| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > System organizacji PPP w pracy urzędu

System organizacji PPP w pracy urzędu

Kluczowym czynnikiem powodzenia projektów z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego jest zorganizowanie koordynacji i wdrażania PPP w danej jednostce samorządowej.

Na tym etapie zaleca się także skonfrontowanie założeń projektu z oczekiwaniami potencjalnych inwestorów prywatnych.

Do dobrych praktyk należy przeprowadzanie badania opinii publicznej. Ten ostatni element ma szczególne znaczenie w przypadku przedsięwzięć wrażliwych społecznie, takich jak np. budowa szpitala, spalarni odpadów czy cmentarza.

Wnioski zarządu, wyciągnięte na podstawie wymienionych działań, pozwolą podjąć ostateczną decyzję o skierowaniu procesu do fazy wyboru inwestora prywatnego. W przypadku decyzji pozytywnej warto rozważyć także podjęcie przez organ stanowiący JST uchwały intencyjnej, wyrażającej akceptację dla realizacji przedsięwzięcia w formule PPP. W przypadku braku akceptacji dla realizacji inwestycji w modelu PPP procedura jest przerywana.

Wybór inwestora prywatnego

Cała faza III obejmuje proces wyboru inwestora prywatnego. Przygotowanie postępowania wiąże się m.in. z powołaniem komisji przetargowej, w której skład wejść mogą zarówno przedstawiciele zespołu ds. PPP, jak i doradcy zewnętrzni. Dalsza ścieżka procesu determinowana jest podstawą prawną wyboru inwestora prywatnego. Zastosowanie znajdą tu dwa główne tryby, przewidziane przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych lub ustawy z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (dalej: ustawa o koncesjach). Ogłoszenie postępowania rozpoczyna wstępną selekcję partnerów, a następnie przeprowadzenie negocjacji z podmiotami, które spełniły warunki udziału w postępowaniu. Po zamknięciu procedury negocjacyjnej następuje ostateczne sformułowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (koncesji). W kolejnym etapie komisja przetargowa dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej. Procedurę kończy podpisanie umowy z wybranym inwestorem prywatnym i uruchomienie projektu.

Kontrola realizacji umowy

Ostatnia faza jest najdłuższa i trwa do rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z inwestorem prywatnym. Zarówno ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jak i ustawa o koncesjach nakładają na podmiot publiczny obowiązek sprawowania kontroli realizacji projektu przez inwestora prywatnego na wszystkich etapach przygotowania, budowy i eksploatacji infrastruktury. Zasady i szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli określa umowa o PPP.

Warunki umowy muszą przewidywać sposoby wychodzenia z sytuacji konfliktowych. W negocjacjach lub mediacjach, mających za przedmiot polubowne załatwienie sprawy, uczestniczyć mogą również doradcy zewnętrzni. W przypadku sporu sądowego właściwy do jego rozstrzygnięcia będzie zwykle sąd właściwy ze względu na siedzibę strony publicznej.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Ceret Grzywaczewska

Ceret Grzywaczewska Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Łodzi od ponad 25 lat świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »