reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Pracownicy > Uprawnienia pracownika samorządowego

Uprawnienia pracownika samorządowego

Uprawnienia pracownika samorządowego regulują przepisy zawarte w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Do uprawnień pracowników samorządowych możemy zaliczyć m.in. dodatek za wieloletnia pracę.

Uprawnienia pracownika samorządowego - wynagrodzenie

Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Pracownikowi samorządowemu przysługuje:
1. wynagrodzenie zasadnicze,
2. dodatek za wieloletnią pracę,
3. nagroda jubileuszowa,
4. jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz
5. dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dodatki i nagrody

W ściśle określonych przypadkach, pracownikom samorządowym przysługują również różnego rodzaju dodatki.

Wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście oraz marszałkowi województwa przysługuje dodatek specjalny.

Pracownikowi samorządowemu może zostać przyznany dodatek funkcyjny. Natomiast z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny.

Za szczególne osiągnięcia w pracy, pracownik samorządowy może również otrzymać nagrodę.

Wysokość nagród i dodatków

Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1 % za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości:
• po 20 latach pracy — 75 % wynagrodzenia miesięcznego;
• po 25 latach pracy— 100 % wynagrodzenia miesięcznego;
• po 30 latach pracy— 150 % wynagrodzenia miesięcznego;
• po 35 latach pracy— 200 % wynagrodzenia miesięcznego;
• po 40 latach pracy — 300 % wynagrodzenia miesięcznego;
• po 45 latach pracy— 400 % wynagrodzenia miesięcznego.

W związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:
• po 10 latach pracy — dwumiesięcznego wynagrodzenia;
• po 15 latach pracy — trzymiesięcznego wynagrodzenia;
• po 20 latach pracy — sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

Zobacz serwis: Pracownicy

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Dodatkowe uprawnienia pracownika samorządowego

Pracownikowi samorządowemu wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom samorządowej sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, wydanych na podstawie Kodeksu pracy.

Pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że wolny czas, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.

Zobacz również Forum.

Podstawa prawna:
- Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223 poz. 1458).

reklama

Czytaj także

Źródło:

INFOR
Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją (PDF)39.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Wachowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama