reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Jak gminy mogą wspierać finansowo sport

Jak gminy mogą wspierać finansowo sport

Jednostki samorządu terytorialnego mogą przyznawać stypendia sportowe. Gmina, która zorganizuje zajęcia sportowo-rekreacyjne, może liczyć na dofinansowanie 50 proc. kosztów takiego przedsięwzięcia z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów.


Organy administracji rządowej tworzą warunki organizacyjne dla rozwoju sportu kwalifikowanego i mogą wspierać finansowo jego rozwój. Również jednostki samorządu terytorialnego mogą wspierać rozwój sportu kwalifikowanego. To organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, określa warunki i tryb wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu. Sport kwalifikowany to zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 r. (Dz.U. nr 155, poz. 1298 ze zm.) forma aktywności człowieka związana z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.

Stypendia sportowe

Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym mogą być przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego i finansowane z budżetów tych jednostek.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, określa warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych.

Okres pobierania stypendiów przyznanych przez organy samorządu terytorialnego zalicza się do okresu zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 ze zm.) oraz do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Podstawę zaliczenia okresu pobierania stypendium stanowi zaświadczenie wydane przez podmiot wypłacający stypendium. Ponadto zawodnicy pobierający stypendia są stypendystami sportowymi w rozumieniu przepisów ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 ze zm.).

Rekreacja ruchowa

Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju jest obowiązkiem organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego i klubów sportowych. Zadania, o których mowa, realizowane są poprzez:

• popularyzację walorów rekreacji ruchowej;

• organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych;

• szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych;

• tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.

Fundusz na sport

Podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych wnoszą na wyodrębniony rachunek utworzony w tym celu przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu opłatę w wysokości 10 proc. podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi. Wpływy z tytułu opłat, o których mowa, są przychodami Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów, którego dysponentem jest minister sportu. Fundusz jest państwowym funduszem celowym.

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją (PDF)39.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama