reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Pracownicy > Zwrot kosztów dojazdów na szkolenia osobie bezrobotnej

Zwrot kosztów dojazdów na szkolenia osobie bezrobotnej

Czy Powiatowy Urząd Pracy powinien potrącić zaliczkę na podatek od kwoty 143 zł, wypłaconej osobie bezrobotnej tytułem zwrotu poniesionych kosztów dojazdu na kurs „Praktyczne zastosowanie komputera w pracy biurowej”, zorganizowany przez ten Urząd?Nie, otrzymana kwota nie podlega bowiem opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 102 updof w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; dalej: ustawa o promocji zatrudnienia.
Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14–16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3 updof, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (zob. art. 11 ust. 1 updof).
Jednak zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 102 updof, wolny od podatku dochodowego jest zwrot kosztów przejazdu bezrobotnego do miejsca pracy lub miejsca odbywania stażu, szkolenia, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy oraz kosztów zakwaterowania bezrobotnego w miejscu pracy, odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia.
Pamiętać przy tym należy, że zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 102 updof przysługuje tylko i wyłącznie osobie bezrobotnej, czyli spełniającej przesłanki określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia.
 
Otóż bezrobotnym jest osoba, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a–g lub i, j ustawy o promocji zatrudnienia (lub cudzoziemiec – członek rodziny obywatela polskiego), niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Przy czym osobą bezrobotną jest osoba, która m.in.:
• ukończyła 18 lat,
• nie ukończyła 60 lat – kobieta lub 65 lat – mężczyzna,
• nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego,
• nie podjęła pozarolniczej działalności od dnia wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji do dnia wyrejestrowania tej działalności albo nie podlega na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,
reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Źródło:

Samorzad.infor.pl
Pracodawca w kryzysie (PDF)49.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Chyra

doświadczony konsultant podatkowy w Andersen Tax & Legal, Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama