Kategorie

Jakie środki przekaże w 2009 r. budżet państwa do samorządów

Zofia Wojdylak-Sputowska
inforCMS
Przygotowywany w parlamencie projekt budżetu państwa na rok 2009 zawiera kwotowe odniesienia do budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Dzieli on je - zgodnie z wymogami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - na dotacje, subwencje oraz wielkości udziałów w podatkach PIT i CIT.

Dotacje to bezzwrotne środki przekazywane z budżetu państwa do budżetów samorządowych na realizację określonych zadań publicznych. Zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (dalej: ustawa o dochodach samorządów) oraz ustawami ustrojowymi jednostki samorządu mogą otrzymywać dotacje na dofinansowanie zadań:

• własnych,

• zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

• powierzonych samorządom na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dotacje dla gmin

Na rok 2009 dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i województw) na sfinansowanie zadań bieżących i majątkowych zaplanowano dotacje w wysokości 16,5 mld zł. W porównaniu z ustawą budżetową na rok 2008 stanowi to wzrost o 1,5%. Z kwoty 16,5 mld zł zaplanowano:

• 16,25 mld zł na dofinansowanie zadań bieżących,

• 0,25 mld zł na dofinansowanie zadań majątkowych.

Dotacje na zadania bieżące stanowią ok. 98,5% łącznej kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacje dla jednostek samorządu przekazywane są przez ministrów, wojewodów oraz innych dysponentów części budżetowych. Planowane kwoty dotacji według części budżetowych przedstawia tabela 1.

Jak wynika z tabeli 1 aż 99,7% dotacji dla samorządów zaplanowane jest w budżetach województw. Natomiast w pozostałych 7 częściach dotacje stanowią 0,3% łącznej kwoty dotacji (np. w części Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 0,12%).

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane będą w ramach wydatków na zadania klasyfikowane w 19 działach (tabela 2).

Najwyższe kwoty dotacji przeznaczane są na zadania: pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, administracji publicznej, transportu i łączności. Dotacje przekazywane na zadania w tych działach wynoszą łącznie 15,82 mld zł, co stanowi 95,8% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu.

Struktura przekazywanych dotacji przedstawia się następująco:

• zadania własne - 2,5 mld zł,

• zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 13,95 mld zł,

• zadania powierzone na podstawie porozumień - 0,048 mld zł (48 mln zł).

Najwyższą kwotę (84,5% dotacji) stanowią środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (np. pomoc społeczna). Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego kierowane są do gmin, powiatów i samorządów województw (tabela 3).

Jak wynika z tabeli 3, dotacje w wysokości 11,78 mld zł, tj. 71,4%, kierowane są do gmin.

Przeznaczane są one głównie na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na:

• realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

• świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynikającego z ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dotacje dla powiatów i województw

Powiaty otrzymują z budżetu państwa dotacje w wysokości 4,04 mld zł, co stanowi 24,5% ich łącznej kwoty. Środki te przeznaczone są głównie na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym m.in. na:

• dofinansowanie utrzymania osób w ponadgminnych domach pomocy społecznej - 1 mld zł,

• działalność powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 84 mln zł,

• działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - 60 mln zł.

Dotacja kierowana jest też na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, jest to 48,7% kwoty dotacji zaplanowanej dla powiatów.

Środki te przeznaczone są na:

• działalność komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej - 1,96 mld zł,

• zadania obrony cywilnej - 468 tys. zł,

Reklama

• ochronę zdrowia - 535,41 mln zł, co stanowi 13,2% dotacji zaplanowanych dla powiatów; dotacja ta przeznaczona jest głównie na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za nieposiadających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu: uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dzieci przebywających w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dotacje przekazywane z budżetu państwa do samorządów województw to 676,59 mln zł, co stanowi 4% dotacji zaplanowanych dla jednostek samorządu terytorialnego. Środki z tej kwoty będą przeznaczane na zadania zaliczane do działu:

• transport i łączność - 387,38 mln zł (57,3% dotacji) na dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie (z tytułu stosowania ulg dla pasażerów),

• rolnictwo i łowiectwo - 213,48 mln zł (31,6% dotacji), z tego na: utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 208,99 mln zł oraz na prace geodezyjno-urządzeniowe 4,4 mln zł.

Ustalone kwoty dotacji dla samorządów w ciągu 2009 r. ulegną zwiększeniu w wyniku rozdysponowania rezerw celowych przeznaczonych m.in. na: realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wyprawkę szkolną, dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego, Program dla Odry 2006, przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, krajowe pasażerskie przewozy autobusowe itd.

Subwencje dla jednostek samorządu

Planowana na 2009 r. subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego została ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach samorządów. Na 2009 r. wielkość wydatków w części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w łącznej wysokości 45,32 mld zł, tj. o 11,4% więcej, niż zaplanowano na 2008 r.

Zgodnie z ustawą o dochodach samorządów subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego składa się z części:

• oświatowej dla gmin, powiatów i województw,

• wyrównawczej dla gmin, powiatów i województw: w kwocie odpowiednio 6,11 mld zł, 1,57 mld zł, 1,16 mld zł,

• równoważącej dla gmin i powiatów: odpowiednio 0,71 mld zł i 1,09 mld zł,

• regionalnej dla województw: 0,89 mld zł.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 r. wynosi 33,40 mld zł i jest wyższa o 8,1% od kwoty zaplanowanej na 2008 r.

Udziały w podatkach PIT i CIT

Reklama

W 2009 r. w stosunku do 2008 r. zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT wzrośnie w 2009 r. z 48,3% do 48,6%. W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) udział jednostek samorządu terytorialnego nie ulegnie zmianie.

Właśnie wpływy z podatków dochodowych mogą być dla samorządów terytorialnych najbardziej niestabilnym elementem dochodowym w przyszłym roku. Prognozowane spowolnienie wzrostu gospodarczego nawet do 1,5% PKB oznaczać może, że dochody samorządów będą rosnąć w stopniu mniejszym niż planowany. Będą one i tak wyższe niż w roku bieżącym.

Zabezpieczeniem dla samorządów są kwoty dotacji i subwencji gwarantowane ustawą budżetową. Dlatego też wykonanie podstawowych zadań samorządów, takich jak utrzymanie szkół czy zapewnienie pomocy społecznej najuboższym, nie będzie zagrożone. Ewentualne spowolnienie gospodarcze nie odbije się na najbardziej potrzebujących: uczniach, osobach niezamożnych.

 

 

 

 

 

 

Zofia Wojdylak-Sputowska

Arkadiusz Jerzy Sputowski

Podstawy prawne:

• Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2008 r. nr 88, poz. 539)

• Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. nr 192, poz. 1378)

• Ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. nr 192, poz. 1378; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. nr 134, poz. 850)

• Ustawa budżetowa na rok 2008 z 23 stycznia 2008 r. (Dz.U. nr 19, poz. 117)

 

Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  25 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Konkursy dla gmin: Gmina na Medal #SzczepimySię i Najbardziej Odporna Gmina

  Konkursy dla gmin: Gmina na Medal #SzczepimySię i Najbardziej Odporna Gmina. Jakie są zasady konkursów? Jakie nagrody można wygrać?

  Czy organizatorzy wydarzeń mają prawo żądać od uczestników informacji o szczepieniu?

  Wyłączenia zaszczepionych z limitu osób na wydarzeniach a RODO. Czy organizatorzy wydarzeń mają prawo żądać od uczestników udostępnienia informacji o zaszczepieniu przeciwko COVID-19?

  Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych

  Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu.

  Wynagrodzenia w budżetówce 2022

  Wynagrodzenia w budżetówce 2022. Projekt ustawy budżetowej na rok 2022 przewiduje podniesienie płacy minimalnej do 3000 zł brutto. Mimo to, wynagrodzenia w sferze budżetowej mają być zamrożone i wyniosą tyle samo co w roku 2021. Jak sytuacja wpłynie na samorządy?

  Wpływ pandemii na firmy, edukację, urzędy, styl życia [RAPORT]

  Wpływ pandemii na firmy, edukację, urzędy. Jak zmieniło się nasze życie w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy? Sprawdź 6 trendów nowej rzeczywistości widocznych w Raporcie #RegionyNEXERY2021.

  Ile mieszkań czynszowych budują najbogatsze miasta w Polsce? [RAPORT]

  Budowa mieszkań to kosztowne przedsięwzięcie, na które wiele miast nie może sobie pozwolić. Ale są i takie, które radzą sobie całkiem nieźle. Sprawdziliśmy, czy ich władze myślą o potrzebach mieszkaniowych mniej zamożnych mieszkańców?

  Nadużywanie teleporad przez lekarzy rodzinnych

  Nadużywanie teleporad przez lekarzy rodzinnych. Minister zdrowia Adam Niedzielski zdecydował, by z 70 placówkami podstawowej opieki zdrowotnej, w których udział teleporad wyniósł ponad 90 proc. nie przedłużyć umów. Minister wskazał, że główną barierą dla pacjentów w dostępie do lekarzy POZ jest w tej chwili nadużywanie teleporad przez lekarzy rodzinnych.

  Nowe limity osób na koncertach i wydarzeniach sportowych od 26 czerwca 2021 r.

  Limity na koncertach i wydarzeniach sportowych będą większe od 26 czerwca 2021 roku. Ile osób będzie mogło wejść na widownię?

  CEEB – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r.

  CEEB – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r. Czym jest deklaracja źródeł ciepła? Kogo dotyczy deklaracja? Jak można złożyć deklarację? Jakie są obowiązki gmin związane z Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków?

  Akademie praktyczne – nowa kategoria uczelni zawodowych

  Akademie praktyczne – nowa kategoria uczelni zawodowych. Jak będą funkcjonować?

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Ponad miliard złotych zostanie przeznaczonych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (NPRCz) 2.0 na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce.

  Wnioski paszportowe od 26 czerwca można składać w soboty

  Wnioski paszportowe - w związku ze zwiększonym zainteresowaniem sprawami paszportowymi, MSWiA przekazało wojewodom dyspozycję wydłużenia godzin pracy urzędów wojewódzkich. Wnioski paszportowe będzie można składać także w soboty, natomiast w dni powszednie obsługa będzie się odbywać w wydłużonych godzinach.

  Remont mieszkania spółdzielczego

  Remont mieszkania spółdzielczego. Spółdzielnia pozostaje właścicielem mieszkań użytkowanych na podstawie własnościowego i lokatorskiego prawa spółdzielczego. Warto wyjaśnić, czy remont takich lokali może być problematyczny.

  Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021?

  Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 – kiedy? Gdzie i jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty? Przedstawiamy ważne informacje dla uczniów kończących w tym roku szkołę podstawową.

  Unijny Certyfikat COVID - jak pobrać na telefon?

  Unijny Certyfikat COVID - tzw. paszport covidowy (szczepionkowy) od dziś jest już dostępny w aplikacji mObywatel i można go pobrać na telefon komórkowy. Jak pobrać paszport covidowy?

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla samorządów

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Rusza nowy rządowy program, który zapewni pieniądze na inwestycje dla samorządów. Na co i na jakich zasadach będzie można otrzymać dofinansowanie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach? Czy mogą być one prowadzone w formie zdalnej? Z jakich przedmiotów organizuje się zajęcia wspomagające? Jak poinformować o nich rodziców? Jak prawidłowo wyliczyć przysługującą szkole liczbę zajęć wspomagających? Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące dodatkowych lekcji po powrocie do szkół.

  Zmiany w programie Aktywna tablica 2020-2024

  Aktywna tablica 2020-2024 - zmiany. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą m.in. wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu, który będzie można zakupić w ramach programu i rozszerzenia na kolejne lata (2021-2024) możliwości zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu. Trwają konsultacje społeczne, opinie można przesyłać do 9 lipca 2021 r.

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.