REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Laboratoria Przyszłości – pytania i odpowiedzi

Laboratoria przyszłości - pytania i odpowiedzi
Laboratoria przyszłości - pytania i odpowiedzi
fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Całość kupowanego wyposażenia musi znaleźć się w szkołach najpóźniej 1 września 2022 roku. Organy prowadzące szkoły które otrzymają wsparcie w 2021 roku są zobowiązane do wydatkowania co najmniej 60% otrzymanego wsparcia do 31 grudnia 2021 roku.

Od 1 września 2022 r. każda szkoła będzie musiała być wyposażona w sprzęt opisany w katalogu podstawowym programu Laboratoria Przyszłości.

REKLAMA

Wynagrodzenie pracowników samorządowych od 1 listopada 2021 r. 

Poniżej przedstawiamy pytania i odpowiedzi dotyczące tego rozliczanego w 2022 r. programu dofinansowania szkół.

KATALOG WYPOSAŻENIA

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czemu w katalogu nie ma laptopów, tabletów etc.?

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa mająca na celu wsparcie nowoczesnej edukacji niezależnie od formy (stacjonarna lub zdalna). To działanie komplementarne do planowanych znacznych zakupów sprzętu dla szkół i placówek oświatowych. Przykładowo, w ramach Krajowego Planu Odbudowy planowany jest zakup do 1 220 000 laptopów, wyposażenie każdej sali dydaktycznej w indywidualne, nowoczesne łącze internetowe (112 000 sal w 16 000 budynków oświatowych), wyposażenie sal lekcyjnych w 328 032 zestawów dla nauczyciela do prowadzenia nauczania zdalnego i wyposażenie 12 030 przedszkoli interaktywne tablice/monitory. Celem Laboratoriów Przyszłości nie jest dublowanie tych działań, ale uzupełnianie ich.

Czy szkoła ma wpływ na wybór wyposażenia?

Tak! To szkoła wie najlepiej, jakie ma warunki lokalowe i czego potrzebują jej uczniowie. Katalog wyposażenia znajduje się na stronie głównej programu w zakładce ,,Katalog wyposażenia’’.

Czy można kupować wyposażenie spoza katalogu?

Nie, katalog stanowi zbiór zamknięty - zawiera niemal 175 pozycji i w ich ramach szkoły mogą dowolnie dobierać wyposażenie. 

Czy w ramach konsultacji można dopisać inne proponowane elementy do katalogu wyposażenia, czy dopuszczalne jest tylko proponowanie specyfikacji elementów, które się w nim już znajdują?

Aktualnie dopuszczalne jest jedynie proponowanie specyfikacji elementów, które już się znajdują w katalogu.

Czy w ramach programu szkoła będzie mogła zakupić np. aplikacje edukacyjne?

W ramach programu szkoły zapewnią obligatoryjny sprzęt podstawowy oraz opcjonalne wyposażenie dodatkowe. Oznacza to, że dana placówka będzie mogła swobodnie skompletować sprzęt i narzędzia spośród listy wydatków znajdujących się w katalogu wyposażenia. 

Na czym polega różnica między wyposażeniem podstawowym i dodatkowym?

Katalog dzieli wyposażenie na podstawowe i dodatkowe. Podstawowe to sprzęt, który musi pojawić się w każdej szkole uczestniczącej w programie - szkoły oświadczą, że albo już je mają albo zakupią w ramach otrzymanego wsparcia. 

Czym jest wyposażenie podstawowe i co wchodzi w jego skład?

Wyposażenie podstawowe to obligatoryjny sprzęt,  który musi skompletować szkoła. Ten rodzaj wyposażenia może już znajdować się na stanie szkoły – w tym przypadku nie ma obowiązku ponownego zakupu tego rodzaju sprzętu w ramach programu. Jeżeli szkoła nie jest w posiadaniu wyposażenia podstawowego, to musi ponieść na nie środki w ramach wsparcia Laboratoriów Przyszłości. Do obligatoryjnego wyposażenia podstawowego należą: 

 • Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.)
 • Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami
 • Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.)
 • Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Szczegółowe informacje na temat powyższego sprzętu znajdują się w zamieszczonym na stronie katalogu wyposażenia.

OTRZYMANIE I WYKORZYSTANIE WSPARCIA

Czy deklarowana kwota musi zostać wykorzystana w całości?

Tak.

Czy moja szkoła otrzyma tyle pieniędzy o ile wnioskowała, czy może otrzymać mniej?

Wparcie przyznawane będzie na podstawie algorytmu: 

 • szkoła licząca do 100 uczniów dostanie maksymalnie 30 000 zł 
 • szkoła licząca od 101 do 200 uczniów dostanie maksymalnie 60 000 zł 
 • szkoła licząca od 201 do 234 uczniów dostanie maksymalnie 70 000 zł 
 • szkoła licząca co najmniej 235 uczniów dostanie maksymalnie 300 zł na każdego ucznia. 

W związku z tym, szkoła może otrzymać mniej środków niż wnioskowała tylko jeżeli zawnioskuje o więcej niż wynikałoby z powyższego algorytmu. Szkoła może również sama zawnioskować o mniejszą kwotę.

Czy płatności na rzecz Wykonawców należy dokonywać z wyodrębnionego dla potrzeb programu rachunku bankowego? Czy można przekazać te środki na rachunek bankowy szkoły i z rachunku szkoły dokonywać płatności na rzecz Wykonawcy?

Obowiązek wyodrębnienia rachunku dotyczy organów prowadzących szkoły. Nie ma obowiązku wyodrębniania rachunku przez szkoły, którym powierzone będą zakupy.

Czy przekazane środki od wojewody do JST będą jako dotacja, czy zwiększenie subwencji?

Środki finansowe przekazywane są w formie wsparcia finansowego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. To specyficzna - uproszczona - forma wsparcia bezpośredniego niebędąca ani dotacją, ani subwencją.

Czy przyznane środki przekazywane będą na podstawie umowy?

Nie, nie jest to konieczne.

Czy są jakieś ograniczenia co do tego jak może być wydatkowane wsparcie finansowe?

Są dwa - po pierwsze wsparcie może być wydatkowane wyłącznie na wyposażenie ujęte w katalogu - podstawowe musi być zakupione lub uprzednio posiadane przez wszystkie szkoły uczestniczące w programie a dodatkowe może być swobodnie dobierane przez szkoły. Po drugie, nie więcej niż 40% otrzymanego przez dany organ prowadzący wsparcia może być wydatkowane po 31 grudnia 2021 roku (czyli co najmniej 60% musi być wydatkowane do końca 2021 roku). 

Czy szkoły mogą wydatkować do 31 grudnia 2021 r. 100% otrzymanego wsparcia?

Tak, szkoła może wykorzystać 100% wsparcia przed 31 grudnia 2021 r.

Czy w szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym, wlicza się do liczby uczniów również uczniów oddziału przedszkolnego licząc wielkość szkoły do wielkości dofinasowania?

Na liczbę uczniów na podstawie, której będzie wnioskowana kwota wsparcia składa się tylko i wyłącznie ilość uczniów publicznej szkoły podstawowej. Oznacza to, że nie wlicza się do tej liczby uczniów oddziału przedszkolnego.

Jak dokonywać zakupów w sytuacji gdy wnioskowana kwota nie przekracza 130 tys. brutto? Czy są jakieś dodatkowe  wymagania w tym zakresie?

Nie, nie ma takich wymagań. Szkoła może dokonać zakupu zgodnie z obowiązującymi w placówce zasadami wydatkowania środków finansowych.

Jakie wsparcie otrzymają szkoły mające filie?

W przypadku szkół mających organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną, składane są odrębne wnioski dla szkoły macierzystej oraz dla każdej filii - każda z nich jest liczona osobno na potrzeby przyznawania wsparcia. Innymi słowy - jeśli szkoła macierzysta ma 500 uczniów a filia 80 to szkoła macierzysta może otrzymać maksymalnie 150 000 zł a filia 30 000 zł. Wsparcie otrzymuje organ prowadzący.

Kiedy szkoły otrzymają wsparcie? 

Jeszcze w tym roku. Zarówno wnioski szkół do organów prowadzących, jak i wnioski organów prowadzących do wojewodów będą rozpatrywane na bieżąco więc im szybciej szkoła złoży wniosek, tym szybciej otrzyma wsparcie.

Skąd będzie wiadomo czy moja szkoła została objęta wsparciem?

Lista organów prowadzących wraz z wyszczególnieniem szkół objętych wsparciem będzie opublikowana na stronie internetowej. Organ prowadzący i dyrekcja szkoły dostaną również osobną informację.

UDZIAŁ W LABORATORIACH PRZYSZŁOŚCI

Czy program obejmuje publiczne szkoły podstawowe specjalne?

Tak, do wzięcia udziału w Programie są uprawnione publiczne szkoły podstawowe specjalne.

Czy program obejmuje szkoły podstawowe niepubliczne?

Chcemy, aby wsparcie otrzymały wszystkie szkoły podstawowe, niezależnie od tego kto jest ich organem prowadzącym. Ze względów logistycznych, w pierwszej kolejności planujemy rozpocząć przyjmowanie wniosków od szkół samorządowych, podczas gdy pozostałe szkoły otrzymają wsparcie na początku 2022 r.

Czy program obejmuje technika?

Wsparcie w ramach Programu mogą otrzymać wyłącznie publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży oraz podstawowe szkoły artystyczne (w tym szkoły muzyczne i baletowe). Program nie jest przewidziany dla szkół ponadpodstawowych.

Czy program obejmuje tylko szkoły samorządowe?

Chcemy aby wsparcie otrzymały wszystkie szkoły podstawowe, niezależnie od tego kto jest ich organem prowadzącym (minister, samorząd, osoba fizyczna, osoba prawna etc.). Ze względów logistycznych, w pierwszej kolejności planujemy rozpocząć przyjmowanie wniosków od szkół samorządowych, podczas gdy pozostałe szkoły otrzymają wsparcie na początku 2022 r.

Czy w programie może aplikować szkoła, która wie, że zostanie w przyszłości zlikwidowana?

Zapraszamy wszystkie szkoły do aplikowania.

Czy wymagany będzie wkład własny?

Nie, wsparcie obejmuje 100% wnioskowanej kwoty i jest udzielane z góry.

Jak będzie wyglądać sprawozdawczość z realizacji inicjatywy?

Informację o wykorzystaniu wsparcia finansowego szkoły organy prowadzące będą składać wojewodom, którzy następnie będą je przekazywać Prezesowi Rady Ministrów. Informacja będzie zawierać podstawowe informacje o tym na co było wydatkowane wsparcie i w jakiej wysokości.

Jakie szkoły mogą otrzymać wsparcie?

Wsparcie mogą otrzymać:

 • publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży;
 • publiczne podstawowe szkoły artystyczne (w tym szkoły muzyczne i baletowe).

Jakie są zobowiązania szkoły wynikające z uczestnictwa w programie?

Szkoła zobowiązana jest do:

 • wyznaczenia koordynatora;
 • umożliwienia realizacji zajęć z wykorzystaniem tego wyposażenia (w tym jego instalacja i przeszkolenie osób prowadzących z nim zajęcia);
 • uwzględnienia podczas prowadzenia zajęć treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej;
 • dzielenia się dobrymi praktykami oraz wymienianiu się wiedzą z innymi szkołami;
 • wykorzystywania wyposażenia w co najmniej pięciu kolejnych latach szkolnych, podczas średnio minimum 3 godzin zajęć w każdym tygodniu nauki;
 • składania sprawozdań z udziału w Laboratoriach Przyszłości.

Jakie warunki musi spełnić szkoła, żeby otrzymać wsparcie?

Wsparcie może otrzymać każda szkoła, która:

 • Zgłosi się do Laboratoriów Przyszłości, składając wniosek o udzielenie wsparcia finansowego;
 • Zapewni warunki lokalowe umożliwiające korzystanie z wyposażenia zakupionego wramach wsparcia.

Jakie są korzyści dla szkoły z uczestnictwa w programie?

Od 1 września 2022 każda szkoła będzie musiała być wyposażona w sprzęt opisany w katalogu podstawowym programu Laboratoria Przyszłości. Ten program pozwala szkole na sfinansowanie nie tylko wyposażenia podstawowego, ale również dodatkowego wskazanego przez szkołę. Szkoła, która nie zgłosi się do programu, będzie zobowiązana zakupić obowiązkowy sprzęt z innych środków finansowych. Oprócz tego Laboratoria Przyszłości to:

 • dofinansowanie na wyposażenie, które będzie przydatne w trakcie prowadzenia zajęć oraz jego instalację
 • możliwość współtworzenia międzyszkolnej przestrzeni wymiany wiedzy, dobrych praktyk imateriałów dydaktycznych

Jednocześnie dzięki swojemu uczestnictwu szkoła wspiera rozwój kompetencji kreatywnych i technicznych wśród swoich uczniów, a także pomaga im w wyborze przyszłej ścieżki kariery.

ZAKUP I WYKORZYSTANIE SPRZĘTU

Co jeżeli sprzęt wymaga instalacji, konfiguracji, montażu etc.?

Organ prowadzący zobowiązany jest zapewnić instalację, uruchomienie oraz integrację zakupionego wyposażenia z infrastrukturą szkolną. Innymi słowy, jeżeli np. drukarka 3D wymaga zintegrowania z siecią LAN w danej szkole, usługa ta powinna albo być wliczona w cenę zakupu albo być zapewniona w inny sposób przez organ prowadzący. Wyposażenie z katalogu było dobierane w taki sposób aby nie wymagało zaawansowanych prac instalacyjnych będących poza możliwościami personelu szkolnego.

Co stanie się z zakupionym sprzętem w przypadku likwidacji szkoły?

Jeżeli szkoła zostanie zlikwidowana, zakupiony sprzęt będzie traktowany analogicznie do każdego innego pozostającego na wyposażeniu szkoły.

Czy kupując drukarkę 3d, można zakupić również laptopa niezbędnego do jej obsługi?

Tak, informacja na temat możliwości zakupu laptopa na potrzeby obsługi drukarki 3D znajduje się w katalogu wyposażenia przy pozycji ,,Drukarka 3D".

Czy możliwe jest rozmieszczenie wyposażenia w odrębnych pomieszczeniach placówki?

Zgodnie z regulaminem Laboratoriów Przyszłości, obowiązkiem szkoły jest zapewnienie warunków lokalowych umożliwiających korzystanie z zakupionego sprzętu. W związku z tym dozwolone jest rozmieszczenie wyposażenia w odrębnych pomieszczeniach placówki.

Czy szkoła kupująca sprzęt w ramach przyznanego wsparcia, w przypadku przekroczenia ustawowej kwoty, musi stosować ustawę Prawo Zamówień Publicznych?

Zakupy muszą być dokonywane zgodnie z obowiązującym prawem. Nie zostało przewidziane specjalne wyłączenie zakupów w ramach Laboratoriów Przyszłości ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z uchwałą ustanawiającą program, organy prowadzące mogą powierzać dokonanie zakupów dyrektorom szkół.

Czy szkoła podstawowa musi zakupić obowiązkowo cały 4-punktowy pakiet podstawowy?

Tak, jest to obowiązkowe.

Czy w przypadku kiedy w ramach jednej jednostki prowadzone są dwie szkoły podstawowe w tych samych budynkach i salach lekcyjnych, trzeba nabyć zestawy podstawowe dla każdej szkoły z osobna, czy można jeden zestaw wspólny?

O, ile nie posiadają już Państwo na stanie któregoś z wymienionych podstawowych przedmiotów, to należy nabyć wyposażenie z katalogu podstawowego osobno dla każdej ze szkół. Nie ma możliwości uchylenia się od obowiązku zapewnienia sprzętu z katalogu podstawowego.

Czy w ramach 3 h użytkowania sprzętu tygodniowo można prowadzić zajęcia, szkolenia dla społeczności lokalnej np. mieszkańców gminy lub nauczycieli z innych szkół?

Nie, obowiązkowe użytkowanie sprzętu przez 3 h w tygodniu dotyczy uczniów szkół podstawowych przypisanych do szkoły, która zakupiła wyposażenie w ramach programu.

Czy wymóg wydatkowania 60% środków do 31 grudnia 2021 oznacza, że sprzęt musi być wtedy dostarczony?

Nie. Sprzęt może być dostarczony w późniejszym terminie jeżeli tak postanowi umowa między organem prowadzącym a dostawcą.

Czy wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej/technicznej dotyczy również wyposażenia pracowni kulinarnej, pracowni robotyki, pracowni krawieckiej?

Tak, wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej/technicznej dotyczy również wyposażenia pracowni kulinarnej, pracowni robotyki, pracowni krawieckiej.

Czy wyposażenie zakupione w ramach programu można wypożyczać społeczności lokalnej i innym szkołom?

Tak, sprzęt zakupiony w ramach programu można użyczać społeczności lokalnej i innym szkołom.

Czy zakupów będą dokonywać organy prowadzące czy same szkoły?

Dokładny sposób dokonania zakupów będzie decyzją organu prowadzącego. Ze względów logistycznych, rekomendujemy aby tam gdzie to możliwe dokonanie zakupów było powierzane szkołom.

Czy założenie odrębnego rachunku dla projektu oznacza, że faktury za zakupiony sprzęt muszą być wystawiane na gminę?

Decyzję czy faktury będą wystawione na szkołę lub gminę, podejmuje organ prowadzący.

Do kiedy najpóźniej musi być kupiony sprzęt?

Całość kupowanego wyposażenia musi znaleźć się w szkołach najpóźniej 1 września 2022 roku. To oczywiście nie oznacza, że nie może być kupiony wcześniej i do tego zachęcamy. Ponadto, organy prowadzące szkoły które otrzymają wsparcie w 2021 roku są zobowiązane do wydatkowania co najmniej 60% otrzymanego wsparcia do 31 grudnia 2021 roku.

Na jakich zajęciach ma być wykorzystywane kupowane wyposażenie?

Wyposażenie musi być udostępniane do wykorzystania na wszystkich rodzajach zajęć w jakich mogą uczestniczyć uczniowie (formalnie: zajęć, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1–3 i 5–7, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). Oznacza to zarówno zajęcia lekcyjne (wszystkich przedmiotów) jak i kółka zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne etc. Powinien być też (przy zachowaniu warunków BHP) udostępniany uczniom do realizacji ich własnych projektów i przedsięwzięć możliwie bez ograniczeń.

INNE

Czy wymóg zapewnienia obowiązkowego wyposażenia podstawowego od 1 września 2022 roku, będzie dotyczył również szkół podstawowych specjalnych, w których uczą się uczniowie z umiarkowaną oraz znaczną niepełnosprawnością intelektualną, oraz sprzężeniami?

Tak, wymóg obejmuje także wszystkie szkoły podstawowe specjalne.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  D. Tusk odblokował unijne pieniądze na polskie KPO [137 mld euro, 600 mld zł]. W przyszłym tygodniu dwie ważne decyzje. von der Leyen: Razem będziemy bronić praworządności w całej Europie

  Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz premier Belgii Alexander De Croo w piątek 23 lutego 2023 r. rozmawiali w Warszawie z premierem Tuskiem. Przewodnicząca KE poinformowała po spotkaniu, że w przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje ws. funduszy europejskich dla Polski. Uwolnią one do 137 mld euro z funduszu spójności i Funduszu Odbudowy.

  PFRON: Od 1 marca wnioski o samochody dla osób niepełnosprawnych. Dopłata 80% od 150 000 zł albo 85% od 130 000 zł

  Maksymalna wartość samochodu objęta wsparciem wynosi 300 000 zł (osoba niepełnosprawna jest kierowcą) albo 230 000 zł (opiekun jest kierowcą). Muszą to być samochody dostosowane do potrzeb osób korzystających w poruszaniu się wózkiem inwalidzkim.

  Depresja nie wybiera. Ale na dobrostan psychiczny może wpłynąć dieta albo... pies

  23 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. To dobra okazja do tego, aby przypomnieć sobie, że ta choroba może dotknąć każdego. Gdzie szukać pomocy? Jak poprawić swój dobrostan psychiczny? 

  Stawki uposażenia żołnierzy zawodowych w 2024 roku [Tabela]. Podwyżka z wyrównaniem od 1 stycznia. Rozporządzenie już obowiązuje. Będzie też zmiana dot. dodatków za długoletnią służbę wojskową

  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 16 lutego 2024 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych zostały określone te stawki ze skutkiem od 1 stycznia 2024 r. Rozporządzenie weszło w życie 21 lutego 2024 r. Od 1 kwietnia 2024 r. będzie też zmiana dot. dodatków za długoletnią służbę wojskową żołnierzy zawodowych.

  REKLAMA

  Będzie zakaz sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Już 64% młodzieży miało do czynienia z takimi papierosami

  Aż 64 proc. młodych ludzi miało kontakt z jednorazowymi papierosami elektronicznymi. Czy wkrótce to się skończy? Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała w środę, że może rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. 

  Zakaz sprzedaży e-papierosów jednorazowych. I.Leszczyna: Zielone światło od Donalda Tuska dla zmiany przepisów

  W dniu 21 lutego 2024 r. Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała, że może już rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Dodała, że chciałaby jak najszybszej ścieżki, bo aż 64 procent młodych ludzi miało z nimi kontakt.

  Te województwa otrzymają milionowe dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

  W województwie świętokrzyskim samorządy mogą otrzymać ponad 52 mln na opiekę dla osób niesamodzielnych. W małopolskim blisko 21 mln zł na wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych. Co trzeba zrobić? 

  Z jakimi objawami jechać na SOR, a kiedy skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

  Pacjenci często zastanawiają się, z jakimi objawami mogą jechać na SOR, a kiedy zgłosić się na NiŚOZ. W artykule postaramy się rozwiać te wątpliwości. 

  REKLAMA

  Rok 2023 był rekordowy pod względem skali strat gospodarczych spowodowanych przez katastrofy naturalne

  W 2023 r. 398 globalnych katastrof naturalnych wyrządziło szkody w wysokości 380 mld dolarów. Najbardziej kosztowne okazały się silne trzęsienia ziemi i gwałtowne burze. Ubiegły rok był najgorętszym rokiem w historii z „bezprecedensowymi anomaliami cieplnymi” i rekordowymi wartościami odnotowanymi w 24 krajach i terytoriach. 

  Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa

  Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa. "Czy można rolnikom zapewnić opłacalne ceny, czy Krajowa Grupa Spożywcza będzie pomagała w stabilizacji rynków rolnych" - to pytania, na które ma odpowiedzieć dzisiejsze posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich - poinformował jej przewodniczący Jan Krzysztof Ardanowski.

  REKLAMA