| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Oświata > Czy nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo przysługuje prawo do świadczenia urlopowego

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo przysługuje prawo do świadczenia urlopowego

Nauczyciel został zatrudniony na podstawie umowy na czas określony, na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela. Czy temu nauczycielowi będzie przysługiwało prawo do świadczenia urlopowego, tak jak pozostałym nauczycielom zatrudnionym w szkole? Oto odpowiedź

Każdy nauczyciel zatrudniony w szkole/placówce oświatowej, nawet na podstawie umowy na czas określony na zastępstwo nieobecnego nauczyciela, ma prawo do otrzymania świadczenia urlopowego.

UZASADNIENIE

Zasadą jest, że z nauczycielem zawiera się umowę o pracę na czas nieokreślony. Przepisy Karty Nauczyciela dopuszczają w niektórych sytuacjach możliwość nawiązania stosunku pracy z nauczycielami kontraktowymi, mianowanymi i dyplomowanymi na podstawie umowy o pracę na czas określony, ale tylko w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela.

PRZYKŁAD

W publicznej szkole podstawowej dyrektor przyjął zasadę, że nauczyciela, który już posiada stopień zawodowy, zatrudnia na czas określony uznając, że jest to okres próbny. Takie działania naruszają obowiązujące przepisy Karty Nauczyciela i tym samym taka umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony z uwagi na to, że nie zachodziły przesłanki określone w art. 10 ust. 7 karty (czyli zaistnienie potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela). Tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z 14 czerwca 1994 r., I PZP 28/94, OSNP 1994/10/160).

Pracodawca, który zatrudni nauczyciela na podstawie umowy na czas określony, mimo że takie przesłanki nie zaistniały, musi pamiętać, że zawarcie trzeciej umowy o pracę na czas określony oznacza zawarcie umowy na czas nieokreślony (art. 251 Kodeksu pracy). Jednak przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie może przekraczać jednego miesiąca.

W pewnych sytuacjach istnieje możliwość nawiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze zajęć. Może to jednak nastąpić wyłącznie wówczas, gdy z przyczyn organizacyjnych nie ma możliwości zatrudnienia tych nauczycieli w pełnym wymiarze zajęć.

PRZYKŁAD

W 3-letnim liceum ogólnokształcącym są prowadzone zajęcia z języka włoskiego. Nauczyciel tego języka ma w planie zajęć przydzielone po 4 godziny języka w 3 klasach. Dlatego dyrektor mógł zawrzeć z nauczycielem mianowanym umowę o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 12/18 etatu.

Obok wynagrodzenia, dodatków funkcyjnego, motywacyjnego, stażowego czy dodatków socjalnych jednym ze świadczeń przysługujących nauczycielom pozostającym w zatrudnieniu jest świadczenie urlopowe. Świadczenie to przysługuje wyłącznie nauczycielom czynnym, co oznacza, że do świadczenia urlopowego nie są uprawnieni nauczyciele – emeryci, którzy nie świadczą pracy.

Dyrektorzy szkół, placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego uznają, niezgodnie z obowiązującym prawem, że do świadczenia urlopowego nie mają prawa pracujący nauczyciele emeryci czy nauczyciele zatrudnieni na zastępstwo nieobecnego nauczyciela.

PRZYKŁAD

Wychowawczyni przedszkola miejskiego od 1 września 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia. Na ten okres na zastępstwo dyrektor zatrudnił inną nauczycielkę w pełnym wymiarze zajęć. W dniu rozwiązania umowy, tj. 30 czerwca br., dyrektor wypłaci tej nauczycielce świadczenie urlopowe w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia w roku szkolnym 2008/2009, tj. 833,36 zł. Takie postępowanie dyrektora jest prawidłowe.

Do świadczenia urlopowego są również uprawnieni nauczyciele pozostający w zatrudnieniu, a korzystający z urlopu dla poratowania zdrowia, jak też przebywający w stanie nieczynnym. Natomiast nie mają takiego prawa nauczyciele, którzy korzystają z urlopu bezpłatnego, gdyż w okresie tego urlopu zarówno prawa, jak i obowiązki pracownika są zawieszone.

Świadczenie urlopowe jest wypłacane ze środków funduszu socjalnego, który jest tworzony w szkołach/przedszkolach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość świadczenia urlopowego odpowiada 37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które w 2009 r. wynosi 1000,04 zł. Wypłata tego świadczenia nie jest uzależniona od kryterium socjalnego, czyli sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej, lecz od zatrudnienia w szkole/placówce oświatowej w charakterze nauczyciela. Świadczenie to jest wypłacane nauczycielom do końca sierpnia każdego roku, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym, który rozpoczyna się 1 września i kończy 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.

PRZYKŁAD

Nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej ma zawartą umowę na jeden rok szkolny, na staż, w wymiarze 9 godzin tygodniowo (1/2 etatu). Dlatego dyrektor w lipcu 2009 r. wypłaci temu nauczycielowi świadczenie urlopowe w wysokości 500,02 zł.

Praca w godzinach ponadwymiarowych oraz w ramach podwyższonego pensum nie uprawnia nauczyciela do zwiększenia wysokości przysługującego mu świadczenia urlopowego. Obliczając wysokość tego świadczenia należy brać pod uwagę wyłącznie wymiar czasu pracy określony w umowie o pracę lub w akcie mianowania.

Świadczenie urlopowe wypłacane ze środków funduszu socjalnego jest zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne, natomiast podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Świadczenie urlopowe, w przeciwieństwie do innych świadczeń socjalnych, ma charakter roszczeniowy. Oznacza to, że w przypadku niewypłacenia świadczenia urlopowego nauczyciel może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

PRZYKŁAD

Nauczycielka języka polskiego 31 sierpnia 2007 r. przeszła na emeryturę. Z uwagi na to, że do pracy nie zgłosił się młody nauczyciel, dyrektor szkoły zatrudnił tę nauczycielkę na czas określony w roku szkolnym 2007/2008. Do końca sierpnia 2008 r. dyrektor wypłacił świadczenie urlopowe nauczycielom zatrudnionym w tej szkole, z wyjątkiem nauczycielki języka polskiego. W tej sytuacji nauczycielka powinna wystąpić z roszczeniem na drogę sądową o wypłatę świadczenia urlopowego.

 

• art. 53 Karty Nauczyciela,

• art. 5 ust. 1–4 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 1996 r. nr 70, poz. 335),

• art. 251 Kodeksu pracy.

Joanna Skrobisz

radca prawny

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Samorzad.infor.pl
Prawo pracy i ZUS 2020 - pakiet STANDARD49.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »