| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Oświata > Wymiar urlopu nauczyciela zatrudnionego na 1/2 etatu

Wymiar urlopu nauczyciela zatrudnionego na 1/2 etatu

Pytanie moje dotyczy wymiaru urlopu dla nauczyciela-bibliotekarza. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze 35/35 należy się 35 dni urlopu wypoczynkowego. Ile dni urlopu należy się nauczycielowi zatrudnionemu na 1/2 etatu, czy będzie to 18 dni?


Tak, pełny wymiar urlopu wypoczynkowego należy pomnożyć przez niepełny wymiar etatu nauczyciela: 35 × 1/2 = 17,5, co po zaokrągleniu do pełnego dnia wynosi właśnie 18 dni urlopu.

Kwestie związane z urlopem wypoczynkowym nauczycieli zostały unormowane w przepisach ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (dalej: Karta Nauczyciela). Jednakże w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy a nieuregulowanych przepisami Karty Nauczyciela mają zastosowanie przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; dalej: k.p. (art. 91c Karty Nauczyciela).

O ile kwestie związane z wymiarem urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli placówek feryjnych unormowane zostały w sposób wyczerpujący w Karcie Nauczyciela, o tyle w celu ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach nieferyjnych należy posłużyć się przepisami k.p.

Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych (art. 64 ust. 3 Karty Nauczyciela). Urlop ten powinien być ponadto udzielony w czasie ustalonym w planie urlopów.

Jednocześnie w przypadku udzielania nauczycielom zatrudnionym w placówkach nieferyjnych urlopów wypoczynkowych należy kierować się zasadami określonymi w przepisach k.p. Oczywiście przepisy k.p. znajdują zastosowanie w sytuacjach nieuregulowanych przepisami Karty Nauczyciela.

Pełny wymiar urlopu wypoczynkowego (czyli 35 dni) przysługuje jedynie nauczycielom, którzy:

• zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy,

• zatrudnieni są u danego pracodawcy w ciągu całego roku kalendarzowego.

Nauczyciel zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy będzie miał prawo do urlopu proporcjonalnego. Wymiar takiego urlopu ustalany będzie na zasadach określonych w k.p. Urlop w wymiarze proporcjonalnym w placówkach nieferyjnych jest przewidziany dla nauczycieli:

• zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy; wówczas należy stosować art. 154 § 2 k.p. (wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się bowiem proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika),

• których stosunek pracy zostaje nawiązany lub ustaje w trakcie roku kalendarzowego (wtedy mają prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do przepracowanego w danym roku okresu - zgodnie z art. 64 ust 5a Karty Nauczyciela).

ZAPAMIĘTAJ!

Przy ustalaniu wymiaru urlopu proporcjonalnego przysługującego pracownikowi, niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 1553 k.p.).

Wymiar urlopu dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, np. na 1/2 etatu, ustala się proporcjonalnie do obowiązującego go wymiaru czasu pracy.

Czyli w przypadku, gdy nauczyciel jest zatrudniony na 1/2 etatu i miałby prawo do 35 dni urlopu wypoczynkowego, wymiar przysługującego mu urlopu wypoczynkowego wynosiłby: 35 × 1/2 = 17,5 dni. Po zaokrągleniu do pełnego dnia wymiar przysługującego nauczycielowi urlopu wypoczynkowego wynosi 18 dni.

Urlop wypoczynkowy udzielany jest na dni, które są dla danego pracownika dniami pracy (czyli na dni, w których zgodnie z rozkładem czasu pracy pracownik zobowiązany jest świadczyć pracę). Pamiętać jednak należy, iż zgodnie z art. 1542 § 2 k.p. - jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom.

W celu obliczenia liczby godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi mnoży się liczbę dni urlopu przysługujących danemu pracownikowi przez 8 godzin.

Ustalenie liczby godzin urlopu wypoczynkowego jest konieczne, ponieważ urlop wypoczynkowy - choć udzielany w dniach - rozliczany jest w godzinach. Ma to szczególne znaczenie przy niepełnym wymiarze czasu pracy pracownika, a dokładniej gdy jego dzień pracy wynosi mniej niż 8 godzin. Wówczas za każdy dzień urlopu wypoczynkowego pracownikowi z ogólnej puli urlopowej odliczamy liczbę godzin, jakie miałby do przepracowania w danym dniu.

Magdalena Kasprzak

Podstawy prawne

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917)

• Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 93, poz. 586)

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Samorzad.infor.pl
Prawo pracy i ZUS 2020 - pakiet STANDARD49.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Strama

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »