reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Środowisko

Ruszają konkursy dotyczące ochrony przyrody i ekologii

Aktualizacja: 13.01.2010

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) rozpoczynają się nabory wniosków do konkursów na projekty z ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych. Do wykorzystania jest 38 milionów złotych. »

Jakie są rola i zadania Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Aktualizacja: 13.01.2010

Za dystrybucję jakich środków pochodzących z funduszy europejskich odpowiada CKPŚ? Za jakie projekty finansowane ze środków unijnych odpowiada obecnie CKPŚ? »

Odpowiedzialność gminy za gospodarkę odpadami

Aktualizacja: 13.01.2010

Ochrona środowiska naturalnego jest we współczesnym świecie tematem bardzo istotnym i głośnym. Powstawanie odpadów jest efektem funkcjonowania człowieka w środowisku naturalnym. Natomiast stosowne gospodarowanie odpadami komunalnymi należy do istotnych zadań gminy. Za nieprawidłowości w postępowaniu z odpadami gminom grożą sankcje finansowe. »

Przedsiębiorcy kierują śmieci na wysypiska, a władze lokalne mają związane ręce

Aktualizacja: 13.01.2010

Gminy udzielają zezwoleń firmom na odbiór odpadów od mieszkańców na danym terenie. Mają jednak trudności ze wskazywaniem konkretnych miejsc, do których w pierwszej kolejności powinny trafiać śmieci, gdzie np. poddane byłyby odzyskowi i recyklingowi. »

Jak zrealizować program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Aktualizacja: 13.01.2010

Z jakich źródeł można sfinansować program budowy oczyszczalni przydomowych? Jak przeprowadzić szeroką konsultację z mieszkańcami w gminie, która ma zamiar realizować inwestycję proekologiczną? »

Jak prawidłowo przygotować plan gospodarki odpadami w gminie i powiecie

Aktualizacja: 13.01.2010

Na co jednostki samorządu terytorialnego powinny zwracać szczególną uwagę, przygotowując plan gospodarki odpadami? Jakim celom mają służyć przygotowywane przez jednostki samorządu terytorialnego plany gospodarki odpadami? Jakie informacje powinny znaleźć się w takim planie? »

Co utrudnia opracowanie map akustycznych przez samorządy

Aktualizacja: 13.01.2010

Jakie uprawnienie ma główny inspektor ochrony środowiska w stosunku do samorządów zobowiązanych do opracowania map akustycznych? Jakie mogą być konsekwencje braku map? »

Nie każda gmina dostanie unijne pieniądze na oczyszczalnię

Aktualizacja: 13.01.2010

Nie wszystkie samorządy mogą ubiegać się o dotacje na budowę oczyszczalni ścieków, bo nie został zmieniony krajowy program inwestycji w tym zakresie. Unijne pieniądze przejdą gminom koło nosa. »

Jak gmina powinna przygotować dokumentację projektową

Aktualizacja: 13.01.2010

Co musi zrobić gmina, aby otrzymać pomoc unijną na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i ekologią? Z kim gmina powinna współpracować przy tworzeniu projektu i przy jego realizacji? »

Jak dofinansować inwestycje proekologiczne

Aktualizacja: 13.01.2010

Największym unijnym źródłem pozyskiwania pieniędzy przez gminy na inwestycje proekologiczne w latach 2007-2013 jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ). W przypadku mniejszych inwestycji samorządy mogą korzystać ze środków regionalnych programów operacyjnych (RPO). Do dyspozycji gmin i powiatów są jeszcze inne programy pomocowe. »

Dotacje na inwestycje ekologiczne

Aktualizacja: 13.01.2010

W ramach funduszy unijnych przeznaczonych dla Polski na lata 2007-2013 powstał Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Jest on największym programem pomocowym i w jego ramach realizowane będą między innymi projekty prośrodowiskowe. Na ochronę środowiska przeznaczonych zostało 4 750 mln euro. »

Zarządcy cmentarzy mogą zostać zobowiązani do selektywnej zbiórki odpadów

Aktualizacja: 13.01.2010

  Czy zarządcy cmentarzy są zobowiązani do zapewnienia selektywnego zbierania i odbierania odpadów? »

Podział kompetencji organów w procedurze oceny oddziaływania na środowisko

Aktualizacja: 13.01.2010

W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych oraz przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich, postanowienie uzgadniające wydaje odpowiednio tylko wojewoda albo tylko dyrektor urzędu morskiego. Nie ma w tym zakresie obowiązku dodatkowego uzgodnienia przez organy ochrony środowiska (tj. marszałka województwa oraz starostę - w zależności od kategorii przedsięwzięcia). »

Wywóz nieposegregowanych śmieci kosztuje coraz więcej

Aktualizacja: 01.02.2010

Za jeden pojemnik posegregowanych odpadów zapłacimy mniej niż za pojemnik z zawartością zmieszaną. Jednak, płacąc za odpady zmieszane i posegregowane razem, i tak zapłacimy więcej niż przed rokiem. »

Jaki jest zakres ochrony specjalnych obszarów ochrony Natura 2000

Aktualizacja: 13.01.2010

Czy wyznaczenie określonego obszaru Natura 2000 oznacza automatyczne objęcie go ochroną ścisłą i wyłączenie z działalności gospodarczej? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Nogacki

radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama