REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Mamy arkusze CKE z matury z języka polskiego! I odpowiedzi ekspertów!

Matura 2024 r. Egzamin pisemny z języka polskiego od godz. 9.00. Arkusz CKE i pierwsze odpowiedzi na Infor.pl o godz. 14.15
Matura 2024 r. Egzamin pisemny z języka polskiego od godz. 9.00. Arkusz CKE i pierwsze odpowiedzi na Infor.pl o godz. 14.15

REKLAMA

REKLAMA

Arkusze egzaminacyjne CKE na Infor.pl. Udostępniamy jednocześnie wstępne odpowiedzi na pytania przygotowane przez naszych specjalistów.

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 7 do 24 maja. Natomiast sesja egzaminów ustnych potrwa do 11 do 25 maja.

REKLAMA

Egzaminy pisemne będę rozpoczynać się o godzinie 9.00 i o 14.00 (we wtorek ta zasada nie obowiązuje - po południu nie ma żadnego egzaminu maturalnego).

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego oraz dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Pełny rozkład egzaminów publikujemy na końcu artykułu.

Matura 2024. Polski - poziom podstawowy Formuła 2023 r. [Odpowiedzi ekspertów Infor.pl]

Zaraz po opublikowaniu przez arkuszy CKE zasiądą do nich nasi eksperci, którzy przygotują dla was proponowane odpowiedzi z języka polskiego. 

Poniżej w tym artykule będą pojawiały się odpowiedzi do arkusza CKE z  polskiego na poziomie podstawowym w formule 2023. Strona nie odświeża się automatycznie – kliknij F5.

 

Dalszy ciąg materiału pod wideo
zadanie 4

Test historycznoliteracki - zadanie 1-3 [Matura 2024 r. język polski]

 

Inne

 

zadanie 4-5

Test historycznoliteracki - zadanie 4-5 [Matura 2024 r. język polski]

 

 

Zadanie 6

Test historycznoliteracki - zadanie 6 [Matura 2024 r. język polski]

 

 

Test historycznoliteracki - zadanie 7 [Matura 2024 r. język polski]

Test historycznoliteracki - zadanie 7 [Matura 2024 r. język polski]

 

Źródło zewnętrzne

 

 

Zadanie 8 i 9

Test historycznoliteracki - zadanie 8 i 9 [Matura 2024 r. język polski]

 

 

 

Zadanie 10 i 11

Test historycznoliteracki - zadanie 10 i 11 [Matura 2024 r. język polski]

 

 

zadanie 11

Test historycznoliteracki - zadanie 11 [Matura 2024 r. język polski]

 

 

zadanie 12

Test historycznoliteracki - zadanie 12 [Matura 2024 r. język polski]

 

Pierwsze informacje o tematach matur 2024 r. z języka polskiego [Formuła 2023]

Do wybory były: "Bunt i jego konsekwencje dla człowieka" lub "Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka?" - takie tematy rozprawki do wyboru były - według maturzystów - na egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym w nowej formule.

Tematy te przekazali po wyjściu z egzaminu maturzyści z XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie.

Formuła 2023 r. - Matura 2024. Poziom podstawowy. 7 V 2024 r. [Arkusze CKE z języka polskiego] 

Poziom podstawowy

Formuła 2015 r. - Matura 2024. Poziom podstawowy. 7 V 2024 r. [Arkusze CKE z języka polskiego] 

Poziom podstawowy

Formuła 2023 i 2015 - co charakteryzuje te egzaminy?

W Formule 2023 matura trwa 240 minut (dla porównania Formuła 2015, to 170 minut). Egzamin składa się z trzech części:

  1. "Język polski w użyciu" - tu zdolność czytania ze zrozumieniem, posługiwania się poprawną polszczyzną oraz tworzenia notatki syntetyzującej;

  2. "Test historycznoliteracki" - tu znajomość lektur obowiązkowych;

  3. Wypracowanie - tu jeden z dwóch tematów (wybrana lektura obowiązkowa, inny utwór literacki, konteksty);

Pytania rozbito na dwa arkusze egzaminacyjne. Pierwszy zawiera zadania z ww. części 1 i 2, drugi część 3.

W Formule 2025 arkusz składa się z dwóch części - test (20 punktów) i wypracowanie (50 punktów). Osoby piszące maturę z języka polskiego w Formule 2015 walczą więc o 70 punktów. Próg 30% wymagany do zdania Formuły 2015 r. wynosi 21.

 

Najnowsza depesza PAP o maturach

Dla ponad 263 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia obowiązkowym pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym we wtorek o godzinie 9.00 rozpoczęły się matury.

Egzaminy zdają także abiturienci z wcześniejszych roczników. Łącznie do pisemnego egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym przystępuje w tym roku blisko 275 tys. abiturientów.

REKLAMA

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik przed rozpoczęciem egzaminu powiedział PAP, że do CKE nie dotarły informacje o nieprawidłowościach, które mogłyby mieć wpływ na przebieg egzaminu. "Wygląda na to, że egzamin wszędzie rozpocznie się o czasie" - dodał.

Wśród tegorocznych maturzystów jest pierwszy rocznik absolwentów pięcioletnich techników, który będzie zdawać egzamin w nowej formule (tzw. formuła 2023). Absolwenci liceów maturę w tej formule po raz pierwszy zdawali w ubiegłym roku. Wówczas przystąpił do nich pierwszy rocznik absolwentów czteroletniego liceum ogólnokształcącego.

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie podstawowym w nowej formule podzielony jest na dwa zeszyty. W pierwszym są dwa testy: "Test – Język polski w użyciu" i "Test historycznoliteracki". W drugim zeszycie trzeba napisać wypracowanie na jeden temat wybrany z dwóch zaproponowanych. Na napisanie egzaminu maturzyści mają 240 minut.

REKLAMA

Chęć przystąpienia do matury w tym roku – jak w latach ubiegłych – zadeklarowali też abiturienci z wcześniejszych roczników. Wśród nich będą osoby, które wcześniej nie przystąpiły do egzaminów, oraz osoby, które zdecydowały się przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach lub przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu albo przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby poprawić jego wynik. Zdecydowana większość z nich to osoby, które będą zdawać egzamin w starej formule (tzw. formuła 2015).

Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym w starej formule składa się z dwóch części. Maturzyści muszą rozwiązać test i napisać tekst własny. Mają wybór: napisać rozprawkę na jeden z dwóch podanych tematów lub przeprowadzić analizę tekstu poetyckiego. Dla nich egzamin trwa 170 minut.

Chęć przystąpienia do egzaminów maturalnych zadeklarowało w tym roku także 275 abiturientów, obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r., po ataku Rosji na Ukrainę. 268 z nich będzie zdawać maturę w nowej formule, a siedmioro - w starej.

W tym roku po raz ostatni egzamin maturalny będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej. Wprowadzono je w 2021 r. związku z pandemią COVID-19. W przyszłym roku - tak jak przed pandemią - na maturze będą obowiązywać wymagania z podstawy programowej.

Maturzysta (niezależnie czy zdaje maturę według starej, czy według nowej formuły) musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Od 2022 r. absolwenci czteroletniego technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Aby uzyskać zwolnienie trzeba było w kwietniu złożyć pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu z przedmiotu dodatkowego lub z przedmiotów dodatkowych.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 24 maja. Sesja egzaminów ustnych przeprowadzona zostanie w dniach 11-16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Abiturienci, którzy nie przystąpią z przyczyn losowych lub zdrowotnych do egzaminów w sesji majowej, mogą zdawać je w sesji dodatkowej w czerwcu. Jej termin wyznaczono na 3-17 czerwca.

Aby zdać maturę, abiturient – niezależnie czy zdaje według nowej, czy według starej formuły – musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia. Wyniki matur podane zostaną 9 lipca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki. Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 20-21 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

Kalendarz matur 2024 r. - egzaminy pisemne

7 maja (wtorek) rano będzie egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym. 

8 maja (środa) rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu egzaminy z języka kaszubskiego, z łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej. 9 maja (czwartek) rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a po południu egzaminy na poziomie podstawowym z języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i z języka włoskiego. 10 maja (piątek) rano będzie egzamin z wiedzy o społeczeństwie, a po południu egzaminy z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

13 maja (poniedziałek) rano będą egzaminy z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, a po południu z filozofii. 14 maja (wtorek) rano będzie egzamin z biologii, a po południu z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 15 maja (środa) rano będzie egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu – z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 16 maja (czwartek) rano będzie egzamin z chemii, po południu - z historii muzyki. 17 maja (piątek) rano z geografii, a po południu z języków mniejszości narodowych: białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego na poziomie podstawowym.

20 maja (poniedziałek) rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym. 21 maja (wtorek) rano zostanie przeprowadzony egzamin z historii, po południu z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 22 maja (środa) rano będzie egzamin z informatyki, a po południu z historii sztuki. 23 maja rano (czwartek) to egzamin z fizyki, a po południu z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 24 maja (piątek) przeprowadzone będą egzaminy w językach obcych z matematyki, geografii, chemii, fizyki, biologii i historii, zdawane przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych.

Kalendarz matur 2024 r. - egzaminy ustne, wyniki, poprawki

Sesja ustnych egzaminów maturalnych odbędzie się w dniach 11-16 maja (z wyjątkiem 12 maja) i w dniach 20-25 maja. Egzaminy przeprowadzane będą według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.

Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została od 3 do 17 czerwca: sesja egzaminów pisemnych – 3-17 czerwca, sesja egzaminów ustnych – 10-12 czerwca.

Centralna Komisja Egzaminacyjna 9 lipca ogłosi wyniki tegorocznych matur. Tego dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki.

Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 20-21 sierpnia: 20 sierpnia będą poprawkowe egzaminy pisemne, 21 sierpnia poprawkowe egzaminy ustne.

Wyniki egzaminów poprawkowych maturzyści poznają 10 września.

CKE 10 września ma opublikować wyniki tegorocznych matur, uwzględniające sesję główną majową, dodatkową czerwcową i poprawkową sierpniową.

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jeśli posiadasz dużą rodzinę, należą Ci się zniżki. Jakie?

Jesteś rodzicem przynajmniej 3 dzieci? Możesz nie wiedzieć, że przysługują Ci zniżki. Dowiedz się, jak z nich skorzystać oraz jak i gdzie złożyć odpowiedni wniosek.

Trzaskowski wydał zarządzenie dotyczące symboli religijnych w urzędach. Hołownia komentuje

Prezydent Rafał Trzaskowski wydał zarządzenie dla Warszawy dotyczące wprowadzenia 16 standardów "równego traktowania”. Jest to szerokie zarządzenie, które dotyczy kwestii związanych z równouprawnieniem i zakazem dyskryminacji. Ocenił je marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Bon energetyczny - kto się załapie na 300-1200 zł? Kryteria dochodowe są dość niskie

Wysokość bonu energetycznego będzie zależała m.in. od liczby osób w gospodarstwie domowym, jak również od kryterium dochodowego na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub wieloosobowym. Pieniądze w wysokości od 300 zł do 1200 zł są do wzięcia już w 2024 roku. Jednak załapać się na to nowe świadczenie nie będzie łatwo.

Kaczyński mówił o "bardzo poważnych podwyżkach" w Polsce. PiS szykuje nowy projekt

Europoseł Ryszard Czarnecki mówił o "olbrzymim odzewie" w sprawie akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy "Stop Podwyżkom". Projekt ten ma na celu utrzymanie cen gazu i energii na obecnym poziomie. 

REKLAMA

Lekcje religii w klasach łączonych od września 2024 r. Kościół ma wątpliwości. Konferencja Episkopatu Polski postuluje m.in. zmniejszenie liczby uczniów w klasach

Minister Edukacji chce zmienić rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Nowością ma być możliwość organizacji lekcji religii w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej. Konferencja Episkopatu Polski zgłasza wątpliwości do tego projektu i postuluje m.in. zmniejszenie liczby uczniów w klasach łączonych. 

Noc Muzeów 2024 r.: utrudnienia w ruchu

Noc Muzeów 2024 odbędzie się z soboty na niedzielę 18/19 maja. W związku z przewidzianymi atrakcjami mogą pojawić się zmiany w komunikacji miejskiej i ewentualne utrudnienia w ruchu. Sprawdzamy, jak to wygląda w największych miastach. 

Noc Muzeów 2024 r.: darmowa komunikacja

Noc Muzeów 2024 jest już w ten weekend. Czy komunikacją miejską będziemy mogli poruszać się za darmo? Sprawdzamy!

W wieku 119 lat zmarła najstarsza mieszkanka. Co było sekretem jej długowieczności?

Najstarsza dotychczas Greczynka Irini Baroulakis odeszła w wieku 119 lat. Nie brała leków i prawie nie chorowała. Co było sekretem jej długowieczności? 

REKLAMA

Znamy kryteria podziału subwencji oświatowej w 2024 r.

Kryteria podziału subwencji oświatowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) opublikowało kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok. Pierwszy termin na składanie wniosków mija w dniu 7 czerwca.

Kardiolog: nadciśnienie to najczęstsza przyczyna bólów głowy. Ludzie latami biorą leki przeciwbólowe, a nie wpadną na to by zmierzyć ciśnienie krwi

Zażywamy tabletki od bólu głowy, a najczęstszą przyczyną bólu jest wysokie ciśnienie krwi (czyli nadciśnienie tętnicze) - powiedział dr Tadeusz Zębik, ordynator oddziału kardiologicznego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach. "Nie tylko seniorzy, a wszyscy powinniśmy pilnować nadciśnienia i co jakiś czas zmierzyć sobie ciśnienie, zwłaszcza przy niepokojących objawach" - zaapelował dr Zębik.

REKLAMA