności edukacji i wyrównania oferty edukacyjnej na obszarach miejskich i wiejskich. Tym celom będą służyć działania realizowane w ramach III i IX Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Zwiększeniu dostępności edukacji i wyrównaniu oferty edukacyjnej będą służyć programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych. Szkoły i ich organy prowadzące będą mogły się starać o fundusze na przeprowadzanie zajęć dodatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, przedsiębiorczości i nauk ścisłych. Wspierane będą także innowacyjne programy nauczania. Dodatkowo uczniowie szczególnie zdolni (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych), którym trudna sytuacja materialna uniemożliwia rozwój edukacyjny, będą mogli uczestniczyć w programie stypendialnym.

Warunkiem niezbędnym do podniesienia ogólnego poziomu wykształcenia społeczeństwa jest stworzenie warunków do powszechnego dostępu do edukacji już od najwcześniejszych lat, czyli od przedszkola. Przyczynią się do tego projekty wspierające tworzenie i promocję ośrodków wychowania przedszkolnego na obszarach wiejskich.

Duży nacisk zostanie położony na podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Wspierana będzie współpraca szkół i placówek z pracodawcami polegająca przede wszystkim na wprowadzeniu oferty staży i praktyk. W ramach konkursów będzie też można starać się o fundusze na wyposażenie szkół i placówek w nowoczesne materiały dydaktyczne.

Słabością polskiego systemu kształcenia jest niski udział w kształceniu ustawicznym. Upowszechnieniu uczenia się przez całe życie mają służyć działania promujące podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe poprzez podniesienie jakości dostępnych form kształcenia, w tym e-learning oraz promocje korzyści płynących z podnoszenia i uzupełniania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

Ważna jest możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji pedagogów. Służyć temu będzie uruchomienie nowego typu studiów wyższych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli oraz programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych.

Łącznie na realizację Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty i Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach przeznaczono 2,7 mld euro.

Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju regionalnego

JERZY KWIECIŃSKI

wiceminister rozwoju regionalnego

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP
INFORLEX Oświata209.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »