| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Środowisko

Jak prawidłowo przygotować plan gospodarki odpadami w gminie i powiecie

Aktualizacja: 13.01.2010

Na co jednostki samorządu terytorialnego powinny zwracać szczególną uwagę, przygotowując plan gospodarki odpadami? Jakim celom mają służyć przygotowywane przez jednostki samorządu terytorialnego plany gospodarki odpadami? Jakie informacje powinny znaleźć się w takim planie? »

Co utrudnia opracowanie map akustycznych przez samorządy

Aktualizacja: 13.01.2010

Jakie uprawnienie ma główny inspektor ochrony środowiska w stosunku do samorządów zobowiązanych do opracowania map akustycznych? Jakie mogą być konsekwencje braku map? »

Nie każda gmina dostanie unijne pieniądze na oczyszczalnię

Aktualizacja: 13.01.2010

Nie wszystkie samorządy mogą ubiegać się o dotacje na budowę oczyszczalni ścieków, bo nie został zmieniony krajowy program inwestycji w tym zakresie. Unijne pieniądze przejdą gminom koło nosa. »

Jak gmina powinna przygotować dokumentację projektową

Aktualizacja: 13.01.2010

Co musi zrobić gmina, aby otrzymać pomoc unijną na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i ekologią? Z kim gmina powinna współpracować przy tworzeniu projektu i przy jego realizacji? »

Jak dofinansować inwestycje proekologiczne

Aktualizacja: 13.01.2010

Największym unijnym źródłem pozyskiwania pieniędzy przez gminy na inwestycje proekologiczne w latach 2007-2013 jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ). W przypadku mniejszych inwestycji samorządy mogą korzystać ze środków regionalnych programów operacyjnych (RPO). Do dyspozycji gmin i powiatów są jeszcze inne programy pomocowe. »

Dotacje na inwestycje ekologiczne

Aktualizacja: 13.01.2010

W ramach funduszy unijnych przeznaczonych dla Polski na lata 2007-2013 powstał Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Jest on największym programem pomocowym i w jego ramach realizowane będą między innymi projekty prośrodowiskowe. Na ochronę środowiska przeznaczonych zostało 4 750 mln euro. »

Zarządcy cmentarzy mogą zostać zobowiązani do selektywnej zbiórki odpadów

Aktualizacja: 13.01.2010

  Czy zarządcy cmentarzy są zobowiązani do zapewnienia selektywnego zbierania i odbierania odpadów? »

Podział kompetencji organów w procedurze oceny oddziaływania na środowisko

Aktualizacja: 13.01.2010

W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych oraz przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich, postanowienie uzgadniające wydaje odpowiednio tylko wojewoda albo tylko dyrektor urzędu morskiego. Nie ma w tym zakresie obowiązku dodatkowego uzgodnienia przez organy ochrony środowiska (tj. marszałka województwa oraz starostę - w zależności od kategorii przedsięwzięcia). »

Wywóz nieposegregowanych śmieci kosztuje coraz więcej

Aktualizacja: 01.02.2010

Za jeden pojemnik posegregowanych odpadów zapłacimy mniej niż za pojemnik z zawartością zmieszaną. Jednak, płacąc za odpady zmieszane i posegregowane razem, i tak zapłacimy więcej niż przed rokiem. »

Jaki jest zakres ochrony specjalnych obszarów ochrony Natura 2000

Aktualizacja: 13.01.2010

Czy wyznaczenie określonego obszaru Natura 2000 oznacza automatyczne objęcie go ochroną ścisłą i wyłączenie z działalności gospodarczej? »

Ceny usług komunalnych w górę

Aktualizacja: 13.01.2010

W 2008 roku opłaty za wodę, ścieki, wywóz śmieci i energię elektryczną wzrosną nawet o kilkanaście procent. Podwyżki są efektem dostosowania Polski do unijnych norm ochrony środowiska. Niezbędne inwestycje wodno-kanalizacyjne i w gospodarkę odpadami przekroczą 50 mld zł.   »

Budowa przydomowych oczyszczalni jest tańsza

Aktualizacja: 13.01.2010

Budowa przydomowych oczyszczalni jest korzystniejsza niż sieć kanalizacyjna. Na obszarach o rozproszonej zabudowie nie opłaca się budować sztywnej sieci wodno-kanalizacyjnej. Samorządowcy wskazują, że tańsze są przydomowe oczyszczalnie ścieków, ale prawo utrudnia finansowanie takich inwestycji. »

Czy trzeba mieć zezwolenie na zbieranie zużytych pojazdów

Aktualizacja: 13.01.2010

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą polegającą na naprawie samochodów oraz komis samochodowy może prowadzić działalność w zakresie zbierania i przeróbki starych zużytych pojazdów samochodowych. Firma taka posiada powierzchnię i sprzęty potrzebne do tej działalności. Czy potrzebne jest zezwolenie? Jakie i kto je wydaje? »

Co powinny zrobić gminy, aby osiągnąć zalecany przez UE poziom odzysku odpadów

Aktualizacja: 13.01.2010

Na co władze gmin powinny zwracać szczególną uwagę w swoich strategiach gospodarki odpadami? Czy w wypełnieniu zobowiązani UE pomocne mogą być związki celowe gmin? »

Komisja Europejska nie chce zwiększyć limitów emisyjnych dwutlenku węgla

Aktualizacja: 13.01.2010

Nasz kraj toczy z Komisją Europejską sądową batalię o zwiększenie limitów emisji dwutlenku węgla. Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich oddalił wniosek Polski. Firmy będą musiały dokupić brakujące pozwolenie do emisji. »

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Filip Barański

Prawnik, specjalista w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »