Kategorie

Jak można rozwiązać sprawę utrzymania czystości w gminie

AJ
Jakie obowiązki można nałożyć na właścicieli nieruchomości w regulaminie utrzymania porządku i czystości? Jak można stworzyć sprawny system kontroli zawartych umów na wywóz odpadów?

Pierwsze zasady utrzymania czystości i porządku Rada Miasta Krakowa określiła już w 1992 roku, mimo braku uregulowań prawnych. W 2006 roku został natomiast przyjęty obecnie realizowany Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Kraków. Regulamin ten nie stworzył nowych zasad utrzymania porządku i czystości w gminie, jednak doprecyzował obowiązującą w tym zakresie ustawę. Zobowiązał on np. właścicieli do wyposażenia nieruchomości w min. jeden pojemnik o pojemności 120 dm sześc. służący do zbierania odpadów, wyznaczył średnią ilość odpadów wytwarzanych przez statystycznego mieszkańca Krakowa, określił zasady usuwania sopli i nawisów śnieżnych z budynków oraz urządzeń infrastruktury. Wprowadził on również obowiązek prowadzenia psa na uwięzi, sprzątania zanieczyszczeń po zwierzętach, zabezpieczenia przed wydostaniem się z pomieszczeń zwierząt egzotycznych oraz zakazał wprowadzania zwierząt do budynków użyteczności publicznej, obsługi ludności, urzędów, zakładów itp., jeśli władający tymi budynkami nie postanowią inaczej. Określone zostały również zasady utrzymania zwierząt gospodarskich, wyznaczając obszary miasta, na którym obowiązuje zakaz prowadzenia chowu, hodowli i przetrzymywania zwierząt gospodarskich.

W Krakowie stworzona została również baza danych zawartych umów na odbieranie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości (zarejestrowano 50 622 umowy), która służy do kontroli regulaminu przez straż miejską Miasta Krakowa i Urząd Miasta Krakowa. Do tej pory przeprowadziliśmy ok. 29 tys. działań kontrolnych w tym zakresie.

Zgodnie z obowiązującymi w Krakowie zasadami za utrzymanie czystości i porządku na jezdniach, placach, chodnikach oraz na terenach niezabudowanych gminnych odpowiada Krakowski Zarząd Komunalny. Od 2004 roku oczyszczanie miasta prowadzone jest w modelu z podziałem miasta na osiem rejonów. Oczyszczanie tych rejonów odbywa się codziennie do godz. 9, poprzez ręczne i mechaniczne sprzątanie jezdni, placów i chodników, opróżnianie koszy na śmieci oraz zbieranie odpadów. Pozostałe tereny oczyszczane są poprzez zlecenie prac z częstotliwością dostosowaną do potrzeb lub interwencyjnie.

W Krakowie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów w 500 tzw. gniazdach segregacji. Od 2000 roku w 36 krakowskich aptekach organizowana jest również zbiórka przeterminowanych leków; a od 2004 roku realizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Wizytówką Krakowa są coroczne festiwale recyklingu, w których uczestniczy kilkanaście tysięcy mieszkańców i które mają na celu prowadzenie edukacji w zakresie ochrony środowiska i dbania o czystość. Dodatkowo w ramach tej imprezy zbierana jest makulatura, szkło, puszki aluminiowe, butelki, baterie, za które mieszkańcy otrzymują sadzonki kwiatów, krzewów i drzew, kolorowe koszulki, przybory szkolne i zabawki dla dzieci.

W Gminie Miejskiej Kraków zorganizowano nowoczesny system gospodarki odpadami spełniający wymagania Unii Europejskiej. Wybudowano III etap składowiska Barycz, sortownię Barycz i kompostownię Barycz, przy znaczącym udziale środków ISPA. Planowana jest budowa zbiorczych punktów gromadzenia odpadów, do których mieszkańcy będą mogli przynosić surowce wtórne, odpady niebezpieczne, trawę, liście itp.

Jednak w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami i realizacji nałożonych na gminę ustawowych obowiązków konieczne są zmiany legislacyjne, tak by gmina stała się właścicielem odpadów i miała możliwość realnego wpływu na gospodarkę odpadami komunalnymi na swoim terenie.


MAŁGORZATA MRUGAŁA

dyrektor wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Urzędu Miasta Kraków

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?