reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Oświata > Wymiar urlopu nauczyciela zatrudnionego na 1/2 etatu

Wymiar urlopu nauczyciela zatrudnionego na 1/2 etatu

Pytanie moje dotyczy wymiaru urlopu dla nauczyciela-bibliotekarza. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze 35/35 należy się 35 dni urlopu wypoczynkowego. Ile dni urlopu należy się nauczycielowi zatrudnionemu na 1/2 etatu, czy będzie to 18 dni?


Tak, pełny wymiar urlopu wypoczynkowego należy pomnożyć przez niepełny wymiar etatu nauczyciela: 35 × 1/2 = 17,5, co po zaokrągleniu do pełnego dnia wynosi właśnie 18 dni urlopu.

Kwestie związane z urlopem wypoczynkowym nauczycieli zostały unormowane w przepisach ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (dalej: Karta Nauczyciela). Jednakże w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy a nieuregulowanych przepisami Karty Nauczyciela mają zastosowanie przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; dalej: k.p. (art. 91c Karty Nauczyciela).

O ile kwestie związane z wymiarem urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli placówek feryjnych unormowane zostały w sposób wyczerpujący w Karcie Nauczyciela, o tyle w celu ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach nieferyjnych należy posłużyć się przepisami k.p.

Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych (art. 64 ust. 3 Karty Nauczyciela). Urlop ten powinien być ponadto udzielony w czasie ustalonym w planie urlopów.

Jednocześnie w przypadku udzielania nauczycielom zatrudnionym w placówkach nieferyjnych urlopów wypoczynkowych należy kierować się zasadami określonymi w przepisach k.p. Oczywiście przepisy k.p. znajdują zastosowanie w sytuacjach nieuregulowanych przepisami Karty Nauczyciela.

Pełny wymiar urlopu wypoczynkowego (czyli 35 dni) przysługuje jedynie nauczycielom, którzy:

• zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy,

• zatrudnieni są u danego pracodawcy w ciągu całego roku kalendarzowego.

Nauczyciel zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy będzie miał prawo do urlopu proporcjonalnego. Wymiar takiego urlopu ustalany będzie na zasadach określonych w k.p. Urlop w wymiarze proporcjonalnym w placówkach nieferyjnych jest przewidziany dla nauczycieli:

• zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy; wówczas należy stosować art. 154 § 2 k.p. (wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się bowiem proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika),

• których stosunek pracy zostaje nawiązany lub ustaje w trakcie roku kalendarzowego (wtedy mają prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do przepracowanego w danym roku okresu - zgodnie z art. 64 ust 5a Karty Nauczyciela).

ZAPAMIĘTAJ!

Przy ustalaniu wymiaru urlopu proporcjonalnego przysługującego pracownikowi, niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 1553 k.p.).

Wymiar urlopu dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, np. na 1/2 etatu, ustala się proporcjonalnie do obowiązującego go wymiaru czasu pracy.

Czyli w przypadku, gdy nauczyciel jest zatrudniony na 1/2 etatu i miałby prawo do 35 dni urlopu wypoczynkowego, wymiar przysługującego mu urlopu wypoczynkowego wynosiłby: 35 × 1/2 = 17,5 dni. Po zaokrągleniu do pełnego dnia wymiar przysługującego nauczycielowi urlopu wypoczynkowego wynosi 18 dni.

Urlop wypoczynkowy udzielany jest na dni, które są dla danego pracownika dniami pracy (czyli na dni, w których zgodnie z rozkładem czasu pracy pracownik zobowiązany jest świadczyć pracę). Pamiętać jednak należy, iż zgodnie z art. 1542 § 2 k.p. - jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom.

W celu obliczenia liczby godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi mnoży się liczbę dni urlopu przysługujących danemu pracownikowi przez 8 godzin.

Ustalenie liczby godzin urlopu wypoczynkowego jest konieczne, ponieważ urlop wypoczynkowy - choć udzielany w dniach - rozliczany jest w godzinach. Ma to szczególne znaczenie przy niepełnym wymiarze czasu pracy pracownika, a dokładniej gdy jego dzień pracy wynosi mniej niż 8 godzin. Wówczas za każdy dzień urlopu wypoczynkowego pracownikowi z ogólnej puli urlopowej odliczamy liczbę godzin, jakie miałby do przepracowania w danym dniu.

Magdalena Kasprzak

Podstawy prawne

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917)

• Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 93, poz. 586)

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Samorzad.infor.pl
Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami103.20 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama