REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak gminy mogą wspierać finansowo sport

Zbigniew Kornat
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Jednostki samorządu terytorialnego mogą przyznawać stypendia sportowe. Gmina, która zorganizuje zajęcia sportowo-rekreacyjne, może liczyć na dofinansowanie 50 proc. kosztów takiego przedsięwzięcia z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów.

Organy administracji rządowej tworzą warunki organizacyjne dla rozwoju sportu kwalifikowanego i mogą wspierać finansowo jego rozwój. Również jednostki samorządu terytorialnego mogą wspierać rozwój sportu kwalifikowanego. To organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, określa warunki i tryb wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu. Sport kwalifikowany to zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 r. (Dz.U. nr 155, poz. 1298 ze zm.) forma aktywności człowieka związana z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.

REKLAMA

Stypendia sportowe

Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym mogą być przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego i finansowane z budżetów tych jednostek.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, określa warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych.

Okres pobierania stypendiów przyznanych przez organy samorządu terytorialnego zalicza się do okresu zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 ze zm.) oraz do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Podstawę zaliczenia okresu pobierania stypendium stanowi zaświadczenie wydane przez podmiot wypłacający stypendium. Ponadto zawodnicy pobierający stypendia są stypendystami sportowymi w rozumieniu przepisów ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 ze zm.).

Rekreacja ruchowa

Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju jest obowiązkiem organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego i klubów sportowych. Zadania, o których mowa, realizowane są poprzez:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• popularyzację walorów rekreacji ruchowej;

• organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych;

szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych;

• tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.

Fundusz na sport

REKLAMA

Podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych wnoszą na wyodrębniony rachunek utworzony w tym celu przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu opłatę w wysokości 10 proc. podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi. Wpływy z tytułu opłat, o których mowa, są przychodami Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów, którego dysponentem jest minister sportu. Fundusz jest państwowym funduszem celowym.

Środki funduszu przeznacza się wyłącznie na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego a także prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Maksymalna wysokość dofinansowania z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w przypadku zajęć prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe nie może przekroczyć 80 proc., a w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 50 proc. planowanych kosztów realizacji zajęć.

REKLAMA

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie składa w tej sprawie, do 15 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zajęć, wniosek do ministra sportu. W jednym wniosku należy zawrzeć wszystkie zajęcia, które mają być dofinansowane. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dofinansowania zajęć bierze się pod uwagę możliwość systematycznego i powszechnego udziału dzieci i młodzieży w zajęciach, w szczególności tych zamieszkałych na terenach najuboższych.

Przekazywanie środków funduszu odbywa się na podstawie pisemnej umowy o dofinansowanie zajęć, zawartej pomiędzy ministrem, a np. gminą. Środki funduszu zajęć sportowo-rekreacyjnych przewidziane w umowie o dofinansowanie są przekazywane na rachunek bankowy samorządu terytorialnego, któremu przyznano dofinansowanie, w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zajęć. Samorząd, któremu przyznano dofinansowanie, musi przedstawiać ministrowi sprawozdanie z realizacji zajęć w zakresie rzeczowym i finansowym, w terminie 30 dni od zakończenia zajęć.

PRZYKŁAD

ZAMELDOWANIE I STYPENDIUM SPORTOWE

Rada miasta podjęła uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów sportowych dla wybitnych sportowców reprezentujących kluby sportowe. Stanowił on załącznik do uchwały.

Zdaniem wojewody regulamin naruszył obowiązujące przepisy prawa.

Wojewoda uznał również, że przepis art. 1 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że wspólnotę gminną tworzą mieszkańcy gminy. Zatem wszelkie prawa przysługują mieszkańcom takiej jednostki, a nie osobom zameldowanym na stałe na jej terenie, przy czym miejsce zamieszkania należy określić w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

Wojewoda uznał, że zawężenie przez radę miasta grupy uprawnionych do stypendium sportowego do mieszkańców posiadających zameldowanie na pobyt stały na terenie miasta T. od minimum 3 lat w sposób istotny narusza art. 32 konstytucji RP. Z zasady równych praw obywateli wynika obowiązek równego ich traktowania przez władzę publiczną.

Na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody śląskiego z 24 marca 2006 r. PN-N-0911/188/R/06

ZBIGNIEW KORNAT

gp@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.).

• Ustawa z 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. nr 155, poz. 1298 ze zm.).

• Ustawa z 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007 r. nr 226, poz. 1675 ze zm.).

• Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1231 ze zm.).

• Rozporządzenie ministra sportu z 31 października 2005 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów (Dz.U. nr 226, poz. 1942).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Procesje Bożego Ciała 2024 r. – utrudnienia w ruchu

Już w ten czwartek 30 maja obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli potocznie Boże Ciało. W związku z tym świętem w Polsce będą odbywały się liczne procesje a wraz z nimi utrudnienia w ruchu. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok przyjęte

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok zostało przyjęte przez rząd. Dochody budżetu państwa wyniosły 574, 0 mld zł, przy wydatkach na poziomie 659,6 mld zł. Natomiast deficyt budżetu państwa zamknął się w kwocie 85,6 mld zł.

Nowy program dla szkół. Chodzi o wycieczki. Zgłoszenia od 19 czerwca. Im szybciej tym lepiej

Barbara Nowacka, Minister Edukacji, ogłosiła start programu "Podróż z klasą", skierowanego do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Program ten umożliwi szkołom uzyskanie pełnego dofinansowania na wycieczki szkolne. Zgłoszenia będą przyjmowane od 19 czerwca.

Min. edukacji Barbara Nowacka: 100% dofinansowania do wycieczek szkolnych. Kto pierwszy ten lepszy [Wnioski od 19 VI]

Podróż z klasą to nowy program dofinansowania 100% wycieczek szkolnych "Podróż z klasą". Zapowiedziała go min. edukacji Barbara Nowacka.

REKLAMA

Świadczenie kompensacyjne 2024 r. – ile wynosi, wniosek, dla kogo?

Świadczenie kompensacyjne w 2024 r. Kompensówki są odpowiednikiem emerytur pomostowych, w marcu tego roku pobierało je 40,2 tys. osób, przeciętna wysokość świadczenia wynosiła 5518,13 zł. Dla kogo jest to świadczenie? Jak wnioskować o przyznanie świadczenia kompensacyjnego?

Andrzej Domański: Zamierzamy oprzeć zasilanie finansowane samorządów na ich dochodach własnych – z PIT i CIT

Minister finansów Andrzej Domański powiedział: "Zamierzamy oprzeć zasilanie finansowane samorządów na ich dochodach własnych – z PIT i CIT; będą one naliczane na podstawie precyzyjnego algorytmu".  Reforma finansów samorządów ma wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

Szwajcaria w Pigułce: czerwona kolejka, sery i szwajcarska precyzja

Szwajcaria, położona w sercu Europy, to kraj, który fascynuje swoją różnorodnością i pięknem. Znana z malowniczych krajobrazów, wysokiej jakości życia oraz stabilności politycznej i ekonomicznej, Szwajcaria przyciąga turystów z całego świata. W artykule przyjrzymy się bliżej temu niezwykłemu krajowi, jego charakterystycznym cechom, językom, walucie, najpiękniejszym miejscom oraz jednej z najbardziej spektakularnych tras kolejowych na świecie – Bernina Express.

4100 zł do 7700 zł (dotychczas 2400– 4200 zł), maksymalne w wysokości od 6100 zł do 10 300 zł (dotychczas 3900–8600 zł). Podwyżki dla tej grupy pracowników jednostek budżetowych

4100 zł do 7700 zł (dotychczas 2400– 4200 zł), maksymalne w wysokości od 6100 zł do 10 300 zł (dotychczas 3900–8600 zł). Chodzi o podwyżki wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych działających w zakresie rolnictwa (Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie i okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych oraz Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt).

REKLAMA

Bon energetyczny 300-1200 zł. Jakie są progi dochodowe? Kiedy złożyć wniosek?

Wysokość bonu energetycznego będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym, jak również od progu dochodowego na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub wieloosobowym. Pieniądze w wysokości od 300 zł do 1200 zł są do wzięcia już w 2024 r. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego należy złożyć w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r.

Susza rolnicza na terenie 14 województw

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa opracował raport Klimatyczny Bilans Wodny od 21 marca do 20 maja 2024. Wynika z niego, że na terenie 14 województw występuje susza rolnicza. 

REKLAMA