Kategorie

Ponad 200 mln zł rezerwy subwencji oświatowej dla samorządów

Jarosław Żarowski
inforCMS
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kryteria podziału rezerwy subwencji oświatowej w 2009 r. Podobnie jak w roku ubiegłym samorządy będą mogły starać się m.in. o środki na wyposażenie, remonty szkół oraz odprawy dla nauczycieli. Ale dodatkowo można występować o finansowanie edukacji sześciolatków i remonty likwidujące bariery architektoniczne.
Rezerwa stanowi 0,6% kwoty części oświatowej subwencji ogólnej (dalej: subwencja oświatowa), którą otrzymują jednostki samorządu terytorialnego z budżetu państwa (art. 28 ust. 2 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; dalej: ustawa o dochodach j.s.t.). Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2009 z 9 stycznia 2009 r. cała subwencja oświatowa ma wynieść blisko 33,4 mld zł. Rezerwa wyniesie więc ponad 200 mln zł.

O kryteriach podziału rezerwy subwencji oświatowej na 2009 r. poinformowało pod koniec marca br. Ministerstwo Edukacji Narodowej (dalej: MEN). Piszemy o nich w dalszej części opracowania.

Na większe zadania i korekty błędów

Pieniądze z rezerwy mogą otrzymać samorządy prowadzące lub dotujące szkoły i inne placówki oświatowe, w których łącznie jest lub będzie w tym roku więcej uczniów i wychowanków w stosunku do liczby przyjętej do naliczenia subwencji oświatowej na 2009 r.

Podstawą do wyliczenia subwencji na rok bieżący są dane o liczbie uczniów z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) według stanu na 30 września lub 10 października 2008 r.

Rezerwa jest przeznaczona dla samorządów, które otrzymały zaniżoną kwotę subwencji oświatowej z powodu błędów statystycznych popełnionych w kuratoriach oświaty lub MEN przy przetwarzaniu danych wykorzystywanych do wyliczeń subwencji oświatowej, pochodzących m.in. z SIO i sprawozdań EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli.

Na remonty i wyposażenie

Samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie z rezerwy remontów obiektów oświatowych uszkodzonych lub zniszczonych wskutek zdarzeń losowych (ognia, gradu, uderzeń pioruna, huraganu, powodzi itp.), które miały miejsce w IV kwartale 2008 r. lub od stycznia do października 2009 r. W takich przypadkach pieniądze z rezerwy mogą dostać wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, które:

• nie skorzystały z pomocy na to samo zadanie w 2008 r.,

• zaplanowały własne środki na remont w wysokości minimum 50% wartości remontu określonej w kosztorysie, pomniejszonej o ewentualne odszkodowanie z ubezpieczenia.

Środki z rezerwy mogą też służyć dofinansowaniu remontów bieżących obiektów oświatowych, których przeprowadzenie nakazały uprawnione do tego inspekcje lub straże (np. inspektorat nadzoru budowlanego).

Kolejnym kryterium podziału rezerwy jest wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego wyposażających placówki oświatowe w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. Może ono objąć wyposażenie pomieszczeń do nauki oddanych do użytku w okresie od 1 września 2008 r. do 30 września 2009 r. Pomieszczenia te powinny:

• znajdować się w nowo wybudowanych obiektach placówek oświatowych lub

• znajdować się w obiektach pozyskanych przez samorządy na podstawie umów najmu bądź użyczenia albo

• zostać pozyskane w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń niewykorzystywanych wcześniej na cele dydaktyczne.

Dofinansowaniem nie mogą być objęte pomieszczenia, na wyposażenie których samorządy otrzymały pieniądze z rezerwy subwencji oświatowej w zeszłym roku.

Na odprawy i inne cele

Środki z rezerwy są też przeznaczane na odprawy dla nauczycieli:

Reklama

 zwalnianych na podstawie art. 20 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (dalej: Karta Nauczyciela), tzn. z powodu całkowitej lub częściowej likwidacji placówki oświatowej, zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w placówce bądź zmian planów nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć,

• przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, tj. z uwagi na 30-letni okres zatrudnienia (25-letni w przypadku nauczycieli placówek specjalnych) bez względu na wiek.

Z rezerwy mogą być też przeznaczane środki na inne zadania o jednorazowym charakterze, które nie są uwzględnione przy podziale subwencji oświatowej na 2009 r., z wyłączeniem m.in. wydatków:

• inwestycyjnych,

• na nauczanie indywidualne,

• na urlopy dla poratowania zdrowia,

• wynikających z awansu zawodowego nauczycieli.

W ramach tego kryterium dofinansowane mogą zostać jedynie zadania, które uzyskały pozytywną opinię Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 

Wysokość wydatków, dokumenty, terminy

W przypadku większości kryteriów dofinansowanie z rezerwy uzyskają tylko te samorządy, które w 2008 r. przeznaczyły na zadania oświatowe środki nie niższe niż otrzymały w minionym roku z budżetu państwa w ramach subwencji oświatowej i dotacji celowych na zadania oświatowe. Ten warunek nie dotyczy dofinansowania kształcenia większej liczby uczniów, zniwelowania skutków błędów statystycznych przy wyliczaniu subwencji oświatowej oraz remontów obiektów oświatowych uszkodzonych lub zniszczonych wskutek zdarzeń losowych.

Nie będą rozpatrywane wnioski:

• opiewające na kwoty poniżej 1 tys. zł,

• niezawierające w załączeniu wymaganych dokumentów,

• złożone po terminie (w przypadku wniosków przesyłanych pocztą decyduje data wpływu do MEN).

Na www.men.gov.pl są wzory wniosków dla większości kryteriów. Znajdują się też informacje, jakie dokumenty należy dołączyć.

Wnioski powinny być złożone w formie papierowej oraz elektronicznej. Należy je kierować do Departamentu Ekonomicznego MEN (Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa; e-mail: subwencja@men.gov.pl).

Rezerwą subwencji oświatowej dysponuje Minister Finansów, po zasięgnięciu opinii Ministra Edukacji Narodowej i reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego (art. 28 ust. 3 i 4 ustawy o dochodach j.s.t.). Podział rezerwy musi nastąpić do 30 listopada każdego roku.

Jarosław Żarowski

Podstawy prawne:

• Ustawa budżetowa na rok 2009 z 9 stycznia 2009 r. (Dz.U. nr 10, poz. 58)

• Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. nr 88, poz. 539; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 1, poz. 2)

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 1, poz. 1)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 grudnia 2008 r. w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009 (Dz.U. nr 235, poz. 1588)

 

Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  22 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021?

  Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 – kiedy? Gdzie i jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty? Przedstawiamy ważne informacje dla uczniów kończących w tym roku szkołę podstawową.

  Unijny Certyfikat COVID - jak pobrać na telefon?

  Unijny Certyfikat COVID - tzw. paszport covidowy (szczepionkowy) od dziś jest już dostępny w aplikacji mObywatel i można go pobrać na telefon komórkowy. Jak pobrać paszport covidowy?

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla samorządów

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Rusza nowy rządowy program, który zapewni pieniądze na inwestycje dla samorządów. Na co i na jakich zasadach będzie można otrzymać dofinansowanie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach? Czy mogą być one prowadzone w formie zdalnej? Z jakich przedmiotów organizuje się zajęcia wspomagające? Jak poinformować o nich rodziców? Jak prawidłowo wyliczyć przysługującą szkole liczbę zajęć wspomagających? Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące dodatkowych lekcji po powrocie do szkół.

  Zmiany w programie Aktywna tablica 2020-2024

  Aktywna tablica 2020-2024 - zmiany. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą m.in. wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu, który będzie można zakupić w ramach programu i rozszerzenia na kolejne lata (2021-2024) możliwości zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu. Trwają konsultacje społeczne, opinie można przesyłać do 9 lipca 2021 r.

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.